Đây là một sự kiện lặp lại

Thứ Tư

2022T423Tháng 11Phụng vụThứ Tư

Xem chi tiết

Thứ Tư. (X) Kh 15,1-4 ; Lc 21,12-19
Thánh Clémente I, Gh, Tđ (Đ) ;
thánh Columbano, Vp (Tr)
♦ Bổn mạng :
– Cha M. Clémente Phạm Sĩ Ân, CT
– Các thầy M. Clémente Hồ Sĩ Đương, FTM
+ Nguyễn Quốc Ngư, PL
+ Nguyễn Hồng Ân, PS
+ Đinh Văn Tuấn, CSNQ

Nhiều hơn