Thứ Bảy, 9 Tháng Mười Hai, 2023

THIÊN THẦN HỘ THỦ,NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT – Lễ Các Thiên Thần Hộ Thủ (02/10)- VP Duyên Thập Tự

TN-183-LR-lễ Các Thiên Thần Hộ Thủ (02/10)

THIÊN THẦN HỘ THỦ,NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT

(Xh 23,20-23; Mt 18,1-5.10)

VP Duyên Thập Tự Lê Văn Đoàn

Ngày 29 tháng 9 vừa qua, chúng ta đã mừng lễ các Tổng Lãnh Thiên Thần Micael, Raphael và Gabriel. Nhân dịp này, tôi đã chia sẻ với anh chị em: Các Tổng Lãnh Thiên Thần là những đồng minh của chúng ta. Hôm nay, chúng ta lại được mừng các thánh thiên thần, đó là những thiên thần hộ thủ hay bản mệnh.

Về sự hiện diện của các thiên thần, chúng ta không cần bàn đến, vì trong Kinh Thánh Cựu Ước cũng như Tân Ước, sự hiện diện của các thiên thần trong cuộc sống con người là một điều minh nhiên. Các thiên thần hộ thủ cũng vậy, các ngài đã được Thiên Chúa dựng lên để giúp đỡ con người trong cuộc sống và dẫn đưa đến tận cuối con đường là cùng đích của cuộc sống, là ơn cứu độ, là sự sống đời đời. Các Giáo Phụ và Giáo Lý của Giáo Hội đã khẳng định điều đó. Các ngài là những thụ tạo thiêng liêng, không có thân xác như con người chúng ta. Các ngài được Thiên Chúa trao nhiệm vụ chăm sóc chúng ta, nhất là về sự sống thiêng liêng và ơn cứu độ. Chúng ta không thấy các ngài bằng đôi mắt thể lý, nhưng các ngài hiện diện sống động bên cạnh chúng ta trong hành trình dương thế tiến về quê hương vĩnh cửu. Thường thì chúng ta không để ý đến các ngài, nhưng các ngài luôn phù trợ chúng ta. Mỗi chúng ta được uỷ thác cho một vị thiên thần hộ thủ.

Khi suy niệm hai bài đọc Lời Chúa trong thánh lễ hôm nay, tôi nhìn thấy nơi các ngài – nơi vị thiên thần hộ thủ của tôi – hình ảnh của một người bạn tốt nhất. Vậy đâu là phẩm tính và hành động của thiên thần hộ thủ với tư cách một người bạn tốt nhất?

 1. NGƯỜI BẠN KHÔNG NGỪNG CHIÊM NGƯỠNG THIÊN CHÚA

Trong trích đoạn Tin Mừng theo thánh Mát-thêu chương 18 từ câu 1 đến 5 và câu 10, Chúa Giê-su đề cập đến các trẻ em. Và nhân dịp này, Chúa nói đến các thiên thần: “Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong các kẻ bé mọn này; quả thật, Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời”. Khi Chúa nói đến các thiên thần của những em bé hay của những người bé mọn, chúng ta không được hiểu rằng chỉ có các em bé mới có thiên thần hộ thủ. Mỗi người chúng ta đều được Thiên Chúa ban cho một thiên thần hộ thủ.

Các thiên thần hộ thủ của chúng ta luôn hiện diện bên cạnh Thiên Chúa, trên trời, trong sự chiêm ngưỡng, chiêm niệm hưởng kiến. Đây là phẩm chất quan trọng nhất của các thiên thần, của các thiên thần hộ thủ. Các ngài sống “diện đối diện” với Thiên Chúa trong niềm hoan lạc, hạnh phúc vĩnh hằng. Chúng ta có thể nói, các ngài có “thần nhãn” hay “thiên nhãn”, nghĩa là có đôi mắt của Thiên Chúa, có ánh sáng của Thiên Chúa. Và chính vì các ngài sống trong ánh sáng của Thiên Chúa, các ngài mới dẫn dắt con người, mỗi chúng ta bước đi trong ánh sáng của Thiên Chúa. Đồng thời, các ngài cũng biết dẫn dắt chúng ta bước đi trước tôn nhan Thiên Chúa trong cuộc sống trần gian này.

Các ngài là người bạn tốt nhất, vì các ngài biết những gì quan trọng và điều gì quan trọng nhất cho cuộc sống chúng ta, nên các ngài biết chỉ dẫn, biết gợi lên cho và trong chúng ta. Các ngài tôn trọng sự tự do của chúng ta, nên các ngài không làm thay hay áp đặt, nhưng gợi lên trong chúng ta những gì là thánh thiện, tốt lành. Chúng ta có kinh nghiệm về những thúc bách tốt lành, những gợi hứng thánh thiện và yêu thương; đó chính là tiếng nói của các ngài với và trong chúng ta. Chúng ta hoàn toàn tin tưởng nơi các ngài, nơi vị thiên thần hộ thủ của mỗi chúng ta, vì các ngài “hằng chiêm ngưỡng Nhan Thánh Thiên Chúa”. Đây là điểm quan trọng nhất mà chúng ta có thể tin tưởng hoàn toàn với thiên thần hộ thủ của mình. Và các ngài còn đồng hành với chúng ta trong cuộc sống này.

2. NGƯỜI BẠN DẪN ĐƯỜNG TỚI “ĐẤT HỨA”

Bài đọc một, trích sách Xuất Hành chương 23 từ câu 20 đến 23, là lời Thiên Chúa nói với ông Mô-sê trên núi Khô-rếp – cũng gọi là núi Si-nai – khi ông dẫn đoàn dân tiến về Đất Hứa. Điều Thiên Chúa nói với ông Mô-sê là ngỏ với toàn dân Ít-ra-en. “Này Ta sai thiên sứ đi trước ngươi, để gìn giữ ngươi đi trên đường và đưa ngươi vào nơi Ta đã dọn sẵn. Trước mặt người, hãy ý tứ và hãy nghe lời người. Đừng làm cho người phải chịu cay đắng; người sẽ không tha lỗi cho các ngươi, vì danh ta ngự trong người”.

Điều Thiên Chúa nói về thiên sứ cho dân Ít-ra-en ngày xưa khi dân được đưa ra khỏi Ai-cập để tiến về Đất Hứa, cũng được áp dụng cho vị thiên thần hộ thủ của mỗi chúng ta. Người đồng hành với chúng ta và đưa đến “bờ bến bình an”, đó chính là Nước Trời, là Quê Hương trên trời, là Đất Hứa vĩnh cửa. Thiên thần hộ thủ có nhiệm vụ chính yếu là dẫn đến cứu cánh cuộc sống, đó là Thiên Chúa, đó là thiên đàng. Và trên đường đi, ngài gìn giữ chúng ta khỏi những thứ cản trở hành trình đó. Ngài cũng chiến đấu giúp chúng ta chống lại ma quỉ, những thế lực tội lỗi. Ngài giúp chứ không làm thay chúng ta hoàn toàn. Như vậy, ngài là một người bạn tốt nhất cho chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Như trong hành trình của dân Ít-raen trên sa mạc tiến về Đất Hứa, dân phải kinh qua những khổ đau, thiếu thốn và cả những nguy hiểm để dân lớn lên trong đức tin vào Thiên Chúa, chúng ta, trong hành trình tiến về Quê Hương Vĩnh Cửu, chúng ta đối diện với đủ loại khổ đau và khó khăn, nhưng các thiên thần hộ thủ đỡ nâng chúng ta, luôn giúp chúng ta tiến lên hướng mắt về cùng đích đó, để chúng ta cũng được lớn lên mõi ngày trong niềm tin yêu đối với Thiên Chúa. Chắc chắn các ngài vẫn khuyến khích, khuyên nhủ và cả sửa dạy chúng ta, để chúng ta luôn tiến lên “mắt hướng về Chúa Giê-su Ki-tô là Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin” (x.Dt 12,2). Điều quan trọng là chúng ta có nghe lời người và tuân theo không. Thiên thần hộ thủ là người bạn tốt nhất, nên khi nghe theo lời người bạn đó, chúng ta tin tưởng mình đi đúng hướng. “Đừng làm cho người cay đắng”, nghĩa là gì? Đó là không nghe theo lời người và tự mình đi vào con đường dẫn đến diệt vong, mất sự sống đời đời. Đó là dấn thân vào con đường tội lỗi. Điều cay đắng nơi thiên thần hộ thủ, là chúng ta đánh mất Thiên Chúa, đánh mất sự sống đời đời, đánh mất Quê Hương Vĩnh Cửu. Chúng ta hãy tin tưởng hoàn toàn vào người bạn tốt nhất của mình là thiên thần hộ thủ. Chắc chắc người vui sướng, hạnh phúc, khi mỗi chúng ta sống trong tình yêu của Thiên Chúa và trở nên một người yêu Thiên Chúa hết lòng, hết sức, hết trí khôn và thương yêu tha nhân như Chúa yêu. Hạnh phúc của chúng ta là hạnh phúc của thiên thần hộ thủ của mình.

3. CẦU XIN NGƯỜI BẠN TRỢ GIÚP

Dù rằng, trong quá khứ, chúng ta quên mất người bạn tốt nhất này là thiên thần hộ thủ, nhưng người vẫn ở bên chúng ta mỗi ngày. Hôm nay, khi chúng ta tưởng nhớ đến các ngài, chúng ta hãy có thói quen nhớ đến thiên thần hộ thủ của mỗi chúng ta và hằng cầu xin người trợ giúp. Nếu trong cuộc sống, chúng ta có kinh nghiệm về sự giúp đỡ của bạn hữu nhân loại trong nhiều hoàn cảnh – và sự trợ giúp đó rất hữu hiệu -, thì với người bạn tốt nhất là thiên thần hộ thủ, chúng ta nên nhớ đến và kêu cầu người gíup đỡ. Thánh Pi-ô Năm Dấu Thánh – một vị thánh của thời đại chúng ta – đã có lòng yêu mến đặc biệt với thiên thần hộ thủ của ngài. Thánh nhân gọi thiên thần hộ thủ là một người bạn, một người anh em và một người họ hàng. Ngài cũng gọi thiên thần hộ thủ là một chiến binh, vì thiên thần hộ thủ chiến đấu bảo vệ khỏi sự tấn công của ma quỉ và những thế lực tội lỗi. Thánh nhân khuyên chúng ta không ngừng cầu xin sự trợ giúp của thiên thần hộ thủ. Và đây là một lời cầu nguyện – như một lời nguyện chúc – mà ngài thường sử dụng: “ Nguyện xin thiên thần hộ thủ tốt lành luôn canh giữ bạn, xin người dẫn dắt bạn trên những nẻo đường gian khổ của cuộc sống. Xin người luôn gìn giữ bạn trong ân sủng của Chúa Giê-su, xin người đưa tay nâng đỡ bạn, để chân bạn không vấp phải đá. Xin người che chở bạn dưới đôi cánh của người chống lại mọi mưu chước của thế gian, ma quỉ và xác thịt.”

Kể từ hôm nay, mỗi chúng ta hay tập cầu xin thiên thần hộ thủ trợ giúp chúng ta, nhất là trong những hoàn cảnh tế nhị và khó khăn. Thí dụ, chúng ta không biết phải đối xử làm sao với một người không ưa mình; hãy cầu xin thiên thần hộ thủ chỉ cho cách thức thích hợp nhất. Hoặc như trước một quyết định nào đó, hãy xin thiên thần hộ thủ giúp cho thấy ánh sáng của Chúa để noi theo. Và rất nhiều hoàn cảnh khác… chúng ta xin thiên thần hộ thủ trợ giúp để chúng ta tiến lên trong tình yêu Chúa và tha nhân, và lớn lên trong đời sống thánh thiện. Hãy tin vào thiên thần hộ thủ: ngài là người bạn tốt nhất của chúng ta.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thứ 7 Tuần I Mùa Vọng – Mt 9,35-10,1.6-8

SỨ VỤ TRUYỀN GIÁO Cha M. Phêrô Khoa Lê Trọng Ngọc, Phước Sơn Bối cảnh: Bước sang một giai đoạn mới tập trung tới sứ vụ truyền...

Thứ 4 Tuần I Mùa Vọng – Mt 15, 29-37

Thứ 4 Tuần I Mùa Vọng - Mt 15, 29-37 ĐỨC GIÊSU ĐẤNG CỨU NHÂN ĐỘ THẾ Cha M.Phêrô Khoa Lê Trọng Ngọc, Phước Sơn Bối cảnh: Sau...

Thứ 3 Tuần I Mùa Vọng – Lc 10, 21-24

Thứ 3 Tuần I Mùa Vọng - Lc 10, 21-24 TRONG NIỀM VUI THÁNH THẦN ĐỨC GIÊSU TÁN TẠ CHÚA CHA Cha M. Phêrô Khoa Lê...

Thứ 7, Tuần 33, Thường niên: Lc 20,27-38 – Tôi tin có sự sống đời đời

Thứ 7, Tuần 33, Thường niên: Lc 20,27-38 Tôi Tin Có Sự Sống Đời Đời Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Chúng ta đang sống trong tháng...

Thứ Sáu, Tuần XXXI TN, Lc 16,1-13: Người khôn ngoan

NGƯỜI KHÔN NGOAN (Lc 16,1-13) Tâm Thuận Thiên, PS       Bài Tin mừng hôm nay thánh Luca tường thuật lại cho chúng ta biết dụ...

Thứ Tư, Tuần XXXI TN, A, Lc 14,25-33: Yêu Chúa hay yêu người

YÊU CHÚA HAY YÊU NGƯỜI (Lc 14,25-33) M. Michael Hội, Phước Lý Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra một số tiêu chuẩn và...

Suy niệm lễ 3 cầu hồn: Được tạo dựng để yêu thương

Thánh lễ Cầu Hồn 3 Ngày 02.11.2023 ĐƯỢC TẠO DỰNG ĐỂ YÊU THƯƠNG 2Mc 12,43-45; Kh 21,1-5a.6b-7; Ga 11,17-27   Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt Cứ mỗi lần...

Chẳng lẽ Chúa cũng “xin” “cho”? Thứ 5, Tuần 27, Thường niên: Lc 11,5-13

Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay là những lời đầy an ủi cho chúng ta, vì chính Chúa Giêsu nói với chúng...

Nguyện Danh Cha cả sáng – Thứ Tư, Tuần 27, Thường niên, Lc 11,1-13

Nguyện Danh Cha Cả Sáng Thứ Tư, Tuần 27, Thường niên; Lc 11,1-13 Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có một kitô hữu kia mong muốn sống...

Phục vụ Chúa hay phục vụ tôi? Thứ Ba, Tuần 27 Thường niên, Lc 10,38-42

Phục Vụ Chúa Hay Phục Vụ Tôi? Thứ Ba, Tuần 27 Thường niên; Lc 10,38-42 Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay cho biết Chúa...

Yêu là đón nhận hay từ chối? Thứ Hai, Tuần 27 Thường niên, Lc 10, 25-37

YÊU LÀ ĐÓN NHẬN HAY TỪ CHỐI ? Thứ Hai, Tuần 27 Thường niên; Lc 10, 25-37 Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin mừng hôm nay,...

Thứ Bảy, Tuần XXV TN, Lc 9,43-45: Đức Giêsu tiên báo buộc thương khó lần thứ hai

THỨ BẢY TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN Lu-ca 9,43-45 Đức Giêsu Tiên Báo Cuộc Thương Khó Lần Thứ Hai  Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP Trong Tin Mừng...