CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN

2022CN13Tháng 11Phụng vụCHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN – Tv Tuần I

Ml 3,19-20a ; 2Tx 3,7-12 ; Lc 21,5-19

Được kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo VN (Đ)

2 Mcb 7,1.20-23.27b-29 ; Rm 8,31b-39 ; Lc 9,23-26

(Không cử hành lễ CÁC THÁNH GIỮ LUẬT THÁNH BIỂN ĐỨC ; Thánh Stanislao Kostka, Ts)

Bổn mạng :

– Tập Viện Thánh Mẫu An Phước

– Cha M. Stanislao Kostka Phạm Xuân Lộc, CSĐD

– Các thầy M. Stanislao Kostka Vũ Văn Hân, PL

+ Nguyễn Ngọc Diệu, PV

Nhiều hơn