Thứ Hai, 15 Tháng Bảy, 2024

AI MẠNH THẾ HƠN? – TUẦN XXVII- thứ Sáu – VP Duyên Thập Tự

TN-189-TUẦN XXVII- thứ Sáu

AI MẠNH THẾ HƠN?
(Lc 11,15-26)

VP Duyên Thập Tự Lê Văn Đoàn

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Tin Mừng theo thánh Lu-ca chương 11 từ câu 15 đến 26, “quỉ” được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Không chỉ một tên tên quỉ mà còn bảy thần dữ và cả quỉ vương nữa! Nghe qua trích đoạn Tin Mừng này, chúng ta nhận ra bầu khí khá căng thẳng: căng thẳng giữa Chúa Giê-su và những người vu khống cho Chúa là “dựa thế quỉ vương Bê-ên-dê-bun mà trừ quỉ”; căng thẳng vì có cuộc chiến trong lâu đài và kẻ thắng được là người mạnh thế nhất; căng thẳng vì có sự trở về của tên quỉ trở về căn nhà cũ kéo thêm bảy tên dữ tợn hơn nó… Tất cả những chi tiết trên nhắc cho chúng ta một sự thật là có cuộc chiến với quỉ dữ. Đó là cuộc chiến thiêng liêng hay nội tâm mà ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm, trong đó người chiến thắng phải là người mạnh nhất. “AI MẠNH THẾ HƠN” là câu hỏi tôi đặt ra cho chính mình, để tôi đặt niềm tin vào NGƯỜI ĐÓ giúp tôi chiến thắng trong cuộc chiến gian nan của mình.

1. CUỘC CHIẾN NỘI TÂM
Đây là cuộc chiến giữa thiện và ác, giữa những thúc đẩy của điều tốt và những xúi dục của những điều xấu, giữa hướng đi lên cao và hướng kéo xuống thấp. Đó cũng là cuộc chiến để thuộc về Thiên Chúa hoặc sống dưới sự kiềm toả của quỉ dữ, của tội lỗi. Như vậy, cuộc chiến này mang tính thiêng liêng hay nội tâm, nghĩa giữa những sức mạnh khác nhau thuộc về lãnh vực vô hình và xảy ra trong nội tâm mỗi người. Nội tâm con người là bãi chiến trường. Ai trong chúng ta cũng đã trải nghiệm nơi bản thân mình những cuộc chiến này, đôi khi hoặc nhiều khi rất cam go.
Thánh Phao-lô đã kinh nghiệm nơi bản thân ngài nỗi xâu xé trong cuộc chiến nội tâm: “Tôi làm gì tôi cũng chẳng hiểu: vì điều tôi muốn, thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét, thì tôi lại cứ làm… Thật vậy, muốn sự thiện thì tôi có thể muốn, nhưng làm thì không. Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm” (Rm 7,15.18-19).
Nhưng chúng ta cũng cần sáng suốt nhận định rằng: nếu còn cuộc chiến trong nội tâm mình, thì đó là dấu chỉ tốt, vì chúng ta còn đang chiến đấu. Trái lại, khi thoả hiệp với điều xấu, với ma quỉ dữ, thì đã đầu hàng và không còn kháng cự. Chúa Giê-su đã nói với các môn đệ về cuộc chiến này mà Chúa sử dụng hình ảnh “thế gian”. Thế gian đây là thứ thế lực thuộc về quỉ dữ. Chúa nói: “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó” (Ga 15,18-19). Cho nên, không bỡ ngỡ khi phải gặp cuộc chiến. Cuộc chiến nội tâm hay thiêng liêng là thành phần của chính đời sống Ki-tô hữu. Thánh Phao-lô khẳng định với các Ki-tô hữu: “Chúng ta chiến đấu không phải với người phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác chốn trời cao” (Ep 6,12).
Cuộc chiến nội tâm hay thiêng liêng là một thực tại. Vấn đề đặt ra là trong cuộc chiến này – giữa hai thế lực thù địch, giữa Thiên Chúa và quỉ dữ – diễn ra trong nội tâm chúng ta, thì ai là người mạnh hơn? Ai sẽ giành phần chiến thắng?

2. ĐỨNG VỮNG VÀ CHIẾN ĐẤU
Thánh Phao-lô, sau khi đã nói đến cuộc chiến chống lại những quyền lực thần thiêng, mời gọi các Ki-tô hữu trang bị những khí giới cần thiết để chiến đấu. Ngài viết: “Anh em hãy tìm sức mạnh trong Chúa và trong uy lực toàn năng của Người. Hãy mang toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa, để có thể đứng vững trước những mưu chước của ma quỉ…Vậy hãy đứng vững: Lưng thắt đai là chân lý, mình mặc áo giáp là sự công chính, chân đi giầy là lòng hăng say loan báo tin mừng bình an, hãy luôn cầm khiên mộc là đức tin, nhờ đó anh em có thể dập tắt mọi tên lửa của ác thần. Sau cùng, hãy đội mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gươm của Thần Khí ban cho tức là Lời Thiên Chúa” (Ep 6,10-11.14-17). Thắt lưng chân lý là gì, nếu không phải là sống sự thật, chân thật. Áo giáp công chính là gì, nếu không phải là đức tin được linh động bởi đức mến. Chân đi giầy chính là nhiệt tâm loan báo Tin Mừng bình an, là tông đồ của bình an của Chúa Ki-tô. Khiên mộc là đức tin nâng đỡ và che chở thân phận yếu đuối, mỏng giòn. Mũ chiến là chính là niềm hy vọng được cứu rỗi. Và gươm Thần Khí là Lời Chúa, vì Lời Chúa là Thần Khí và là sự sống. Đây là những vũ khí chất chứa sức mạnh của Thiên Chúa.
Những ai xông vào cuộc chiến, cần thiết phải được trang bị những khí giới nói trên, một sự trang bị đầy đủ. Những khí giới này luôn là những khí giới thiêng liêng, vì cuộc chiến này là cuộc chiến thiêng liêng: vũ khi cần xứng hợp với cuộc chiến. Mỗi chúng ta cần lắm những khí giới này và chúng ở trong tầm tay chúng ta, vì Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Điều quan trọng là sử dụng chúng và sử dụng thuần thục. Đây là những vũ khí giúp chúng ta phòng thủ, giúp chúng ta đứng vững trong cuộc chiến. Trong cuộc chiến, không chỉ là phòng thủ, đứng vững, mà còn phải tấn công và chiến thắng. Vậy đâu là vũ khí giúp chúng ta chiến thắng?

3. ĐẤNG Ở TRONG ANH EM MẠNH HƠN
Chúng ta cũng kinh nghiệm rằng không phải lúc nào chúng ta cũng chiến thắng. Đã không ít lần chúng ta thất bại và bị tổn thương nặng nề. Có khi xảy ra trường hợp, như Chúa nói trong đoạn Tin Mừng hôm nay, tên quỉ kéo thêm bảy quỉ khác hung dữ hơn, và tình trạng trở nên thê thảm! Như vậy, để đạt được chiến thắng, chúng ta cần nhờ đến sức mạnh của Đấng mạnh thế hơn. Đấng ấy là Chúa Giê-su Ki-tô. Chúa Giê-su Ki-tô là vũ khí tấn công của chúng ta, nếu chúng ta có thể nói như vậy.
Chúng ta trở về với kinh nghiệm của thánh Phao-lô trên kia về cuộc chiến nội tâm. Cuộc chiến nội tâm này gây nên những xâu xé khủng khiếp và đớn đau trong tâm hồn đến nỗi thánh nhân phải thốt lên: “Tôi thật là một người khốn nạn! Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xã chết này?” (Rm 7,24). Phải chăng đây là tiếng kêu thất vọng? Không phải! Vì ngay sau đó, ngải đã thốt lên: “Tạ ơn Thiên Chúa, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta” (Rm 7,25). Nhờ Chúa Giê-su Ki-tô mà chúng ta chiến thắng trong cuộc chiến này. Chính Chúa Giê-su đã nói với các môn đệ: “Trong thế gian, anh em sẽ gian nan, khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian” (Ga 16,33). Thánh Gio-an cũng đã tuyên bố: “Đấng ở trong anh em mạnh hơn kẻ ở trong thế gian” (1Ga 4,4). Chúa Giê-su Ki-tô là người mạnh thế hơn quỉ dữ. Người mạnh thế nhất. Chính vì thế, trong Tin Mừng, Chúa mới có khả năng trừ quỉ. Nếu có Chúa, nếu Chúa ở trong chúng ta, chắc chắn chúng ta chiến thắng. Như vậy, Chúa Giê-su Ki-tô đã chiến thắng và Người giúp chúng ta chiến thắng. Vậy đâu là thái độ đối với Người.
Chúng ta cần cầu xin Người ở lại với chúng ta mọi nơi mọi lúc trong mọi hoàn cảnh: “Xin Thầy ở lại với chúng con”. Thưa lên với Chúa với tất cả lòng khát khao. Cầu nguyện là vũ khí tấn công giành chiến thắng.
Chúng ta cần trao phó cho Chúa con người của chúng ta với lòng tín thác trọn vẹn. Lòng tín thác là vũ khí tấn công giành chiến thắng. “Lạy Chúa, con tín thác vào Chúa”. Thưa lên với Chúa với tất cả niềm tin và hy vọng.
Chúng ta khiêm nhường sống trong sự che chở của Chúa và chạy đến với Bí Tích Hoà Giải và Thánh Thể. Đây là những nơi Chúa trao ban sức mạnh của Chúa.
Lời Chúa hôm nay mở cho chúng ta nhìn rõ hơn cuộc sống Ki-tô hữu. Đó là một cuộc chiến liên lỷ để thuộc về phe nào: Chúa Giê-su Ki-tô hay quỉ dữ. Nếu chúng ta ở trong Chúa và Chúa ở trong chúng ta, không có gì làm chúng ta hoảng sợ; trái lại, chúng ta can đảm tuyên xưng như thánh Phao-lô: “Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Ki-tô?… Tôi tin chắc rằng: cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỉ lực…hoặc bất cứ sức mạnh nào…không gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta” (Rm 8,35-39).

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thứ Bảy Tuần XIV Thường niên, Is 6,1-8 (năm chẵn) Ơn gọi của Isaia và ơn gọi của mỗi chúng ta

Thứ Bảy Tuần XIV Thường niên, Is 6,1-8 (năm chẵn) Ơn gọi của Isaia và ơn gọi của mỗi chúng ta   Lasan Ngô Văn Vỹ,...

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23 Kitô hữu khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23 Kitô hữu khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Chúa Giêsu ví...

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23; Hs 14,2-10 (năm chẵn) Cậy dựa nơi Thiên Chúa

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23; Hs 14,2-10 (năm chẵn) Cậy dựa nơi Thiên Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Trong bài trích sách ngôn...

Thứ Năm Tuần XIV Thường niên, Mt 10, 7-15 Được cho không phải cho không

Thứ Năm Tuần XIV Thường niên, Mt 10, 7-15 Được cho không phải cho không Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu sai...

Thứ Tư Tuần XIV, Thường niên, Mt 10,1-7 Thi hành sứ vụ Chúa trao

Thứ Tư Tuần XIV, Thường niên, Mt 10,1-7 Thi hành sứ vụ Chúa trao Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay, tường thuật việc...

Thứ Ba Tuần XIV Thường niên, Mt 9,32-38 Cánh “đồng lúa” chín đang cần “thợ gặt”

Thứ Ba Tuần XIV Thường niên, Mt 9,32-38 Cánh “đồng lúa” chín đang cần “thợ gặt” Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay thuật lại...

Thứ Hai Tuần XIV Thường niên, Mt 9,18-26 Chạm vào Chúa

Thứ Hai Tuần XIV Thường niên, Mt 9,18-26 Chạm vào Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay thuật lại hai phép lạ của lòng...

Thứ Bảy Tuần XIII Thường niên, Mt 9,14-17: Tâm thế mới trong Nước Thiên Chúa

Thứ Bảy Tuần XIII Thường niên, Mt 9,14-17 Tâm thế mới trong Nước Thiên Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Người ta ăn chay với nhiều mục...

Thứ Sáu Tuần XIII Thường niên, Mt 9,9-13: Phải chăng Chúa đã chọn lầm Mátthêu?

Thứ Sáu Tuần XIII Thường niên, Mt 9,9-13 Phải chăng Chúa đã chọn lầm Mátthêu? Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Ơn gọi của Mátthêu khiến cho chúng...

Thứ Năm Tuần XIII Thường niên, Mt 9,1-8: Khiêng người bại liệt đến với Chúa

Thứ Năm Tuần XIII Thường niên, Mt 9,1-8 Khiêng người bại liệt đến với Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Ngày nay bệnh bại liệt, bệnh...

Ngày 3/7, Kính Thánh Tôma Tông Đồ, Ga 20,24-29: Tôma cứng lòng tin?

Ngày 3/7, Kính Thánh Tôma Tông Đồ, Ga 20,24-29 Tôma cứng lòng tin? Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Các sách Tin Mừng cho ta thấy thánh Tôma...

Thứ Tư Tuần XIII Thường niên, Mt 8,28-34: Từ bỏ ma quỷ giữa đời thường

Thứ Tư Tuần XIII Thường niên, Mt 8,28-34 Từ bỏ ma quỷ giữa đời thường Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Liệu có ma quỷ trong thế giới...