Thứ Năm (Tr)

2022T517Tháng 11Phụng vụThứ Năm (Tr)

Xem chi tiết

Thứ Năm. Kh 5,1-10 ; Lc 19,41-44

Thánh nữ Elisabeth Hungary. Lễ nhớ

1984 Thầy M. Samuel Vũ Văn Đoàn, CSĐD