Chủ Nhật, 23 Tháng Sáu, 2024

ĐAN VIỆN AN PHƯỚC – CHÚA THÁNH THẦN (Rm 8, 8-17)

I.       Giây phút Chúa Giêsu sắp tắt thở trên thập giá, thánh Gioan ghi :  “Chúa Giêsu nói: Thế là đã hoàn tất!  Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí” (Ga 19,30).  Thánh Phaolô, trong Rm 8, 8-17, giải thích việc “trao Thần Khí” đó, hay nói cách khác : vai trò của Chúa Thánh Thần.
 
  II.      Thánh Phaolô phân biệt hai loại người : “những người bị tính xác thịt chi phối” và “những người được Thần Khí chi phối” (cc. 8-9a).
        Thánh Phaolô khẳng định: “Ai không có Thần Khí của Đức Kitô, thì không thuộc về Đức Kitô” (c. 9b). Đức Kitô và Thần Khí không thể tách biệt. Đây là một điểm then chốt trong Kitô học và Thánh Linh học của Thánh Phaolô. Những ý tưởng “anh em có Thần Khí,” “anh em thuộc về Đức Kitô” và “Đức Kitô ở trong anh em” chỉ là ba cách nói khác nhau để diễn tả con người được Thần Khí chi phối.
Từ nền tảng này, thánh Phaolô cho thấy vai trò cơ bản của Chúa Thánh Thần trong đời sống con người :
– Vai trò I : “Thần Khí ban cho anh em được sống” và “được trở nên công chính.” Ở đây ý tưởng khiến chúng ta nhớ lại hành động sáng tạo của Thiên Chúa (x.St 2,7). Nhưng vì tội Nguyên Tổ, con người đã phải chết cả xác lẫn hồn (mất ơn công chính hóa). Con người muốn được phục hồi sự sống và ơn công chính hóa, cần phải “thuộc về Đức Ki-tô” để “có Thần Khí.”
– Vai trò II : Như Thần Khí đã làm cho Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết thì cũng sẽ làm cho những ai “thuộc về Đức Kitô” được sống lại từ cõi chết. Thuộc về Đức Kitô có nghĩa là chi thể kết hiệp với Đầu trong Huyền Thể, hoặc ngành nho kết hiệp với “cây nho đích thực” (x. Ga 15). Sự Phục Sinh của Chúa Giêsu là nguyên lý sống lại, và việc chúng ta kết hiệp với Người là điều kiện tất yếu để được sống lại và sống đời đời.
Nói cách khác, hai vai trò cơ bản Chúa Thánh Thần làm cho con người được ơn công chính hóa bây giờ và được sống lại mai sau. Và điều kiện quan trọng và thiết yếu để con người đón nhận được ơn của Chúa Thánh Thần ban là con người phải “thuộc về Đức Kitô” hoặc “thuộc về Thần Khí của Đức Kitô”. Nên thánh Phaolô nhấn mạnh đến hiện tại của con người, là làm sao sống ơn công chính hóa ấy ngay trong cuộc sống trần gian này.
Chúa Thánh Thần đã ban ban cho con người những hồng ân ấy, con người cần thực hành những phương thức cụ thể này (cc. 12-17):
– “diệt trừ những hành vi của con người ích kỷ” để sống theo Thần Khí.
– sống tinh thần tự do của con cái Chúa.
– sống tương quan mật thiết tinh thần Cha-con.
– sống tín thác vào Chúa Giêsu.
 
III.    Ngày 28 tháng 10 năm 1958, Đức hồng y Angelo Giuseppe Rollcali lên ngôi giáo hoàng, lấy tước hiệu Gioan 23. Một người lão thành, không tiếng tăm. Nhiều người nghĩ rằng sẽ chẳng có gì mới với một lão ông, chẳng qua là một nhân vật chuyển tiếp. Thế nhưng, lão ông này đã làm nên một kỳ diệu được coi là lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống lần thứ hai khi Ngài triệu tập Công Đồng Vaticano II để canh tân Giáo Hội. Thiên Chúa vẫn tiếp tục làm những việc kỳ diệu cho dân Người. Chúng ta hân hoan bước đi trong niềm tín thác vào Chúa. Và với lòng cậy trông chúng ta cùng thưa lên cùng Chúa Thánh Thần: “Lạy Chúa Thánh Thần, xin đến thánh hoá chúng con trong chân lý và tình thương”. Amen. Alleluia.
 
 

Bài viết liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

- Advertisement -spot_img

BÀI VIẾT MỚI