Thứ Hai, 15 Tháng Bảy, 2024

ĐAN VIỆN AN PHƯỚC ĐÃ CÓ TÂN VIỆN TRƯỞNG

ĐAN VIỆN XITÔ THÁNH MẪU AN PHƯỚC HÂN HOAN KÍNH BÁO

Trong tình thương quan phòng của Thiên Chúa, Cha M. Gabriel Nguyễn Văn Trinh đã đắc cử Viện trưởng Đan viện Xitô Thánh Mẫu An Phước sáng ngày 20/10/2018, nhiệm kỳ 2018-2024.  

Cha M. Gabriel sinh ngày 23/03/1976.

Cha gia nhập thỉnh viện ngày 11/05/1998 và tập viện ngày 12/06/1999.

Cha Tân Viện trưởng khấn tạm ngày 15/08/2001 và khấn trọng ngày 08/12/2004.

Cha thụ phong Linh mục ngày 30/05/2013.

Xin quý vị hiệp ý cùng Đan viện chúng con cầu nguyện cho cha Tân Viện trưởng, để qua đó, Thiên Chúa ban cho ngài muôn ơn lành để ngài thi hành sứ vụ phục vụ cộng đoàn theo thánh ý Chúa.

 Kính báo

Lm. M. Phanxicô Salesio Trần Minh Thái, Nguyên Viện trưởng tiên khởi

 

Bài viết liên quan

- Advertisement -spot_img

BÀI VIẾT MỚI