Chủ Nhật, 14 Tháng Bảy, 2024

ĐAN VIỆN AN PHƯỚC – 24 GIỜ CHO CHÚA – ĐÀNG THÁNH GIÁ

“Để tôn vinh Thiên Chúa trong mọi sự” (TL 57, 9)

 

 

“24 GIỜ CHO CHÚA”

VIẾNG CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ

KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

˜™˜

 

Làm Dấu Thánh Giá: 

Nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen. 

 

Hát : CON ĐƯỜNG CHÚA ĐÃ ĐI QUA

 

PK 1) Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mão gai nào hẳn sâu trên trán. Lạy Chúa, Thánh Gía nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con 
ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, Thập Gía trên đường đời con. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

PK 2) Lạy Chúa, lưỡi đòng nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào con loang máu đào, sỉ nhục nào con vương trên mắt. Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hẳn vết thê lương, đường tình đó Ngài dành cho con. 

 

Kinh Lạy Cha – Kinh Tin Kính

Kinh Ăn Năn tội.

Lạy Chúa con,/ Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. / Chúa đã dựng nên con,/ và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con,/ mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa,/ thì con lo buồn đau đớn,/ cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự;/ con dốc lòng chừa cải,/ và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội / cùng làm việc đền tội cho xứng./ Amen./

 

LỜI NGUYỆN KHAI MẠC :

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu,/ chúng con ước ao ngắm 14 nơi thương khó Đức Chúa Giêsu trong đàng Thánh Giá này,/ cho được kính mến trả nghĩa Đức Chúa Giêsu./ Chớ gì chúng con được đến viếng những nơi thương khó ấy,/ như bổn đạo thành Giêrusalem cho được ăn mày các ơn bởi đàng thánh giá mà ra./

Song le chúng con là con chiên lạc xa đàng / thì xin dâng lòng chúng tôi làm Đàng Thánh Giá mà ngắm,/ cùng in vào lòng những sự thương khó Đức Chúa Giêsu đã chịu,/ để mà yên ủi chúng con ở chốn khách đời này,/ cho ngày sau được trông cậy 14 nơi thương khó ấy,/ như bậc thang đem chúng con về thiên đàng / mà hát mừng tạ ơn Đức Chúa Giêsu đời đời chẳng cùng./ Amen./

 

(KHỞI SỰ ĐI VIẾNG CHẶNG THỨ I)

 Hát : “Vinh quang của ta”

ÐK. Vinh quang của ta là Thánh Giá Ðức Ki-tô, nơi Người ơn cứu độ của ta, sức sống của ta, phục sinh của ta. Nhờ Chúa ta được cứu độ, nhờ Chúa ta được giải thoát…. (ư)

PK 1. Lạy Chúa chúng con tôn thờ Thánh Giá Chúa, chúng con họp mừng cuộc tử nạn diễm phúc của Chúa.

PK 2. Lạy Chúa chúng con vui lòng vác Thánh Giá, chúng con nguyện sẽ cùng Chúa mạnh tiến trên đường Chúa.

˜™˜

Đứng trước chặng 1 và hát:

Mẹ xưa đứng bên Thánh Giá thảm thương, thấy Con đớn đau Mẹ nát gan vàng, đôi giòng nước mắt tuôn ròng ròng.

X/- Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.

Đ)- Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

 

1– CHẶNG THỨ I :

Quan Philatô luận giết  Đức Chúa Giêsu

 

HD- Lời Chúa theo thánh Luca: “Ông Philatô quyết định chấp thuận điều họ yêu cầu. Phóng thích người tù họ xin tha, tức là tên bị tống ngục vì tội bạo động và giết người. Còn Đức Giêsu thì ông trao nộp theo ý họ muốn” (Lc 23,24-25)

 

CĐ- Lạy ơn Đức Chúa Giêsu/ là vua cả trên trời dưới đất/ là Đấng thiên hạ ước ao lâu đời/ mà Philatô luận giết Chúa con cách xấu hổ nhuốc nhơ dường ấy/ Xin ban cho con ơn ăn năn đền tội/ cho đáng Chúa Con cứu lấy con nơi toà phán xét sau này.

 

X- Cậy nhờ cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,

Đ- Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.

X- Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dâng lên Cha / Mình và Máu, / Linh hồn và Thần tính của Con rất yêu dấu Cha / là Đức Giêsu Kitô,/ Chúa chúng con,

Đ- Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.

 

– Hát (trong lúc đi đến chặng thứ 2): “Vinh quang của ta”

ÐK. Vinh quang của ta là Thánh Giá Ðức Ki-tô, nơi Người ơn cứu độ của ta, sức sống của ta, phục sinh của ta. Nhờ Chúa ta được cứu độ, nhờ Chúa ta được giải thoát…. (ư)

 1. Lạy Chúa chúng con tôn thờ Thánh Giá Chúa, chúng con họp mừng cuộc tử nạn diễm phúc của Chúa.

 

Đứng trước chặng 2 và hát:

Lòng thân mẫu như gươm sắc thâu qua, biết bao đắng cay cùng Chúa chan hòa, ôi Mẹ đau khổ suy nào cùng.

X/- Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.

Đ)- Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

 

˜™

 

2- CHẶNG THỨ II :

Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá

 

HD- Lời Chúa theo thánh Gioan: “Bấy giờ ông Philatô trao Đức Giêsu cho họ đóng đinh vào thập giá. Vậy họ điệu Đức Giêsu đi. Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Hípri là Gôngôtha” (Ga 19, 16-17).

 

CĐ- Lạy ơn Đức Chúa Giêsu/ chịu đánh nát cả và mình ra/ cùng vác thánh giá nặng vì tội chúng con./ Xin ban ơn cho con chịu các sự khốn khó trong bậc con/ như thánh giá Đức Chúa Trời đã định cho con phải chịu/ mà theo chân Đức Chúa Giêsu cho trọn.

 

X- Cậy nhờ cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,

Đ- Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.

X- Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dâng lên Cha / Mình và Máu, / Linh hồn và Thần tính của Con rất yêu dấu Cha / là Đức Giêsu Kitô,/ Chúa chúng con,

Đ- Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.

 

– Hát (trong lúc đi đến chặng thứ 3): “Vinh quang của ta”

ÐK. Vinh quang của ta là Thánh Giá Ðức Ki-tô, nơi Người ơn cứu độ của ta, sức sống của ta, phục sinh của ta. Nhờ Chúa ta được cứu độ, nhờ Chúa ta được giải thoát…. (ư)

 1. Lạy Chúa chúng con vui lòng vác Thánh Giá, chúng con nguyện sẽ cùng Chúa mạnh tiến trên đường Chúa.

 

Đứng trước chặng 3 và hát:

Đã thương Con Một Thiên Chúa chí nhân, đã cưu mang xưa vinh phúc vô ngần, nay Người đau khổ hơn mọi người.

X/- Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.

Đ)- Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

 

˜™

 

3- CHẶNG THỨ III :

Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất

 

HD- Lời Chúa theo thánh Maccô: “Vị thượng tế liền xé áo mình ra và nói: Chúng ta cần gì nhân chứng nữa? Quý vị vừa nghe hắn nói phạm đến Thiên Chúa, quý vị nghĩ sao? Tất cả đều kết án Người đáng chết. Thế là một số bắt đầu khạc nhổ vào Người, bịt mặt Người lại, vừa đánh đấm Người vừa nói: Hãy nói tiên tri đi! Và đám thuộc hạ tát Người túi bụi” (Mc 14,63-65).

 

CĐ- Lạy ơn Đức Chúa Giêsu/ chịu nhiều sự khốn khó/ cùng nhịn đói vác Thánh giá nặng yếu nhọc hết sức/ thì ngã xuống đất./ Xin ban ơn cho con giữ mình cho đến chết/ chớ để con phạm tội lỗi gì mất lòng Chúa con.

 

X- Cậy nhờ cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,

Đ- Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.

X- Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dâng lên Cha / Mình và Máu, / Linh hồn và Thần tính của Con rất yêu dấu Cha / là Đức Giêsu Kitô,/ Chúa chúng con,

Đ- Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.

 

– Hát (trong lúc đi đến chặng thứ 4): “Vinh quang của ta”

ÐK. Vinh quang của ta là Thánh Giá Ðức Ki-tô, nơi Người ơn cứu độ của ta, sức sống của ta, phục sinh của ta. Nhờ Chúa ta được cứu độ, nhờ Chúa ta được giải thoát…. (ư)

 1. Lạy Chúa chúng con tôn thờ Thánh Giá Chúa, chúng con họp mừng cuộc tử nạn diễm phúc của Chúa.

Đứng trước chặng 4 và hát:

Nào ai chẳng cùng than khóc thảm thương với Maria Mẹ Chúa thiên đàng trong giờ Con Chúa mang cực hình.

X/- Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.

Đ)- Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

 

˜™˜

 

4- CHẶNG THỨ IV :

Đức Mẹ gặp Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá

 

HD- Lời Chúa theo thánh Gioan: “Đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Cơlôpát, cùng với bà Maria Mácđala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: Thưa Bà, đây là con của Bà. Rồi Người nói với môn đệ: Đây là mẹ của anh. Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình” (Ga 19,24-27).

 

CĐ- Lạy ơn Đức Mẹ! Khi trước thấy Con ra đời/ thì Thiên Thần hát mừng/ mà rầy thấy Con nát cả và mình ra trong tay quân dữ đem đi giết/ thì lòng Đức Mẹ đau đớn/ như phải dao sắc thâu qua lòng vậy./ Xin Đức Mẹ cầu bầu cho chúng con/ được lòng ăn năn đau đớn/ và cầu cho kẻ có tội được trở lại cùng Đức Chúa Trời.

 

X- Cậy nhờ cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,

Đ- Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.

X- Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dâng lên Cha / Mình và Máu, / Linh hồn và Thần tính của Con rất yêu dấu Cha / là Đức Giêsu Kitô,/ Chúa chúng con,

Đ- Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.

 

– Hát (trong lúc đi đến chặng thứ 5): “Vinh quang của ta”

ÐK. Vinh quang của ta là Thánh Giá Ðức Ki-tô, nơi Người ơn cứu độ của ta, sức sống của ta, phục sinh của ta. Nhờ Chúa ta được cứu độ, nhờ Chúa ta được giải thoát…. (ư)

 1. Lạy Chúa chúng con vui lòng vác Thánh Giá, chúng con nguyện sẽ cùng Chúa mạnh tiến trên đường Chúa.

 

Đứng trước chặng 5 và hát:

Người ơi hãy trông Mẹ Chúa Giêsu dưới cây khổ đau tâm trí thảm sầu, sao lòng chai đá không buồn rầu?

X/- Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.

Đ)- Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

 

˜™˜

 

5- CHẶNG THỨ V :

Ông Simon vác thánh giá đỡ Đức Chúa Giêsu

  

HD- Lời Chúa theo thánh Marcô: “Lúc ấy, có một người từ miền quê lên, đi ngang qua đó, tên là Simôn, gốc Kyrênê. Ông là thân phụ hai ông Alêxanđê và Ruphô. Chúng bắt ông vác thập giá đỡ Đức Giêsu. Chúng đưa Người lên một nơi gọi là Gôngôtha, nghĩa là Đồi Sọ” (Mc 15,21-22).

 

CĐ- Khi quân dữ thấy Đức Chúa Giêsu yếu nhọc hầu chết/ thì nó bắt ông Simon vác thánh giá đỡ Đức Chúa Giêsu/ Thương ôi! Nào con chiên Chúa tôi đâu hết/ mà để thánh giá nặng cho kẻ ngoại vác làm vậy?/ Xin ban ơn giúp sức cho con/ cùng kẻ thuộc về con/ được chịu mọi sự khó bằng lòng/ như vác đỡ thánh giá Đức Chúa Giêsu vậy.

 

X- Cậy nhờ cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,

Đ- Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.

X- Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dâng lên Cha / Mình và Máu, / Linh hồn và Thần tính của Con rất yêu dấu Cha / là Đức Giêsu Kitô,/ Chúa chúng con,

Đ- Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.

 Hát: (trong lúc đi đến chặng thứ 6) “Vinh quang của ta”

ÐK. Vinh quang của ta là Thánh Giá Ðức Ki-tô, nơi Người ơn cứu độ của ta, sức sống của ta, phục sinh của ta. Nhờ Chúa ta được cứu độ, nhờ Chúa ta được giải thoát…. (ư)

 1. Lạy Chúa chúng con tôn thờ Thánh Giá Chúa, chúng con họp mừng cuộc tử nạn diễm phúc của Chúa.

 

Đứng trước chặng 6 và hát:

Giờ đây ngắm suy Con Chúa chí nhân hiến thân hy sinh chuộc lỗi nhân trần, cam chịu bao đớn đau nhục hình.

X/- Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.

Đ)- Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

 

˜™˜

 

6- CHẶNG THỨ VI :

Bà Veronica trao khăn cho Đức Chúa Giêsu lt mặt

 

HD- Lời Chúa theo thánh Luca: “Dân chúng đi theo Người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc Người. Đức Giêsu quay lại phía các bà mà nói: Hỡi chị em thành Giêrusalem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu” (Lc 23,27-28).

 

CĐ- Con khen lòng mạnh bạo bà Veronica/ chẳng sợ quân dữ/ một mến Đức Chúa Giêsu/ mà thấy cả và mình máu chảy ra/ thì trao khăn cho người lọt mặt đi./ Xin in hình tượng Đức Chúa Giêsu vào lòng con/ như in vào khăn bà Veronica/ cho con được lòng mến Đức Chúa Giêsu cho trọn.

 

X- Cậy nhờ cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,

Đ- Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.

X- Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dâng lên Cha / Mình và Máu, / Linh hồn và Thần tính của Con rất yêu dấu Cha / là Đức Giêsu Kitô,/ Chúa chúng con,

Đ- Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.

– Hát (trong lúc đi đến chặng thứ 7): “Vinh quang của ta”

ÐK. Vinh quang của ta là Thánh Giá Ðức Ki-tô, nơi Người ơn cứu độ của ta, sức sống của ta, phục sinh của ta. Nhờ Chúa ta được cứu độ, nhờ Chúa ta được giải thoát…. (ư)

 1. Lạy Chúa chúng con vui lòng vác Thánh Giá, chúng con nguyện sẽ cùng Chúa mạnh tiến trên đường Chúa.

 

Đứng trước chặng 7 và hát:

Mẹ Maria là suối yêu thương, hãy xin cho con đau đớn cùng Người, gây nhiều công phúc trên đường đời.

X/- Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.

Đ)- Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

 

˜™˜

 

7- CHẶNG THỨ VII :

Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai

 

HD- Lời Chúa theo thánh Gioan: “Vậy, Đức Giêsu bước ra ngoài, đầu đội vương miện bằng gai, mình khoác áo choàng đỏ. Ông Philatô nói với họ: Đây là người! Khi vừa thấy Đức Giêsu, các thượng tế cùng các thuộc hạ liền kêu lên rằng: Đóng đinh, đóng đinh nó vào thập giá ! Ông Philatô bảo họ: Các người cứ đem ông này đi mà đóng đinh vào thập giá, vì phần ta, ta không tìm thấy lý do để kết tội ông ấy” (Ga 19,5-6).

 

CĐ- Các sự khốn khó Đức Chúa Giêsu chịu/ một ngày một hơn/ gượng đi chẳng được/ thì ngã xuống đất lần nữa/ quân dữ đạp dậy giục đi cho chóng./ Xin Đức Chúa Giêsu ban ơn cho con/ được giữ lòng vững vàng đi đàng nhân đức một ngày một hơn.

 

X- Cậy nhờ cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,

Đ- Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.

X- Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dâng lên Cha / Mình và Máu, / Linh hồn và Thần tính của Con rất yêu dấu Cha / là Đức Giêsu Kitô,/ Chúa chúng con,

Đ- Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.

 

– Hát (trong lúc đi đến chặng thứ 8): “Vinh quang của ta”

ÐK. Vinh quang của ta là Thánh Giá Ðức Ki-tô, nơi Người ơn cứu độ của ta, sức sống của ta, phục sinh của ta. Nhờ Chúa ta được cứu độ, nhờ Chúa ta được giải thoát…. (ư)

 1. Lạy Chúa chúng con tôn thờ Thánh Giá Chúa, chúng con họp mừng cuộc tử nạn diễm phúc của Chúa.

 

Đứng trước chặng 8 và hát:

Nguyện xin lửa yêu nung đốt tâm con, biết yêu mến Chúa trọn cả tâm hồn, cho dù sao cũng không sờn lòng.

X/- Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.

Đ)- Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

 

˜™˜

 

8- CHẶNG THỨ VIII :

Đức Chúa Giêsu đứng lại yên ủi con thành Giêrusalem

 

HD- Lời Chúa theo thánh Luca: “Khi điệu Đức Giêsu đi, họ bắt một người từ miền quê lên, tên là Simôn, gốc Kyrênê, đặt thập giá lên vai cho ông vác theo sau Đức Giêsu. Dân chúng đi theo Người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc Người. Đức Giêsu quay lại phía các bà mà nói: Hỡi chị em thành Giêrusalem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu. Vì này đây sẽ tới những ngày người ta phải nói: Phúc thay đàn bà hiếm hoi, người không sinh không đẻ, kẻ không cho bú mớm !” (Lc 23,26-29).

 

CĐ- Lạy ơn Đức Chúa Giêsu/ chẳng nề chịu trăm nghìn sự thương khó/ cho được đứng lại yên ủi con thành Giêrusalem/ như cha yên ủi con trong cơn khóc lóc./ Xin Đức Chúa Giêsu yên ủi linh hồn con/ cùng các con chiên nước này/ như yên ủi con thành Giêrusalem vậy/ chớ bỏ chúng con mồ côi làm chi.

 

X- Cậy nhờ cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,

Đ- Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.

X- Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dâng lên Cha / Mình và Máu, / Linh hồn và Thần tính của Con rất yêu dấu Cha / là Đức Giêsu Kitô,/ Chúa chúng con,

Đ- Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.

 

– Hát (trong lúc đi đến chặng thứ 9): “Vinh quang của ta”

ÐK. Vinh quang của ta là Thánh Giá Ðức Ki-tô, nơi Người ơn cứu độ của ta, sức sống của ta, phục sinh của ta. Nhờ Chúa ta được cứu độ, nhờ Chúa ta được giải thoát…. (ư)

 1. Lạy Chúa chúng con vui lòng vác Thánh Giá, chúng con nguyện sẽ cùng Chúa mạnh tiến trên đường Chúa.

 

Đứng trước chặng 9 và hát:

Mẹ Maria xin hãy giúp con khắc sâu vết thương của Chúa nhân lành trong lòng con chẳng khi nào sờn.

X/- Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.

Đ)- Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

 

˜™˜

 

9- CHẶNG THỨ IX : 

Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba

  

HD- Lời Chúa theo thánh Gioan: “Khi vừa thấy Đức Giêsu, các thượng tế cùng các thuộc hạ liền kêu lên rằng: Đóng đinh, đóng đinh nó vào thập giá ! Ông Philatô bảo họ: Các người cứ đem ông này đi mà đóng đinh vào thập giá, vì phần ta, ta không tìm thấy lý do để kết tội ông ấy. Người Dothái đáp lại: Chúng tôi có Lề Luật; và chiếu theo Lề Luật, thì nó phải chết, vì nó đã xưng mình là Con Thiên Chúa” (Ga 19,6-7).

CĐ- Lạy ơn Đức Chúa Giêsu/ đã gần đến núi Calvariô/ chẳng còn ai nhìn/ máu đã chảy ra hết/ thì ngã xuống đất một lần nữa./ Ớ con cháu Adong/ hãy xem Chúa mình ngã xuống đất nhiều lần làm vậy vì ai? Xin Đức Chúa Giêsu thương chúng con cho đến sau hết/ chớ bỏ con mọn yếu đuối dại dột làm chi.

 

X- Cậy nhờ cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,

Đ- Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.

X- Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dâng lên Cha / Mình và Máu, / Linh hồn và Thần tính của Con rất yêu dấu Cha / là Đức Giêsu Kitô,/ Chúa chúng con,

Đ- Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.

 

 Hát: (trong lúc đi đến chặng thứ 10) “Vinh quang của ta”

ÐK. Vinh quang của ta là Thánh Giá Ðức Ki-tô, nơi Người ơn cứu độ của ta, sức sống của ta, phục sinh của ta. Nhờ Chúa ta được cứu độ, nhờ Chúa ta được giải thoát…. (ư)

 1. Lạy Chúa chúng con tôn thờ Thánh Giá Chúa, chúng con họp mừng cuộc tử nạn diễm phúc của Chúa.

 

Đứng trước chặng 10 và hát:

Nguyện xin khóc than với Đức Nữ Trinh, đớn đau thảm thương chung với Chúa mình, bao ngày con sống trên phàm trần.

X/- Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.

Đ)- Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

 

˜™˜

 

10- CHẶNG THỨ X :

Quân dữ lột áo Đức Chúa Giêsu

 

HD- Lời Chúa theo thánh Matthêu: “Bấy giờ lính của tổng trấn đem Đức Giêsu vào trong dinh, và tập trung cả cơ đội quanh Người. Chúng lột áo Người ra, khoác cho Người một tấm áo choàng đỏ” (Mt 27,27-28).

 

CĐ- Lạy ơn Đức Chúa Giêsu/ khi quân dữ toan đóng đinh Đức Chúa Giêsu/ thì nó lột áo ra hết/ để cho xấu hổ cùng đau đớn./ Xin ban ơn cho con giữ mình cho khỏi chước ma quỷ cám dỗ.

 

X- Cậy nhờ cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,

Đ- Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.

X- Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dâng lên Cha / Mình và Máu, / Linh hồn và Thần tính của Con rất yêu dấu Cha / là Đức Giêsu Kitô,/ Chúa chúng con,

Đ- Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.

 

– Hát (trong lúc đi đến chặng thứ 11): “Vinh quang của ta”

ÐK. Vinh quang của ta là Thánh Giá Ðức Ki-tô, nơi Người ơn cứu độ của ta, sức sống của ta, phục sinh của ta. Nhờ Chúa ta được cứu độ, nhờ Chúa ta được giải thoát…. (ư)

 1. Lạy Chúa chúng con vui lòng vác Thánh Giá, chúng con nguyện sẽ cùng Chúa mạnh tiến trên đường Chúa.

 

Đứng trước chặng 11 và hát:

Mẹ Maria trinh khiết vô song, hãy xin cho con chung nỗi u buồn, không hề than trách, không ngại ngùng.

X/- Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.

Đ)- Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

 

˜™˜

 

11- CHẶNG THỨ XI :

Quân dữ đóng đinh Đức Chúa Giêsu

  

HD- Lời Chúa theo thánh Gioan: “Khi đến nơi gọi là Đồi Sọ, họ đóng đinh Người vào thập giá, cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. Bấy giờ Đức Giêsu Cầu nguyện rằng: Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Rồi họ lấy áo của Người chia ra mà bắt thăm” (Ga 23,33-34).

 

CĐ- Lạy ơn Đức Chúa Giêsu/ chịu đóng đinh vào thánh giá vì tội con/ xin ban ơn cho con đóng đinh xác thịt con vào thánh giá Chúa/ kẻo còn phạm tội lỗi nữa.

 

X- Cậy nhờ cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,

Đ- Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.

X- Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dâng lên Cha / Mình và Máu, / Linh hồn và Thần tính của Con rất yêu dấu Cha / là Đức Giêsu Kitô,/ Chúa chúng con,

Đ- Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.

 

– Hát (trong lúc đi đến chặng thứ 12): “Vinh quang của ta”

ÐK. Vinh quang của ta là Thánh Giá Ðức Ki-tô, nơi Người ơn cứu độ của ta, sức sống của ta, phục sinh của ta. Nhờ Chúa ta được cứu độ, nhờ Chúa ta được giải thoát…. (ư)

 1. Lạy Chúa chúng con tôn thờ Thánh Giá Chúa, chúng con họp mừng cuộc tử nạn diễm phúc của Chúa.

 

Đứng trước chặng 12 và hát:

Lòng con nhớ luôn ơn Chúa cứu con, hiến dâng lên Chúa toàn thể xác hồn, cho dù đau đớn không hề rời.

X/- Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.

Đ)- Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.                                                   

˜™˜

 

12- CHẶNG THỨ XII : 

Đức Chúa Giêsu sinh thì trên Thánh Giá

 

HD- Lời Chúa theo thánh Matthêu: “Từ giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ cả mặt đất, mãi đến giờ thứ chín. Vào giờ thứ chín, Đức Giêsu kêu lớn tiếng: Êli, Êli, lêma xabácthani, nghĩa là Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con ? Nghe vậy, một vài người đứng đó liền nói: Hắn ta gọi ông Êlia! Lập tức, một người trong bọn chạy đi lấy miếng bọt biển, thấm đầy giấm, buộc vào đầu cây sậy và đưa lên cho Người uống. Còn những người khác lại bảo: Khoan đã, để xem ông Êlia có đến cứu hắn không! Đức Giêsu lại kêu một tiếng lớn, rồi trút linh hồn” (Mt 27,45-50).

 

CĐ- Lạy ơn Đức Chúa Giêsu/ chịu mọi sự khốn khó cho đến gần hết hơi/ thì gục đầu xuống giã Đức Mẹ mà sinh thì./ Xin ban ơn cho con giữ đạo cho đến giờ sau hết/ được phó linh hồn trong tay Chúa Con.

 

X- Cậy nhờ cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,

Đ- Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.

X- Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dâng lên Cha / Mình và Máu, / Linh hồn và Thần tính của Con rất yêu dấu Cha / là Đức Giêsu Kitô,/ Chúa chúng con,

Đ- Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.

 

– Hát (trong lúc đi đến chặng thứ 13): “Vinh quang của ta”

ÐK. Vinh quang của ta là Thánh Giá Ðức Ki-tô, nơi Người ơn cứu độ của ta, sức sống của ta, phục sinh của ta. Nhờ Chúa ta được cứu độ, nhờ Chúa ta được giải thoát…. (ư)

 1. Lạy Chúa chúng con vui lòng vác Thánh Giá, chúng con nguyện sẽ cùng Chúa mạnh tiến trên đường Chúa.

 

Đứng trước chặng 13 và hát:

Lòng con nhớ luôn ơn Chúa cứu con, hiến dâng lên Chúa toàn thể xác hồn, cho dù đau đớn không hề rời.

X/- Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.

Đ)- Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

˜™˜

 

13- CHẶNG THỨ XIII :

Tháo đanh Đức Chúa Giêsu xuống mà phó ở tay Đức Mẹ

 

HD- Lời Chúa theo thánh Gioan: “Sau đó, ông Giuse, người Arimathê, xin ông Philatô cho phép hạ thi hài Đức Giêsu xuống. Ông Giuse này là một môn đệ theo Đức Giêsu, nhưng cách kín đáo, vì sợ người Dothái. Ông Philatô chấp thuận. Vậy, ông Giuse đến hạ thi hài Người xuống” (Ga 19,38).

 

CĐ- Ai xem thấy hai ông Thánh tháo đinh Đức Chúa Giêsu mà đem xác xuống/ cách thảm thiết làm vậy mà cầm nước mắt được ru?/ Xin ban ơn cho con gỡ mình cho khỏi các tội/ như tháo đanh Đức Chúa Giêsu vậy.

 

X- Cậy nhờ cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,

Đ- Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.

X- Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dâng lên Cha / Mình và Máu, / Linh hồn và Thần tính của Con rất yêu dấu Cha / là Đức Giêsu Kitô,/ Chúa chúng con,

Đ- Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.

 

– Hát (trong lúc đi đến chặng thứ 14): “Vinh quang của ta”

ÐK. Vinh quang của ta là Thánh Giá Ðức Ki-tô, nơi Người ơn cứu độ của ta, sức sống của ta, phục sinh của ta. Nhờ Chúa ta được cứu độ, nhờ Chúa ta được giải thoát…. (ư)

 1. Lạy Chúa chúng con tôn thờ Thánh Giá Chúa, chúng con họp mừng cuộc tử nạn diễm phúc của Chúa.

 

Đứng trước chặng 14 và hát:

Nguyện xin Giêsu thương đến chúng con, khấng ban Mẫu Thân thương giúp linh hồn, công toàn danh thắng khi lìa trần.

X/- Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.

Đ)- Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

 

˜™˜

 

14- CHẶNG THỨ XIV :

Táng xác Đức Chúa Giêsu trong hang đá

 

HD- Lời Chúa theo thánh Luca: “Khi ấy có một người tên là Giuse, thành viên của Thượng Hội Đồng, một người lương thiện, công chính. Ông đã không tán thành quyết định và hành động của Thượng Hội Đồng. Ông là người thành Arimathê, một thành của người Dothái, và cũng là người vẫn mong chờ Nước Thiên Chúa. Ông đến gặp tổng trấn Philatô để xin thi hài Đức Giêsu. Ông hạ xác Người xuống, lấy tấm vải gai mà liệm, rồi đặt Người vào ngôi mộ đục sẵn trong núi đá, nơi chưa chôn cất ai bao giờ. Hôm ấy là áp lễ, và ngày sabát bắt đầu ló rạng” (Lc 23,50-54)

 

CĐ- Ông thánh Giuse/ ông thánh Nicôđêmô/ ông thánh Gioan/ tắm xác Đức Chúa Giêsu cho sạch các dấu/ lấy thuốc thơm mà xức/ lấy khăn sạch mà bọc/ cùng táng trong hang đá./ Mọi sự khốn khó Đức Chúa Giêsu chịu/ nào có khi nào khó khăn thiếu thốn cho bằng khi táng xác ?/ Xin ban ơn lòng mến cho con như thuốc thơm/ và lòng sạch sẽ như khăn sạch/ cùng lòng vững vàng như hang đá/ và các ơn bởi sự thương khó Đức Chúa Giêsu/ cho con dọn mình chịu Mình Thánh Máu Thánh Đức Chúa Giêsu vào lòng/ như táng niệm ở đời này/ cho ngày sau được xem thấy tỏ tường Đức Chúa Giêsu hằng sống hằng trị/ cùng Đức Chúa Cha/ và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng/ Amen.

 

X- Cậy nhờ cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,

Đ- Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.

X- Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dâng lên Cha / Mình và Máu, / Linh hồn và Thần tính của Con rất yêu dấu Cha / là Đức Giêsu Kitô,/ Chúa chúng con,

Đ- Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.

 

Hát : “Vinh quang của ta”

ÐK. Vinh quang của ta là Thánh Giá Ðức Ki-tô, nơi Người ơn cứu độ của ta, sức sống của ta, phục sinh của ta. Nhờ Chúa ta được cứu độ, nhờ Chúa ta được giải thoát…. (ư)

 1. Lạy Chúa chúng con vui lòng vác Thánh Giá, chúng con nguyện sẽ cùng Chúa mạnh tiến trên đường Chúa.

 

˜™˜

 

Đi vào Linh Đài Đức Mẹ Fatima :

đứng, hướng lên Đức Mẹ, và hát:

(hoặc vào Nhà Thờ)

Kìa khi chúng con sau phút lâm chung, cúi xin Chúa thương ban phước linh hồn, thiên đàng vinh phước muôn ngàn trùng.

 

LỜI NGUYỆN :

Chúng con là vật hèn mọn mà cả lòng lạy Đức Chúa Giêsu cực cao cực trọng./ Chúng con nhớ đến những sự thương khó Đức Chúa Giêsu,/ xưa chịu ba mươi ba năm vì chúng con,/ thì trong lòng thảm thiết đau đớn,/ nào có khi nào trả nghĩa Đức Chúa Giêsu cho nên./ Thuở xưa khi Đức Chúa Giêsu chịu nạn,/ thì trời đất động địa,/ núi non là đá vỡ ra tan tác như thương Chúa sinh nên muôn vật,/ phương chi chúng con mà chẳng thương Cha Cả thì sao?/ Ấy Máu Thánh Cha đã chảy ra hết vì quân dữ là chúng con,/ mà con thấy Cha thương dường ấy,/ chẳng có khi cầm nước mắt chảy ra ăn năn tội lỗi,/ vì đã phạm cùng Đức Chúa Cha./ Ấy thật bởi tội chúng con / cho nên Đức Chúa Giêsu xuống thế liều mình chịu đóng đanh chịu chết làm vậy./ Chúng con hằng kính mến Đức Chúa Giêsu,/ mà tích năm Dấu Thánh ở trong lòng chúng con:/

 

X- Chúng con lạy Dấu Thánh chân tả Đức Chúa Giêsu./

CĐ: Vì tội chúng con. 

X- Chúng con lạy Dấu Thánh chân hữu Đức Chúa Giêsu./
CĐ: Vì tội chúng con. 

X- Chúng con lạy Dấu Thánh tay tả Đức Chúa Giêsu./
CĐ: Vì tội chúng con. 

X- Chúng con lạy Dấu Thánh tay hữu Đức Chúa Giêsu./
CĐ: Vì tội chúng con. 

X- Chúng con lạy Dấu Thánh cạnh nương long Đức Chúa Giêsu./ Amen.

CĐ: Vì tội chúng con. 

 

 

˜™˜Ì™˜™

PK 3) Lạy Chúa, ôi đường tình Chúa đã đi qua, con đường thập tự loang máu đào, ôi lưỡi đòng còn loang vết máu. Lạy Chúa, Thánh Gía nào Ngài đóng đinh xưa, chén đắng nào Ngài uống say sưa, đường tình đó Ngài dành cho con. 

ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, Thập Gía trên đường đời con. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cung chết với Ngài, để được sống vơi Ngài vinh quang.

 

PK 4) Lạy Chúa, trên đường đời lắm nỗi gian chuân, con chợt mình, niềm vui thế trần, quên ân tình Ngài thương ban phát. Lạy Chúa, Chúa đến vì tội lỗi muôn dân, chết khổ hình Thập Gía treo thân, đường tình đó Ngài danh cho con.

 

˜™

 

LỜI  KẾT :

 

X)- Lạy Chúa Giêsu, xin cho đôi tai con được đầy Lòng Thương Xót, để con biết lắng nghe nhu cầu của anh chị em con, và không lạnh lùng làm ngơ trước những tiếng rên xiết đớn đau của họ.

CĐ/- Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.

 

X)- Lạy Chúa Giêsu, xin cho miệng lưỡi con được đầy Lòng Thương Xót, để không bao giờ nói xấu anh chị em con, nhưng luôn nói lời an ủi và tha thứ cho tất cả mọi người.

CĐ/- Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.

 

X)- Lạy Chúa Giêsu, xin cho đôi tay con được đầy Lòng Thương Xót, để con mau mắn ra tay giúp đỡ anh chị em con, thắng vượt ngay cả sự mệt nhọc của con. Xin cho con thật sự nghỉ ngơi trong công việc phục vụ tha nhân.

CĐ/- Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.

 

X)- Lạy Chúa Giêsu, con xin kết hợp những ước nguyện của con với những ước muốn của Chúa trên thập giá. Con mong ước chu toàn thánh ý Chúa. Giờ đây con ôm ấp toàn thế giới và nài xin lòng thương xót Chúa cho họ.

CĐ/- Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.

 

Hát Kính Đức Mẹ :    NHƯ MỘT VẦNG TRĂNG

ÐK: Như một vầng trăng, vầng trăng tuyệt vời, muôn ngàn tia sáng lung linh chốn thiên cung, muôn ngàn đóa hồng khoe màu đẹp xinh, hương băng trinh say đám trong tình Người. Maria Trinh Vương mến yêu lòng con. Con say sưa cung đàn vương trầm lắng. Maria Trinh Vương mến yêu Mẹ ơi, xin giơ tay ban hồng ân tràn đầy.

PK 2. Khi con âu sầu con ngước trông lên Mẹ, xin Mẹ ủi an. Từ nay về sau trên đường đời nguy biến sẽ luôn có Mẹ chở che.

 

˜™˜Ì™˜™

 

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

 

Kính lạy Rất Thánh Trái Tim Chúa Giêsu, bởi Chúa hằng muốn kết hợp cùng con trong Bí Tích Thánh Thể, nên lòng con khát khao ước ao rước Chúa ngự vào lòng con lắm. Song bây giờ con chẳng được Rước Mình Máu Thánh Chúa, thì ít nữa là xin Chúa thương ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Lạy Chúa xin thương ngự vào lòng con. Amen

(Thánh FranÇois De Sales khuyên: cứ mỗi mười lăm phút,

nên lặp lại lời kinh Rước Lễ Thiêng Liêng này)

 

˜™˜Ì™˜™

 

Tham chiếu

www.facebook.com/LongThuongXotChuaSaiGon

www.conggiao.org/14-chang-dang-thanh-gia/

và các tài liệu khác.

Bài viết liên quan

- Advertisement -spot_img

BÀI VIẾT MỚI