Thứ Sáu, 12 Tháng Tư, 2024

Sơ lược về Ban Phụng Vụ và Thánh Nhạc Hội Dòng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Biên bản ban PV&TN họp tại Cộng đoàn Đắk Phước (03/2023)

PV&TN Số 01/2023 HỘI DÒNG XITÔ THÁNH GIA BAN PHỤNG VỤ VÀ THÁNH NHẠC BIÊN BẢN Ban PV&TN nhóm họp tại Cộng Đoàn Đắc Phước (Phước Sơn)....

Vài tâm tình trong tuần làm việc của ban Phụng vụ và Thánh nhạc tại Cộng đoàn Đăk Phước

  Giữa một thế giới đề cao tự do cá nhân, theo tính tự nhiên, thường thì ai ai cũng mải mê vun vén khoảng...

BIÊN BẢN HỌP BAN PHỤNG VỤ VÀ THÁNH NHẠC (17-22.10.2022)

PV&TN Số 3/2022 HỘI DÒNG XITÔ THÁNH GIA BAN PHỤNG VỤ VÀ THÁNH NHẠC BIÊN BẢN HỌP BAN PHỤNG VỤ VÀ THÁNH NHẠC Khai mạc lúc 8 giờ,...

Một vài thông báo của Ban PV&TN trực thuộc HĐGMVN

  DỰA THEO HAI QUYỂN: THÁNH CA 1 và...