Thứ Tư, 4 Tháng Mười, 2023

LỜI CHÚA

Chúa Nhật XXVI TN, Năm A, Mt 21,28-32: Vâng phục thánh ý Chúa

VÂNG PHỤC THÁNH Ý CHÚA (Ed 18,25-28; Pl 2,1-11; Mt 21,28-32) M. Hannibal Giáp, Châu Thủy Thánh Augustino đã từng nói: “Không thánh nhân nào không có...

Chúa Nhật XXVI TN, Năm A, Mt 21,28-32: Ai đã thi hành Lời Chúa?

AI ĐÃ THI HÀNH LỜI CHÚA? (Mt 21,28-32) M. Michael Hội, Phước Lý Trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu đã đưa ra một dụ ngôn...

CHA TỔ PHỤ

PHỤNG VỤ

thông báo

VIDEOS

PHÚT CẦU NGUYỆN

TẢN MẠN

thơ ca

Chùm thơ: Dâng Mẹ

Chùm thơ Tin Mừng

Viết cho người tôi yêu

TÀI LIỆU

TỔNG HỢP

BÀI PHỔ BIẾN

CÁC BAN HỘI DÒNG

ALBUM HÌNH ẢNH