Thứ Hai, 20 Tháng Năm, 2024

CHÚA NHẬT II TN – NĂM B: HÀNH TRÌNH ƠN GỌI (TGM GIUSE NGÔ QUANG KIỆT)

Chúa Nhật II Thường Niên – Năm B: HÀNH TRÌNH ƠN GỌI

 I.  TẤM BÁNH LỜI CHÚA

1Sm 3,3b-10.19

3,3 Đèn của Thiên Chúa chưa tắt và Sa-mu-en đang ngủ trong đền thờ ĐỨC CHÚA, nơi có đặt Hòm Bia Thiên Chúa. 4 ĐỨC CHÚA gọi Sa-mu-en. Cậu thưa : “Dạ, con đây !” 5 Rồi chạy lại với ông Ê-li và thưa : “Dạ, con đây, thầy gọi con.” Ông bảo : “Thầy không gọi con đâu. Con về ngủ đi.” Cậu bèn đi ngủ. 6 ĐỨC CHÚA lại gọi Sa-mu-en lần nữa. Sa-mu-en dậy, đến với ông Ê-li và thưa : “Dạ, con đây, thầy gọi con.” Ông bảo : “Thầy không gọi con đâu, con ạ. Con về ngủ đi.” 7 Bấy giờ Sa-mu-en chưa biết ĐỨC CHÚA, và lời ĐỨC CHÚA chưa được mặc khải cho cậu. 8 ĐỨC CHÚA lại gọi Sa-mu-en lần thứ ba. Cậu dậy, đến với ông Ê-li và thưa : “Dạ, con đây, thầy gọi con.” Bấy giờ ông Ê-li hiểu là ĐỨC CHÚA gọi cậu bé. 9 Ông Ê-li nói với Sa-mu-en : “Con về ngủ đi, và hễ có ai gọi con thì con thưa : ‘Lạy ĐỨC CHÚA, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe.'” Sa-mu-en về ngủ ở chỗ của mình.

10 ĐỨC CHÚA đến, đứng đó và gọi như những lần trước : “Sa-mu-en ! Sa-mu-en !” Sa-mu-en thưa : “Xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe.” 19 Sa-mu-en lớn lên. ĐỨC CHÚA ở với ông và Người không để cho một lời nào của Người ra vô hiệu.

1Cr 6,13c-15a.17-20

6,13 Thức ăn dành cho bụng, và bụng dành cho thức ăn. Thiên Chúa sẽ huỷ diệt cả cái này lẫn cái kia. Nhưng thân xác con người không phải để gian dâm, mà để phụng sự Chúa, vì Chúa làm chủ thân xác. 14 Thiên Chúa đã làm cho Chúa Ki-tô sống lại ; chính Người cũng sẽ dùng quyền năng của mình mà làm cho chúng ta sống lại.

15 Nào anh em chẳng biết rằng thân xác anh em là phần thân thể của Đức Ki-tô sao ? Tôi lại lấy phần thân thể của Đức Ki-tô mà làm phần thân thể của người kỹ nữ sao ? Không đời nào ! 17 Ai đã kết hợp với Chúa, thì nên một tinh thần với Người.

18 Anh em hãy tránh xa tội gian dâm. Mọi tội người ta phạm đều ở ngoài thân xác mình, còn kẻ gian dâm thì phạm đến chính thân xác mình.

19 Hay anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là Đền Thờ của Thánh Thần sao ? Mà Thánh Thần đang ngự trong anh em là Thánh Thần chính Thiên Chúa đã ban cho anh em. Như thế, anh em đâu còn thuộc về mình nữa, 20 vì Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em. Vậy anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em.

Ga 1,35-42

1,35 Hôm sau, ông Gio-an lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. 36 Thấy Đức Giê-su đi ngang qua, ông lên tiếng nói : “Đây là Chiên Thiên Chúa.” 37 Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giê-su. 38 Đức Giê-su quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi : “Các anh tìm gì thế ?” Họ đáp : “Thưa Ráp-bi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu ?” 39 Người bảo họ : “Đến mà xem.” Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười.

40 Ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, là một trong hai người đã nghe ông Gio-an nói và đi theo Đức Giê-su. 41 Trước hết, ông gặp em mình là ông Si-môn và nói : “Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a” (nghĩa là Đấng Ki-tô). 42 Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giê-su. Đức Giê-su nhìn ông Si-môn và nói : “Anh là Si-môn, con ông Gio-an, anh sẽ được gọi là Kê-pha” (tức là Phê-rô).

 

 II. TẤM BÁNH CHIA SẺ

 Các bài sách thánh  hôm nay đều  nói về ơn gọi. Ơn gọi của Samuel thật lạ lùng. Còn ơn gọi  của Anrê  và Gioan diễn ra nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, dù mạnh  mẽ lạ lùng hay nhẹ nhàng bình thường, hành trình ơn gọi nào cũng trải qua bốn giai đoạn.

 1. Giai đoạn thứ nhất: Chúa kêu gọi 

Việc Chúa kêu gọi không xảy ra tức khắc trong một lần, nhưng diễn tiến tuần tự, chậm rãi với mức độ tăng dần, tuỳ sự  đón  nhận  của  người  nghe. Thoạt  tiên  là  một  lời  kêu  gọi nhẹ nhàng qua một thiên hướng, một ước nguyện của người thân,  một gương mẫu, một thần tượng.  Ở  Samuel, đó  là ước nguyện của bà mẹ muốn tạ ơn Chúa. Ở Anrê và Gioan, đó là thiên hướng đi tìm lý tưởng. Sau đó, Chúa có thể dùng các trung gian dẫn ta đến với Chúa. Trong trường hợp Samuel, người trung gian là thầy cả Hêli. Còn trong trường hợp Anrê và Gioan, thánh Gioan Baotixita đã làm trung gian đưa hai môn đệ đến với Chúa  Giêsu.

2. Giai đoạn hai: Ta đáp trả 

Nếu ta trung thành  đáp trả mỗi khi nghe tiếng Chúa kêu gọi, Chúa sẽ tiếp tục gọi ta đi vào những đoạn  đường mới, mỗi lúc một khó khăn hơn. Tiếng  Chúa mời gọi mỗi lúc một mãnh liệt hơn, đòi hỏi ta phải trả lời mỗi lúc một dứt khoát  hơn. Cho đến một thời điểm quyết định,  Chúa sẽ đưa ra lời mời gọi cuối cùng đòi ta trọn vẹn dấn thân lên đường theo Chúa. Với Samuel, việc Chúa ba lần cất tiếng   gọi  chứng   tỏ Chúa  tha thiết muốn tuyển chọn  ông. Với Anrê  và Gioan, việc Chúa Giêsu  mời hai ông đến chỗ Ngài ở đã  khiến hai ông phải dứt khoát  với quá khứ để bắt đầu một giai đoạn mới.

3. Giai đoạn ba: Sống thân mật với Chúa 

Tuyệt  đỉnh của ơn gọi không   phải  là làm  việc  cho Chúa, nhưng là sống thân mật với Chúa. Chúa không  kêu gọi ta theo một chủ thuyết  nhưng kêu gọi ta theo Chúa. Ta đến với Chúa không  phải để học những bài học lý thuyết nhưng để tham dự vào sự sống  của Chúa.  Sự sống  của Chúa  là sự sống  thần  linh nâng ta lên hưởng nếm sự ngọt  ngào của tình Cha – Con thắm thiết.  Sự sống  của Chúa  là tình yêu đưa ta vào hạnh  phúc của người biết mình được yêu thương. Trong tình yêu Thiên Chúa, tâm hồn ta được  gột rửa sạch  mọi tội lỗi. Trong tình yêu Thiên Chúa, trái tim ta trở nên dịu dàng,  hiền hoà rộng mở để tha thứ và đón nhận  mọi  người.  Hạnh  phúc sống trong tình yêu Thiên Chúa  lớn lao đến  độ biến  đổi toàn  bộ cuộc  đời ta. Ai đã một lần nếm  cảm sẽ không  còn mơ ước điều gì khác nữa. Sau khi được  tiếp xúc thân mật với Chúa,  trọn  cuộc đời Samuel hoàn toàn dâng hiến cho Chúa. Sau một buổi chiều thân mật sống với Chúa Giêsu, hai tông đồ Anrê  và Gioan gắn  bó với Người, cho đến chết vì Người.

 4. Giai đoạn bốn: Làm chứng cho tình yêu Chúa

 Cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa rồi, ta sẽ không thể làm điều gì khác hơn là ra đi làm chứng  về tình yêu đó. Giống  như dòng suối sung mãn tràn xuống  thành  thác, tâm hồn tràn đầy tình yêu sẽ cất lên thành  lời ca tụng, giới thiệu tình yêu Thiên Chúa cho mọi người. Sau khi gặp Chúa Giêsu,  Anrê  vội vã đi tìm em là Phêrô để dẫn  đến  giới thiệu   với Người.  Từ đó, Anrê theo Chúa Giêsu cho đến  cuối  đời.  Ông đã đem chính mạng sống làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa. Ông đã đổ máu ra để chứng  thực tình yêu  ấy.  Ông dám  khước   từ cuộc sống trần gian vì ông đã biết đến hạnh phúc đích thực trong tình yêu Thiên Chúa. 

Tất  cả chúng   ta đều được Thiên  Chúa  mời gọi đến sống thân  mật với Người  trong tình Cha-Con thắm thiết. Lời Chúa vang lên khi ta chịu phép Rửa tội. Lời Chúa tiếp tục mời gọi ta khi ta lãnh nhận  các bí tích, khi ta nghe sách thánh, khi ta học giáo lý, khi ta tĩnh tâm, nghe giảng.  Lời Chúa  lúc thì nhẹ nhàng thoang thoảng, khi thì mãnh liệt thiết tha. Nhiều  lúc ta tưởng đến  nhà thờ vào ngày  Chúa  Nhật  là đã đáp lại tiếng Chúa mời gọi, nhưng không phải. Chúa không mời gọi ta chỉ đi lễ như trả nợ. Chúa muốn ta thực  sự gặp gỡ Người,  tiếp xúc thân mật với Người,  sống thân thiết với Người  trong tình con thảo. 

Hành trình đức tin của người Kitô hữu là một hành trình đi về với Chúa.  Sau bao nhiêu  năm giữ đạo,  tôi đã đi đến đâu? Tôi đã thực sự gặp được Chúa chưa? Tôi đã tiến đến gần Chúa  chưa? Hay là tôi  mới   ở khởi điểm?  Hãy đến, Chúa đang mời gọi ta. Chúa đang chờ đợi ta. Chúa đang mở rộng  vòng tay, mở rộng trái tim để đón ta đến sống trong tình yêu của Người.  Tình yêu ấy là hạnh  phúc muôn  đời của ta.

 

III. TẤM BÁNH HÓA NHIỀU

 1 Có khi nào bạn nghe thấy tiếng Chúa mời gọi không?

 2. Bạn đã quảng đại đáp lại tiếng Chúa mời gọi chưa?

 3. Có bao giờ bạn cảm nghiệm được tình yêu của Chúa chưa?

4. Bạn có cảm thấy cần tâm sự lâu giờ với Chúa không?

5. Tóm tắt hành trình ơn gọi trong 4 điểm.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

VAI TRÒ CỦA CHÚA THÁNH THẦN

VAI TRÒ CỦA CHÚA THÁNH THẦN (Ga 20,19-23) (M. Michel Thành -Phước Vĩnh)     Trong quyển “Chúa Thánh Linh Đấng Ban Sự Sống Và Tình Yêu”,...

“CHÚA THÁNH THẦN LÀM CHỦ TỂ THỜI GIAN” 

 “CHÚA THÁNH THẦN LÀM CHỦ TỂ THỜI GIAN”  Hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, có thể nói đây là ngày...

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Ga 20,19-23; Cv 2,1-11 : Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Ga 20,19-23; Cv 2,1-11 Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. “Thánh Thần Chúa chan...

Chúa Thánh Thần làm chủ tể thời gian

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Ga 20, 19-23 CHÚA THÁNH THẦN LÀM CHỦ TỂ THỜI GIAN   Hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Thánh Thần...

Lễ Chúa Giêsu Lên Trời, Năm B, Mc 16,15-20 : Trời là như thế nào?

Lễ Chúa Giêsu Lên Trời, Năm B, Mc 16,15-20 Trời là như thế nào? Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Năm 1961, khi phi thuyền đầu tiên của...

Chúa Nhật VI Phục Sinh, Năm B, Ga 15,9-17: Yêu như Thầy

Chúa Nhật VI Phục Sinh, Năm B, Ga 15,9-17 Yêu như Thầy Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Phụng vụ lời Chúa, Chúa nhật VI Phục sinh...

Chúa Nhật VI Phục Sinh, Ga 15,9-17: Hãy yêu thương nhau

HÃY YÊU THƯƠNG NHAU (Cv 10,25-26.34-35.44-48; 1Ga 4,7-10; Ga 15,9-17) Minh Triệu, Phước Lý Bản văn Tin Mừng hôm nay, thánh sử Gioan kể lại lời Chúa...

Lễ Chúa Thăng Thiên, Mc 16,15-20: Chúa Giêsu lên trời, đưa mọi người lên trời với Người

THỨ 5 TUẦN VI PHỤC SINH, NĂM B CHÚA THĂNG THIÊN (Mc 16,15-20) Phạm Công Danh, Thiên Phước Đoạn cuối của Tin Mừng thánh Marcô mà Giáo Hội...

Chúa Nhật IV Phục Sinh, Năm B, Ga 10,11-18: Chúa Giêsu – Mục Tử của các mục tử

Chúa Nhật IV Phục Sinh, Năm B, Ga 10,11-18 Chúa Giêsu Mục Tử Của Các Mục Tử Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Để diễn tả mối...

Chúa Nhật IV PS, B, Ga 10,11-18: Đan sĩ với sứ vụ mục tử

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH ĐAN SĨ VỚI SỨ VỤ MỤC TỬ (Cv 4,8-12 ; 1 Ga 3,1-2 ; Ga 10,11-18) M. Mazzarello, CĐ Phước Thiên Phụng vụ...

Chúa Nhật III Phục Sinh Năm B, Lc 24,35-48: Chúa Kitô luôn hiện diện giữa chúng ta

Chúa Nhật III Phục Sinh Năm B, Lc 24,35-48 Chúa Kitô Luôn Hiện Diện Giữa Chúng Ta Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Sau khi hai môn đệ...

Chúa Nhật III Phục Sinh, B, Lc 24,35-48: Có Chúa đồng hành trong cuộc đời

CÓ CHÚA ĐỒNG HÀNH TRONG CUỘC ĐỜI (Lc 24,35-48) Tùng Linh, Phước Lý Bài Tin Mừng hôm nay thánh Luca tường thuật cho chúng ta việc Đức...