Đây là một sự kiện lặp lại

Thứ Năm. CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

2022T524Tháng 11Phụng vụThứ Năm. CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Xem chi tiết

Thứ Năm. 2Mcb 7,1.20-23.27b-29 ; (hay Kn 3,1-9)
Rm 8, 31b-39 ; (hay Kh 7,9-17); Lc 9,23-26 ; (hay Ga 17,11b-19)
CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
Lễ trọng – Ngày nghỉ
Các thánh Phêrô Borie Cao, Gmts ;
thánh Phêrô Vũ Đăng Khoa và thánh Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm, Lm, TđVN
Kỷ niệm:
Ngày thành lập hàng Giáo Phẩm Việt Nam (1960)
Bổn mạng :
– GIÁO HỘI VIỆT NAM
– Bổn mạng thứ II Đan viện Thánh Mẫu An Phước
– Cha M. Vinh Sơn Điểm Trần Văn Bằng, PS
– Cha M. Phêrô Khoa Lê Trọng Ngọc, PS
– Các thầy M. Phêrô Khoa Trần Văn Thưởng, CSNQ
+ Trần Thanh Thập, PL
+ Nguyễn Hữu Công, CSĐD
+ Trần Xuân Huy, CT
+ Nguyễn Văn Hà, AP
– Các thầy M. Vinh Sơn Điểm Nguyễn Mạnh Đức, CSNQ
+ Nguyễn Văn Song, PL
1993 Thầy M. Giacôbê Võ Văn Mậu, PV


 

Nhiều hơn