Thứ Ba, 5 Tháng Ba, 2024

TIN MỪNG LỚN LÊN TỪNG NGÀY- TUẦN XXII-thứ Tư – Vp. Duyên Thập Tự

TN-152-TN-TUẦN XXII-thứ Tư

TIN MỪNG LỚN LÊN TỪNG NGÀY

(Cl 1,1-8 / Lc 4,38-44)

VP Duyên Thập Tự Lê Văn Đoàn

Theo qui luật của sự sống, một yếu tố cần thiết, đó là sự lớn lên. Không có sự lớn lên, tăng trưởng, sự sống không thể tồn tại, vì sự sống là một điều gì đó chuyển động và năng động. Nếu thân xác cần lớn lên theo nhịp thời gian, thì tinh thần, đời sống tâm linh, còn cần hơn nữa sự phát triển từng ngày. Dừng lại là chết. Nhưng để phát triển hay lớn lên, chúng ta cần phải nỗ lực rất nhiều: nỗ lực dẹp bỏ những gì làm cản trở, và hơn nữa, phát huy những gì thuận lợi.

Khi suy niệm hai bài đọc Lời Chúa hôm nay, tôi được mời gọi nhìn vào nếp sống của những con người mà Tin Mừng là căn bản đời sống của họ đến nỗi họ không ngừng hoạt động là cho “TIN MỪNG LỚN LÊN TỪNG NGÀY”.

 1.“TÔI PHẢI LOAN BÁO TIN MỪNG NƯỚC THIÊN CHÚA”

Trong trích đoạn Tin Mừng theo thánh Lu-ca chương 4 từ câu 38 đến 44, chúng ta chứng kiến những hoạt động tiêu biểu của Chúa: đó là giảng dạy, chữa lành bệnh tật, trừ quỉ và “lui vào nơi hoang vắng”. Tất cả những hoạt động này, tuy khác nhau về hình thức, nhưng có cùng một mục đích, đó là Tin Mừng Nước Trời.

Chúa Giê-su đến trần gian này là để mang đến cho nhân loại Tin Mừng Nước Trời hoặc còn gọi là Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Chính vì thế Người tận tâm, tận lực, cho công cuộc này. Công cuộc rao giảng Tin Mừng Nước Trời được Người thể hiện bằng lời rao giảng, bằng việc chữa lành, trừ quỉ- đó là những phép lạ hay dấu lạ- và bằng chính việc cầu nguyện khi Người lui vào nơi thanh vắng.

Chúa Giê-su là người gieo Lời, gieo Tin Mừng, gieo hạt giống Nước Trời. Tin Mừng Nước Trời sẽ phát triển, “như hạt cải gieo vào trong ruộng, sẽ lớn lên và sẽ lớn nhất” (x.Mt,13,31-32); hoặc như hạt giống được gieo xuống đất, hạt giống nảy mầm, mọc lên, trổ sinh đòng đòng và cuối cùng là những bông lúa nặng trĩu (x.Mc 4,26-29). Chúa cứ gieo và Chúa tin là hạt giống Tin Mừng Nước Trời sẽ lớn lên trong lòng người nghe khi họ đón nhận Lời như mảnh đất tốt đón nhận hạt giống. Chính vì niềm tin đó mà Chúa đi hết nơi này đến nơi khác, không nơi nào có thể cầm giữ đôi chân Người lại. Trong trích đoạn Tin Mừng hôm nay, thánh sử cho biết là dân chúng đi tìm Người và muốn giữ Người ở lại, nhưng Người nói với họ: “Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Trời cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đến cốt để làm việc đó”.

Thái độ của Chúa diễn tả sự nóng lòng của Chúa, như thể có điều gì đó thúc bách Người luôn khẩn trương. Người phải đi đến gặp nhiều người để cho họ nghe, thấy và cảm nghiệm về Tin Mừng Nước Trời; vì đó là Tin Mừng cứu độ mang đến ý nghĩa cuộc đời con người.

Mỗi chúng ta, với tư cách là Ki-tô hữu, chúng ta có nghe được, cảm được sự thúc bách của tình yêu Chúa Ki-tô để thi hành công cuộc rao giảng Tin Mừng Nước Trời không (x.2Cr 5,14)? Chúa muốn chúng ta gieo hạt giống Tin Mừng Nước Trời bằng lời, hành động và nhất là qua đời sống thánh thiện và yêu thương. Chúng ta cứ rao giảng Tin Mừng Nước Trời đi, cho bất cứ ai, lúc thuận tiện cũng như khi không thuận tiện (x.2Tm 4,2). Đừng kén chọn mà hào phóng trao Lời Chúa cho mọi người. Chúng ta cứ gieo Tin Mừng Nước Trời ngay trong gia đình, trong cộng đoàn mình, trong những nơi mình sống và đặt chân đến. Chúng ta cứ gieo trồng, rồi Chúa sẽ cho lớn lên (x.1Cr 3,6). Chúng ta cần giữ vững xác tín trên. Khi Chúa lui vào nơi thanh vắng để cầu nguyện, là Chúa trao phó công cuộc rao giảng Tin Mừng Nước Trời cho Chúa Cha, Đấng “dẫn đưa đến chỗ hoàn thành” (x.Ph 1,6). Chúng ta cũng cần đi vào cầu nguyện trong tĩnh lặng, để trao cho Thiên Chúa mọi hoạt động tông đồ, để xin Người đưa đến chỗ sinh hoa trái và lớn lên.

Nhưng để có thể làm cho Tin Mừng Nước Trời lớn lên và trổ sinh hoa trái, thì điều đó phải được hiện thực trong chúng ta. Đây sẽ là một chứng từ sống động và đầy tính thuyết phục. Chúng ta sẽ là những chứng nhân đáng tin cậy.

  1. “TIN MỪNG SINH HOA TRÁI VÀ LỚN LÊN”

Điều vừa nói trên đã được thánh Phao-lô khẳng định trong trích đoạn thư gửi giáo đoàn Cô-lô-xê chương 1 từ câu 1 đến 8, khi ngài ngỏ lời với các tín hữu: “Chúng tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa, là Thân Phụ Đức Giê-su, Chúa chúng ta, khi cầu nguyện cho anh em. Thật vậy, chúng tôi đã được nghe nói về lòng tin của anh em vào Đức Ki-tô Giê-su, và về lòng mến của anh em đối với toàn thể dân thánh; lòng tin và lòng mến đó phát xuất từ niềm trong cậy dành cho anh em trên trời, niềm trông cậy anh em đã được nghe loan báo khi lời chân lý là Tin Mừng đến với anh em; Tin Mừng này đang sinh hoa trái và lớn lên trên toàn thế giới thế nào, thì nơi anh em cũng vậy…”

Tin Mừng Nước Trời đã được lớn lên và sinh hoa trái qua việc sống đức tin, đức cậy và đức mến. Tin Mừng Nước Thiên Chúa đã được thánh Phao-lô gieo nơi những người thành Cô-lô-xê, và Lời Chúa đã phát triển và lớn lên qua sự kiện là họ lớn lên trong đức tin, đức cậy và đức mến. Nghĩa là các tin hữu này lớn lên trong mối tương giao thân tình với Thiên Chúa và lòng bác ái với tha nhân. Tin Mừng Nước Trời phát triển khi các nhân đức đối thần – tin, cậy, mến – lớn lên trong đời sống của những người mà Tin Mừng được gieo vào lòng họ. Như vậy, có sự “đồng phát triển” giữa Tin Mừng Nước Trời và đời sống đạo của các Ki-tô hữu. Và đó là điều làm cho thánh Phao-lô vui mừng và phấn chấn, đến nỗi ngài không ngừng tạ ơn Thiên Chúa khi cầu nguyện cho họ.

Chúng ta cũng được mời gọi nhìn vào sự phát triển Tin Mừng Nước Trời nơi anh chị em Ki-tô hữu, để chúng ta biết dâng lên Thiên Chúa những lời cảm tạ. Chúng ta cũng đừng quá chú ý và dừng lại nơi những “vấn nạn” trong Giáo Hội – tuy rằng cũng phải biết để nhận định – nhưng hãy chú tâm đến những điều tuyệt vời mà các anh chị em chúng ta đang sống, đang làm cho Tin Mừng Nước Thiên Chúa lớn lên và sinh hoa trái. Sự khám phá đó tạo nên niềm phấn khởi để mỗi chúng ta cũng ao ước góp phần vào sự lớn lên của Tin Mừng Nước Trời.

3. TIN MỪNG VÀ TÔI CÙNG LỚN LÊN

Khi Chúa Giê-su và các tông đồ của Chúa, như thánh Phao-lô và các nhà truyền giáo, đi rao giảng Tin Mừng Nước Trời, thì Chúa và các ngài ấp ủ trong lòng nỗi khát khao là Tin Mừng và người nghe lời Tin Mừng cùng lớn lên. Đây là một sự tương tác cần thiết. Sự đồng phát triển, cùng lớn lên đó mang lại sức sống cho cộng đoàn những người tin, cho Giáo Hội. Tin Mừng Nước Trời luôn xây dựng những con người của Nước Trời thành những cộng đoàn của Nước Trời. Điều đó muốn nhấn mạnh đến chứng tá của Tin Mừng Nước Trời. Những người chưa nghe biết Tin Mừng Nước Trời, chưa biết Chúa Giê-su và Tin Mừng cứu độ của Người, khi họ nhìn thấy những gì tốt lành, yêu thương, thánh thiện – là những dấu chỉ của hoa trái Tin Mừng –  nơi những con người cụ thể và những cộng đoàn cụ thể, họ sẽ đặt câu hỏi, và Thần Khí Chúa, bằng cách nào đó mà chúng ta không biết, sẽ dần dẫn đưa họ đến với Chân Lý Cứu Độ. Như vậy, nếu Tin Mừng và tôi cùng lớn lên, thì tôi cũng đang đóng góp và sự lớn lên của chính Tin Mừng Nước Trời. Điều nầy khuyến khích chúng ta sống mỗi ngày nội dung Tin Mừng truyền tải cho chúng ta.

Mỗi ngày chúng ta đọc kinh Lạy Cha nhiều lần; chúng ta cầu xin cho “Nước Cha trị đến”, chúng ta khao khát cho Nước Cha hiện diện mọi nơi trên thế giới này. Ước gì cùng với lời cầu nguyện, là một cuộc sống thấm đượm Tin Mừng để “TIN MỪNG LỚN LÊN TỪNG NGÀY” nơi mỗi người, trong gia đình, cộng đoàn và Giáo Hội chúng ta.

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thứ Năm, Tuần III, Mùa Chay, Lc 11,14-23 : Quỷ giữa thế giới hôm nay

Thứ Năm, Tuần III, Mùa Chay, Lc 11,14-23 Quỷ giữa thế giới hôm nay Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Câu chuyện Tin Mừng hôm nay, cho chúng...

Thứ Tư, Tuần III, Mùa Chay, Mt 5,17-19 : Luật Yêu

Thứ Tư, Tuần III, Mùa Chay, Mt 5,17-19 Luật Yêu Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Thầy đến không để bãi bỏ luật Môsê hoặc lời các ngôn...

Thứ Ba, Tuần III, Mùa Chay, Mt 18,21-35 : Tha thứ luôn luôn

Thứ Ba, Tuần III, Mùa Chay, Mt 18,21-35 Tha Thứ Luôn Luôn Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Sứ điệp Lời Chúa trong ngày Thứ Ba, Tuần Ba...

Thứ Ba Tuần III Mùa Chay – Mt 18,21-35

  CAO ĐIỂM YÊU THƯƠNG LÀ THA THỨ Lm M.Phêrô Khoa Lê Trọng Ngọc, Phước Sơn Bối Cảnh: Bài Tin Mừng hôm nay là lời giải đáp cho...

Thứ Hai, Tuần III, Mùa Chay, 2V 5,1-15; Lc 4,24-30 : Đức tin làm nên điều kì diệu

Đức Tin Làm Nên Điều Kì Diệu Thứ Hai, Tuần III, Mùa Chay, 2V 5,1-15; Lc 4,24-30 Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Có một câu chuyện thế...

Thứ Hai Tuần III Mùa Chay – Lc 4,24-30

  ĐỨC GIÊSU BỊ NGƯỜI ĐỒNG HƯƠNG TỪ CHỐI Lm M.Phêrô Khoa Lê Trọng Ngọc, Phước Sơn Bối Cảnh: Đức Giêsu về thăm Quê Hương Nazareth. Ngày sabat, Ngài...

Thứ Bảy, Tuần II, Mùa Chay, Lc 15,1-3.11-32 : Tôi là ai trong hai người con?

Thứ Bảy, Tuần II, Mùa Chay, Lc 15,1-3.11-32 Tôi Là Ai Trong Hai Người Con? Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Dụ ngôn “Người Cha Nhân Hậu” được...

Thứ Sáu, Tuần II, Mùa Chay, Mt 21,33-43.45-46: Sinh hoa trái tốt giữa đời

Thứ Sáu, Tuần II, Mùa Chay, Mt 21,33-43.45-46 Sinh Hoa Trái Tốt Giữa Đời Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay cho ta thấy lòng...

Thứ Tư, Tuần II, Mùa Chay, Mt 20,17-28: Phục vụ trong yêu thương

Thứ Tư, Tuần II, Mùa Chay, Mt 20,17-28 Phục Vụ Trong Yêu Thương Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Bối cảnh câu chuyện Tin Mừng hôm nay, diễn...

Thứ Ba, Tuần II, Mùa Chay, Mt 23,1-12: Chứng nhân hơn thầy dạy

Thứ Ba, Tuần II, Mùa Chay, Mt 23,1-12 Chứng Nhân Hơn Thầy Dạy Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu nói đến nhóm...

Thứ Hai, Tuần II, Mùa Chay, Lc 6,36-38 : Xét đoán

Thứ Hai, Tuần II, Mùa Chay, Lc 6,36-38 Xét Đoán Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay, Chúa dạy chúng ta “Đừng xét đoán”....

Ngày 22-2, Lập Tông Tòa Thánh Phêrô Mt 16,13-19: Này con là đá

Ngày 22-2, Lập Tông Tòa Thánh Phêrô Mt 16,13-19 Này Con Là Đá Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Không biết tự bao giờ đã có những lời...