Đây là một sự kiện lặp lại

Thứ Ba - Thánh Cecilia, TNTđ

2022T322Tháng 11Phụng vụThứ Ba - Thánh Cecilia, TNTđ

Xem chi tiết

Thứ Ba. (Đ) Kh 14,14-19 ; Lc 21,5-11
Thánh Cecilia, TNTđ. Lễ Nhớ
Bổn mạng :
– Các chị M. Cecilia Nguyễn Thị Oanh, VtPT
+ Nguyễn Thị Nguyệt, VP
+ Lê Thị Lân, PH
1951 Thầy M. Laurentio Công, CSNQ


 

Nhiều hơn