Chủ Nhật, 26 Tháng Năm, 2024

LỄ VỌNG GIÁNG SINH: NOEL CHIA SẺ (TGM GIUSE NGÔ QUANG KIỆT)

Lễ Vọng Giáng Sinh

NOEL CHIA SẺ

I. TẤM BÁNH LỜI CHÚA 

Is 62,1-5Is 62,1-56

2,1 Vì lòng mến Xi-on, tôi sẽ không nín lặng,  vì lòng mến Giê-ru-sa-lem, tôi nghỉ yên sao đành,  tới ngày đức công chính xuất hiện tựa hừng đông,  ơn cứu độ của thành rực lên như ngọn đuốc.2 Rồi muôn dân sẽ được chiêm ngưỡng đức công chính của ngươi, mọi đế vương sẽ được ngắm nhìn vinh quang ngươi tỏ rạng.  Người ta sẽ gọi ngươi bằng tên mới,  chính là tên miệng ĐỨC CHÚA đặt cho.3 Ngươi sẽ là ngọc miện huy hoàng trong lòng bàn tay ĐỨC CHÚA, sẽ là mũ triều thiên vương giả Thiên Chúa ngươi cầm ở tay.4 Chẳng ai còn réo tên ngươi : “Đồ bị ruồng bỏ !”  Xứ sở ngươi hết bị tiếng là “Phận bạc duyên đơn.”  Nhưng ngươi được gọi : “Ái khanh lòng Ta hỡi !”  Xứ sở ngươi nức tiếng là “Duyên thắm chỉ hồng.”  Vì ngươi sẽ được ĐỨC CHÚA đem lòng sủng ái,  và Chúa lập hôn ước cùng xứ sở ngươi.5 Như tài trai sánh duyên cùng thục nữ,  Đấng tác tạo ngươi sẽ cưới ngươi về. Như cô dâu là niềm vui cho chú rể,  ngươi cũng là niềm vui cho Thiên Chúa ngươi thờ.

Cv 13,16-17.22-25

13,16 Ông Phao-lô đứng dậy, giơ tay xin mọi người lưu ý, rồi nói : “Thưa đồng bào Ít-ra-en và những người kính sợ Thiên Chúa, xin nghe đây : 17 Thiên Chúa của dân Ít-ra-en đã chọn cha ông chúng ta, đã làm cho dân này thành một dân lớn trong thời họ cư ngụ ở đất Ai-cập, và đã giơ cánh tay mạnh mẽ của Người mà đem họ ra khỏi đó. 22 Sau khi truất phế vua Sa-un, Người đã cho ông Đa-vít xuất hiện làm vua cai trị họ. Người đã làm chứng về ông rằng : Ta đã tìm được Đa-vít, con của Gie-sê, một người đẹp lòng Ta và sẽ thi hành mọi ý muốn của Ta. 23 Từ dòng dõi vua này, theo lời hứa, Thiên Chúa đã đưa đến cho Ít-ra-en một Đấng Cứu Độ là Đức Giê-su. 24 Để dọn đường cho Đức Giê-su, ông Gio-an đã rao giảng kêu gọi toàn dân Ít-ra-en chịu phép rửa tỏ lòng sám hối. 25 Khi sắp hoàn thành sứ mệnh, ông Gio-an đã tuyên bố : ‘Tôi không phải là Đấng mà anh em tưởng đâu, nhưng kìa Đấng ấy đến sau tôi, và tôi không đáng cởi dép cho Người.’

Mt 1,1-25

1,1 Đây là gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con cháu tổ phụ Áp-ra-ham :
2 Ông Áp-ra-ham sinh I-xa-ác ; I-xa-ác sinh Gia-cóp ; Gia-cóp sinh Giu-đa và các anh em ông này ; 3 Giu-đa ăn ở với Ta-ma sinh Pe-rét và De-rác ; Pe-rét sinh Khét-xơ-ron ; Khét-xơ-ron sinh A-ram ; 4 A-ram sinh Am-mi-na-đáp ; Am-mi-na-đáp sinh Nác-son ; Nác-son sinh Xan-môn ; 5 Xan-môn lấy Ra-kháp sinh Bô-át ; Bô-át lấy Rút sinh Ô-vết ; Ô-vết sinh Gie-sê ; 6 ông Gie-sê sinh Đa-vít. 
Vua Đa-vít lấy vợ ông U-ri-gia sinh Sa-lô-môn ; 7 Sa-lô-môn sinh Rơ-kháp-am ; Rơ-kháp-am sinh A-vi-gia ; A-vi-gia sinh A-xa ; 8 A-xa sinh Giơ-hô-sa-phát ; Giơ-hô-sa-phát sinh Giô-ram ; Giô-ram sinh Út-di-gia ; 9 Út-di-gia sinh Gio-tham ; Gio-tham sinh A-khát ; A-khát sinh Khít-ki-gia ; 10 Khít-ki-gia sinh Mơ-na-se ; Mơ-na-se sinh A-môn ; A-môn sinh Giô-si-gia ; 11 Giô-si-gia sinh Giơ-khon-gia và các anh em vua này ; kế đó là thời lưu đày ở Ba-by-lon.
12 Sau thời lưu đày ở Ba-by-lon, Giơ-khon-gia sinh San-ti-ên ; San-ti-ên sinh Dơ-rúp-ba-ven ; 13 Dơ-rúp-ba-ven sinh A-vi-hút ; A-vi-hút sinh En-gia-kim ; En-gia-kim sinh A-do ; 14 A-do sinh Xa-đốc ; Xa-đốc sinh A-khin ; A-khin sinh Ê-li-hút ; 15 Ê-li-hút sinh E-la-da ; E-la-da sinh Mát-than ; Mát-than sinh Gia-cóp ; 16 Gia-cóp sinh Giu-se, chồng của bà Ma-ri-a, bà là mẹ Đức Giê-su cũng gọi là Đấng Ki-tô.
17 Như thế, tính chung lại thì : từ tổ phụ Áp-ra-ham đến vua Đa-vít, là mười bốn đời ; từ vua Đa-vít đến thời lưu đày ở Ba-by-lon, là mười bốn đời ; và từ thời lưu đày ở Ba-by-lon đến Đức Ki-tô, cũng là mười bốn đời.
18 Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô : bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. 19 Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. 20 Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng : “Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. 21 Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ.” 22 Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ : 23 Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.” 24 Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. 25 Ông không ăn ở với bà, cho đến khi bà sinh một con trai, và ông đặt tên cho con trẻ là Giê-su.

Mt 1,18-25

18 Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô : bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. 19 Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. 20 Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng : “Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. 21 Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ.” 22 Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ : 23 Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.” 24 Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. 25 Ông không ăn ở với bà, cho đến khi bà sinh một con trai, và ông đặt tên cho con trẻ là Giê-su.

 

II. TẤM BÁNH CHIA SẺ 

Mỗi dịp Noel, tôi thường  đứng  trước  máng  cỏ, nhìn ngắm Đức Giêsu  bé thơ và hỏi  xem Người  muốn  nhắn  gửi điều  gì nhân  ngày lễ Giáng  sinh trong tình hình xã hội  hiện tại. Năm nay, khi nhìn ngắm  Người  rét run giữa mùa đông lạnh  giá, tôi chợt  thấy tái hiện  cảnh những  đồng  bào nạn  nhân  bão lụt trong năm qua. Và tôi nghe tiếng Người mời gọi “CHIA SẺ”. Chia sẻ không  phải là bố thí, cũng không phải là ban ơn. Bố thí và ban ơn là đứng   từ trên  cao ban xuống và chỉ cho những gì dư thừa. Chia sẻ là đứng  ngang hàng  và cho đi những gì chính bản thân cần thiết. Hiểu như thế, Đức Giêsu chính là mẫu gương chia sẻ. Đức Giêsu  là Thiên Chúa, Người có thể ngự trên trời, dùng quyền  năng  mà cứu độ nhân  loại.  Nhưng vì muốn chia sẻ với nhân  loại,  nên Người  đã xuống  thế làm người để ở với  nhân loại. Sự chia sẻ của Người  đạt  đến tột đỉnh vì Người không chỉ chia sẻ một phần  nhưng đã tặng  ban tất cả bản thân  cho nhân loại. Vì muốn chia sẻ, Người   đã tự huỷ mình khỏi thân phận Thiên Chúa. Vì muốn chia sẻ, Người  đã không  ngần  ngại  chọn xuống  chỗ bé nhỏ rốt cùng của thân phận  con người. Vì muốn chia sẻ, nên  Người  đã tự nguyện  nếm cảm hết những đau khổ mà con người  có thể gặp.  Ta đau khổ vì cảnh nghèo ư? Chính Người cùng chia sẻ với ta cảnh khó nghèo,  đói khát, lạnh  lẽo. Ta đã chịu  nhiều  đau khổ ư? Chính Người chia sẻ với ta trong những thất bại, bị phản bội, bị hành hạ và chết  cô đơn nhục nhã. Người chia sẻ với mọi  người  dù ở những hoàn cảnh khốn cùng, khắc nghiệt  nhất của cuộc sống. Nằm trong hang đá nghèo  hèn, với bầy chiên  bò, giữa đêm đông  giá rét, Đức Giêsu  trở nên  một lời mời gọi  chia sẻ. Giờ đây, Người chỉ là một  em bé sơ sinh yếu  ớt cần  đến  sự giúp  đỡ của ta. Đêm  đông  lạnh  lẽo, Người  cần cả đến hơi thở của con bò để sưởi ấm tấm thân.  Khi trốn sang Ai Cập, Người cần nhờ con lừa chở đi. Khi còn thơ bé, Người  cần bàn tay săn sóc nâng niu của Đức Mẹ và thánh  Giuse. Khi đi rao giảng, Người cần có bạn  bè giúp  đỡ. Khi cầu nguyện  trong vườn Cây Dầu, Người bộc bạch  nỗi buồn mong được  các môn đệ an ủi. Khi vác thánh giá, Người yếu nhược  phải nhờ đến ông Simon giúp sức. Người hóa thân làm một con người yếu ớt nhất, túng thiếu nhất, khốn cùng nhất, đau khổ nhất,  để mời gọi ta biết mở rộng  tâm hồn chia sẻ. Người  sẵn sàng  đón nhận  sự giúp đỡ, dù rất bé nhỏ, kể cả của súc vật, để mời gọi  ta quảng đại. 

Hôm nay, lời mời gọi  chia sẻ ấy vẫn  vang lên rất thiết  tha, rất khẩn cấp. Đức Giêsu vẫn đang lên tiếng kêu cứu qua những trẻ em mồ côi, không  nơi nương tựa, không những không được chăm sóc, không  có cơ hội đến trường,  mà còn bị hất hủi, bị lạm dụng, bị xâm hại. Đức Giêsu  vẫn đang âm thầm nhẫn nhục trong số phận  hẩm hiu của những người bị quên lãng. Đức Giêsu vẫn đang oằn vai gánh nặng trong kiếp lầm than của những người nghèo  nàn, vất vả vật lộn với cuộc sống.  Đức Giêsu  vẫn đang quằn quại trong những  tấm thân gầy mòn bị cơn bệnh nan y gặm nhấm.  Đức Giêsu vẫn đang tức tưởi trong những người thất bại, không tìm thấy tia sáng hy vọng cho tương lai. 

Trong năm nay, nhiều thiên tai trên thế giới đang làm xuất hiện  những  khuôn  mặt mới của Đức Giêsu  với những  lời kêu cứu khẩn  cấp. Đây Đức Giêsu  bé thơ với khuôn  mặt tái xanh vì đói vì lạnh. Kia Đức Giêsu bị đóng đinh vào mái nhà chết chìm dưới dòng nước lũ. Đó Đức Giêsu  hốt hoảng  nhìn những người thân yêu bị dòng nước oan nghiệt cuốn đi. Tất  cả là một  hang đá Bê lem, trong đó Đức Giêsu đang cất lời mời gọi  chia sẻ. Hãy mở rộng  tâm hồn để chia sẻ, Vì khi mở rộng  tâm hồn chia sẻ, ta đón nhận  ơn Chúa. Chính khi mở rộng  tâm hồn để chia sẻ, ta đáp lại lời mời gọi  của Đức Giêsu  bé thơ trong hang đá Bê lem. 

Lạy  Chúa  Giêsu  bé thơ, xin dạy con biết sống trọn  vẹn mầu nhiệm giáng sinh bằng mở lòng ra chia sẻ với mọi  người.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Nên Giống Thiên Chúa Ba Ngôi – Lễ Thiên Chúa Ba Ngôi, Năm B, Mt 28,16-20

NÊN GIỐNG THIÊN CHÚA BA NGÔI Lễ Thiên Chúa Ba Ngôi, Năm B, Mt 28,16-20 Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Hôm nay, chúng ta long trọng mừng...

Chúa Nhật VIII TN, B – Lễ Chúa Ba Ngôi: Chiêm ngưỡng Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi

  CHIÊM NGƯỠNG MẦU NHIỆM THIÊN CHÚA BA NGÔI M. Alberto Vũ Bá Đạt, Phước Lý Hôm nay, chúng ta vui mừng cử hành và chiêm ngưỡng...

Lễ Chúa Ba Ngôi, Mt 28,16-20: Mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi

SUY NIỆM LỄ CHÚA BA NGÔI (Mt 28,16-20) Đan viện Phước Hải Ngày nay, khoa học kỹ thuật phát triển, người ta đã khám phá ra...

Lễ Chúa Ba Ngôi: Làm nghĩa tử của Thiên Chúa là một đặc ân

  LÀM NGHĨA TỬ CỦA THIÊN CHÚA LÀ MỘT ĐẶC ÂN M. Gregorio, Đan viện Vĩnh Phước Khi xem những bộ phim về chế độ nô...

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Ga 20,19-23: Vai trò của Chúa Thánh Thần

VAI TRÒ CỦA CHÚA THÁNH THẦN (Ga 20,19-23) M. Michael Thành, Phước Vĩnh     Trong quyển “Chúa Thánh Linh Đấng Ban Sự Sống Và Tình Yêu”,...

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Ga 20,19-23; Cv 2,1-11: Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Ga 20,19-23; Cv 2,1-11 Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. “Thánh Thần Chúa chan...

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Ga 20,19.23: “Chúa Thánh Thần làm chủ tể thời gian”

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (Ga 20,19-23) CHÚA THÁNH THẦN LÀM CHỦ TỂ THỜI GIAN   Hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống,...

Lễ Chúa Giêsu Lên Trời, Năm B, Mc 16,15-20 : Trời là như thế nào?

Lễ Chúa Giêsu Lên Trời, Năm B, Mc 16,15-20 Trời là như thế nào? Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Năm 1961, khi phi thuyền đầu tiên của...

Chúa Nhật VI Phục Sinh, Năm B, Ga 15,9-17: Yêu như Thầy

Chúa Nhật VI Phục Sinh, Năm B, Ga 15,9-17 Yêu như Thầy Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Phụng vụ lời Chúa, Chúa nhật VI Phục sinh...

Chúa Nhật VI Phục Sinh, Ga 15,9-17: Hãy yêu thương nhau

HÃY YÊU THƯƠNG NHAU (Cv 10,25-26.34-35.44-48; 1Ga 4,7-10; Ga 15,9-17) Minh Triệu, Phước Lý Bản văn Tin Mừng hôm nay, thánh sử Gioan kể lại lời Chúa...

Lễ Chúa Thăng Thiên, Mc 16,15-20: Chúa Giêsu lên trời, đưa mọi người lên trời với Người

THỨ 5 TUẦN VI PHỤC SINH, NĂM B CHÚA THĂNG THIÊN (Mc 16,15-20) Phạm Công Danh, Thiên Phước Đoạn cuối của Tin Mừng thánh Marcô mà Giáo Hội...

Chúa Nhật IV Phục Sinh, Năm B, Ga 10,11-18: Chúa Giêsu – Mục Tử của các mục tử

Chúa Nhật IV Phục Sinh, Năm B, Ga 10,11-18 Chúa Giêsu Mục Tử Của Các Mục Tử Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Để diễn tả mối...