Thứ Tư, 4 Tháng Mười, 2023

MỌI SỰ ĐỀU CÓ THỂ – Thứ Ba tuần XXTN- Vp. Duyên Thập Tự

TN-137-TUẦN XX-thứ Ba

MỌI SỰ ĐỀU CÓ THỂ

 (Tl 6,11-24a / Mt 19,23-30)

VP Duyên Thập Tự Lê Văn Đoàn

Kinh nghiệm cho chúng ta thấy có những khó khăn hầu như không thể vượt qua, hoặc là do lòng con người hoặc là vì hoàn cảnh khách quan. Khó vì điều đó vượt qua khả năng của con người hay vì bị rào cản bởi những sức mạnh khác nhau khống chế. Các bài đọc Kinh Thánh hôm nay mở ra cho chúng ta hai thái cực khả thể và bất khả thể, có thể và không có thể. Nhưng vấn đề là nơi đâu và cách thức nào để có thể đưa đến chỗ bế tắc và hiện thực.

Bài đọc một, trích sách Thủ Lãnh. Thời các vị Thủ Lãnh được đặt lên để lãnh đạo dân Ít-ra-en sau thời của ông Gio-suê, người đã thành công đưa dân chiếm được Đất Hứa và định cư trong Đất Hứa. Nhưng rồi, với thời gian, dân Ít-ra-en đã lãng quên các công trình của Thiên Chúa thực hiện cho họ, để chạy theo và phụng thờ các thần của các dân chung quanh. Họ bị các dân này hà hiếp bằng mọi cách. Họ sống trong khổ đau. Hoàn cảnh như bế tắc. Và đây một người sẽ đứng lên làm thủ lãnh dân để giải thoát dân. Điều đó có thể xảy ra được không và bằng cách nào? Còn bài Tin Mừng nhắc lại lời Chúa Giê-su nói về những người giầu khó vào Nước Trời: điều khó đó phát xuất từ đâu và có cách thức nào để thay đổi tình thế cho họ? Và những ai sẽ là biểu tượng cho khả năng được cứu độ này?

Tôi xin được chia sẻ khía cạnh tích cực, nghiã là “MỌI SỰ ĐỀU CÓ THỂ” khi nhìn vào những hoàn cảnh cụ thể mà các bài Lời Chúa nêu lên.

 1. TA SẼ Ở VỚI NGƯƠI

Câu chuyện trong sách Thủ Lãnh chương 6 từ câu 11 đến 24a liên quan đến việc một thần sứ (hình ảnh của chính Thiên Chúa) đến gặp một người tên là Gít-ôn để sai ông đi giải thoát dân khỏi bàn tay dân Ma-đi-an. Một nhiệm vụ bất khả thi. Chính ông cũng đã thẩm định tình hình khi nói với người lạ này, người mà ông chưa biết là thần sứ: “Ôi thưa Ngài, nếu Đức Chúa ở với chúng tôi, thì sao chúng tôi đến nông nỗi này? Đâu cả rồi những kỳ công mà cha ông đã kể lại cho chúng tôi nghe?… Thế mà bây giờ Đức Chúa đã bỏ rơi chúng tôi, trao chúng tôi cho người Ma-đi-an?” Bấy giờ Đức Chúa quay lại nhìn ông và nói: “Hãy mạnh bạo lên đường cứu Ít-ra-en khỏi tay quân Ma-đi-an. Không phải Ta sai ngươi sao?” Nhưng ông đáp: “Ôi, thưa Ngài, con lấy gì mà cứu Ít-ra-en? này dòng họ con thấp kém nhất trong chi tộc Mơ-na-se, mà con lại nhỏ nhất trong nhà cha con.”

Qua lời nói của mình, ông Gít-ôn thú nhận sự tầm thường, nhỏ bé, trước một nhiệm vụ mà ông coi là nhiệm vụ bất khả thi – mission impossible! Đức Chúa phán với ông: “Ta sẽ ở với ngươi, và ngươi sẽ đánh quân Ma-đi-an như đánh một người”. Lời của Thiên Chúa không phải là một lời khuyến khích hay trấn an, nhưng là sự thật. Sự hiện diện của Thiên Chúa sẽ ban sức mạnh cho ông Gít-ôn và ông sẽ chiến đấu dẫn đến thành công. Điều quan trọng là ông có tin hay không vào Thiên Chúa và lời của Người.

Trong đời sống chúng ta, có những hoàn cảnh xem ra như rất bất lợi và khó khăn như không thể vượt qua. Theo cái nhìn nhân loại, tất cả như bế tắc, vì không có gì làm nền tảng cho sự khả dĩ. Nhưng, trong những hoàn cảnh đó, sự hiện diện của Thiên Chúa là căn bản và rất cần thiết. Sự hiện diện của Thiên Chúa là điều duy nhất bảo đảm, và niềm tin vào sự hiện diện của Thiên Chúa là để sức mạnh của Thiên Chúa được thực thi. Mọi sự đều có thể với sự hiện diện của Thiên Chúa. Mọi sự đều có thể với những ai tin vào sự hiện diện của Người.

 2. ĐỐI VỚI THIÊN CHÚA

Trích đoạn Tin Mừng theo thánh Mát-thêu chương 19 từ câu 23 đến 30 gồm hai phần: phần đầu nói về người giầu và việc vào Nước Trời, phần hai đề cập đến lời nói của môn đệ Phê-rô hỏi Chúa về việc ông và các môn đệ được gì khi bỏ mọi sự mà theo Chúa.

Câu chuyện hôm nay tiếp nối câu chuyện hôm qua về một người thanh niên giầu đến thỉnh vấn Chúa chỉ cho điều tốt nào cần làm để được sự sống đời đời. Sau khi Chúa cho câu trả lời, người thanh niên giầu đó bỏ đi, buồn rầu, vì anh có nhiều của cải. Sau đó Chúa nói: “Người giầu có khó được vào Nước Trời”. Các môn đệ rất sốc trước lời nói này của Chúa, nên đã hỏi Chúa: “Thế thì ai có thể được cứu?” Chúa nhìn thẳng vào các ông và nói: “Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được”. Cái không thể được đối với loài người, khi tiền của trở thành “chủ” của họ. Họ tôn thờ vị chủ này và khinh chê chủ kia. Họ không thể tôn thờ Thiên Chúa và Tiền Của được (x.Mt 6,24). Và như thế, đương nhiên là khó vào được Nước Trời, nơi Thiên Chúa là “Chủ”, là “Chúa” của tất cả.

Nhưng đối với Thiên Chúa là có thể – nghĩa là người giầu có thể vào được Nước Trời – khi hành động theo cách của Chúa Giê-su Ki-tô. Vậy đâu là cách của Người? “Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, đã có lòng quảng đại như thế nào: Người vốn giầu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giầu có” (2Cr 8,9). Như vậy, mọi sự đều có thể với cách thức của Chúa Giê-su, theo cách hành động của Chúa. Lịch sử Giáo Hội đã minh chứng về biết bao nhiêu người giầu, khi noi gương Chúa Giê-su, đã trở thành những thánh nhân và giúp ích cho bao nhiêu người nghèo khổ. Với Chúa Giê-su và cách hành động của Người – với mầu nhiệm tự huỷ – mọi sự đều có thể đối với Thiên Chúa. Chúng ta cần hành động theo cách thức của Chúa Giê-su Ki-tô, nếu chúng ta muốn được vào Nước Trời. Hãy trở nên nghèo, nghĩa là trao ban những gì mình là và những gì mình có, để anh chị em chúng ta trở nên giầu về nhiều phương diện.

 3. ĐƯỢC ĐỜI NÀY VÀ CẢ ĐỜI SAU

Nghe nói về chuyện mọi sự đều có thể đối với Thiên Chúa, ông Phê-rô, đại diện anh em môn đệ, đặt vấn đề với Chúa về những gì họ sẽ được khi từ bỏ mọi sự để theo Chúa. Nghĩa là các ông cũng muốn biết mình sẽ được những gì khi đi theo Chúa, noi theo cách sống như Chúa. Chúa Giê-su đã nói với các ông những gì được ở đời này và những gì chờ đợi các ông nơi đời sau: gấp trăm đời này và vinh hiển đời sau. Khi Chúa nói đến những điều tốt lành dành cho các ông, Chúa muốn nhấn mạnh rằng tất cả những thứ đó là hồng ân Chúa ban, và các ông đáng được hưởng. Như vậy, mọi sự đều có thể đối với Thiên Chúa, khi Người ban ân sủng, ân huệ. Đây không phải một sự trả giá, mà là một sự thương ban. Chúa thương ban cho những ai một lòng theo Chúa.

Như vậy, Chúa có thể ban mọi sự, gấp hơn nhiều lần những gì con người từ bỏ. Đây không phải là một sự trao qua đổi lại một cách cân đối, tỷ lệ thuận, mà là hồng ân nhưng không của Thiên Chúa. Mọi sự đều có thể đối với Thiên Chúa, khi Người thi ân giáng phúc. Như vậy, khi chúng ta dâng cho Chúa một, Chúa lại ban cho chúng ta gấp ngàn lần. Mọi sự đều có thể đối với Thiên Chúa, vì Người rộng tình ban ơn, như thánh Phao-lô quả quyết: “Xin tôn vinh Đấng có thể dùng quyền năng đang hoạt động nơi chúng ta, mà làm gấp ngàn lần điều chúng ta dám cầu xin hay nghĩ tới, xin tôn vinh Người trong Hội Thánh và nơi Đức Ki-tô Giê-su đến muôn thuở muôn đời. Amen” (Ep 3,20-21).

Lời Chúa hôm nay mang lại cho chúng ta niềm phấn khởi và hy vọng, vì “ĐỐI VỚI THIÊN CHÚA, MỌI SỰ ĐỀU CÓ THỂ”. “MỌI SỰ ĐỀU CÓ THỂ”, vì sự HIỆN DIỆN CỦA THIÊN CHÚA, qua CÁCH THỨC HÀNH ĐỘNG CỦA CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ, và bằng ÂN SỦNG Người trao ban. Như vậy, chúng ta hãy luôn hướng về Thiên Chúa và tin tưởng rằng Đấng đã khởi sự một việc tốt lành, sẽ đưa tới chỗ hoàn thành (x.Ph 1,6). Đối với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể. Amen.

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thứ Bảy, Tuần XXV TN, Lc 9,43-45: Đức Giêsu tiên báo buộc thương khó lần thứ hai

THỨ BẢY TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN Lu-ca 9,43-45 Đức Giêsu Tiên Báo Cuộc Thương Khó Lần Thứ Hai  Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP Trong Tin Mừng...

Thứ Năm, Tuần XXV TN, Lc 9,7-9: Vua Hê-rô-đê và Đức Giêsu

THỨ NĂM TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN Lu-ca 9,7-9 Vua Hê-rô-đê Và Đức Giêsu Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP Bản văn Tin Mừng hôm nay là một...

Thứ Tư, Tuần XXV TN, Lc 9,1-6: Đức Giêsu sai mười hai Tông Đồ đi giảng

THỨ TƯ TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN Lu-ca 9,1-6 Đức Giêsu Sai Mười Hai Tông Đồ Đi Giảng Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP Tin Mừng hôm...

Thứ Ba, Tuần XXV TN, Lc 8,19-21: Những ai thực sự thuộc gia đình của Đức Giêsu

THỨ BA TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN Lu-ca 8,19-21 Những Ai Thực Sự Thuộc Gia Đình Của Đức Giêsu Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP Nguồn gốc...

Thứ Hai, Tuần XXV TN, Lc 8,16-18: Lãnh nhận và truyền bá giáo huấn của Đức Giêsu

THỨ HAI TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN Lu-ca 8,16-18 Lãnh Nhận Và Truyền Bá Giáo Huấn Của Đức Giêsu Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP Ở giữa...

Thứ Bảy, Tuần XXIV TN, Lc 8,4-15: Dụ ngôn người gieo giống

THỨ BẢY TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN Lu-ca 8,4-15 Dụ Ngôn Người Gieo Giống Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP Một nghiên cứu về truyền thông đã...

Thứ Sáu, Tuần XXIII TN, Lc 8,1-3: Những người phụ nữ đi theo Đức Giêsu

THỨ SÁU TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN Lu-ca 8,1-3 Những Người Phụ Nữ Đi Theo Đức Giêsu Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP Tin Mừng hôm nay...

Thứ Năm, Tuần XXIV TN, Lc 7,36-50: Người nhụ nữ tội lỗi đã được tha thứ và đã yêu mến Chúa nhiều

THỨ NĂM TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN Lu-ca 7,36-50 Người Phụ Nữ Tội Lỗi Đã Được Tha Thứ Và Đã Yêu Mến Chúa Nhiều Cha M. Basilio...

Thứ Tư, Tuần XXIII TN, Lc 7,31-35: Đức Giêsu phán đoán về thế hệ của ngài

THỨ TƯ TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN Lu-ca 7,31-35 Đức Giêsu Phán Đoán Về Thế Hệ Của ngài Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP “Không gì nham...

Thứ Ba, Tuần XXIV TN, Lc 7,11-17: Đức Giêsu cho con trai bà góa thành Na-in sống lại

THỨ BA TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN Lu-ca 7,11-17 Đức Giêsu Cho Con Trai Bà Góa Thành Na-in Sống Lại Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP Tin...

Thứ Hai, Tuần XXIV TN, Lc 7,1-10: Chúa Giêsu chữa người nô lệ của một đại đội trưởng

THỨ HAI TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN Lu-ca 7,1-10 Chúa Giêsu Chữa Người Nô Lệ Của Một Đại Đội Trưởng Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP Chuyện kể...

Thứ Bảy, Tuần XXIII TN, Lc 6,43-49: Cây nào quả ấy

THỨ BẢY TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN Lu-ca 6,43-49 Cây Nào Quả Ấy Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP “Không có câu nào tốt mà lại sinh...