CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN (Tr)

2022CN20Tháng 11Phụng vụCHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN (Tr)

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN – Tv Tuần II

CHÚA GIÊSU KITÔ, VUA VŨ TRỤ

Lễ trọng.

2Sm 5,1-3 ; Cl 1,12-20 ; Lc 23,35-43

(Không cử hàn lễ thánh Phanxico Cần, TđVN)

♦ Bổn mạng :

– Các thầy M. Phanxico Cần Trần Xuân Trình, TP

+ Lê Hoàng Phong, PS

+ Tạ Viết Quang, CSNQ

Nhiều hơn