Thứ Bảy, 1 Tháng Tư, 2023

NGÀY ÂN PHÚC – lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria (8/9)- Vp. Duyên Thập Tự

TN-159-LR-lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria (8/9)- thứ Tư

NGÀY ÂN PHÚC

(Rm 8,28-30 / Mt 1,18-23)

VP Duyên Thập Tự Lê Văn Đoàn

Hôm nay chúng ta mừng kính lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Ma-ri-a. Đây là một trong ba ngày lễ mừng sinh nhật trong phụng vụ của Giáo Hội: sinh nhật Chúa Giê-su (25/12), sinh nhật thánh Gio-an Tẩy Giả (24/6) và hôm nay sinh nhật Mẹ Ma-ri-a (8/9). Chúng ta ghi nhận rằng ngày sinh nhật của Mẹ Ma-ri-a và của thánh Gio-an Tẩy Giả đều có liên quan đến Chúa Giê-su. Đức Ma-ri-a là thân mẫu của Chúa và thánh Gio-an Tẩy Giả là Vị Tiền Hô của Chúa.

Mừng kính ngày sinh của Mẹ Ma-ri-a, chúng ta được mời gọi suy niệm về sinh nhật của Đức Ma-ri-a là ‘NGÀY ÂN PHÚC”. Mỗi người, khi chào đời, đều là ân phúc của Thiên Chúa, vì Người ban cho sự sống và hiện hữu, để có một chỗ đứng trong thế giới con người và kết dệt những tương giao xã hội. Ngày Mẹ Ma-ri-a chào đời là ngày ân phúc, vì đây là khởi điểm của việc Thiên Chúa thực hiện một cách cụ thể công trình cứu độ của Người mà Mẹ có một chỗ đứng rất quan trọng để mở kỷ nguyên mới của công cuộc cứu độ nhân loại. Và công trình đó dàn trải trong lịch sử cho đến ngày tận thế.

 1. SINH NHẬT ÂN PHÚC : ÂN PHÚC THÁNH THIỆN

Trong bài đọc thứ nhất, trích thư thánh Phao-lô gửi giáo đoàn Rô-ma chương 8 từ câu 28 đến 30, thánh nhân đã nêu lên một chuỗi những tác động của Thiên Chúa với những ai mà Người có ý định: “Những ai Người đã biết từ trước, thì Người đã tiền định. Những ai Người đã tiền định, thì Người cũng kêu gọi; những ai Người đã kêu gọi, thì Người cũng làm cho nên công chính; những ai Người đã làm cho nên công chính, thì Người cũng cho hưởng phúc vinh quang”. Chuỗi những tác động liên kết đó được thực hiện diễn tả tình yêu của Thiên Chúa trên những ai mà Người thánh hoá. Giáo Hội cho chúng ta đọc và nghe lại trích đoạn Lời Chúa này để nhận ra tình yêu quan phòng của Thiên Chúa trên nhân loại khi chúng ta hướng nhìn lên Mẹ Ma-ri-a và sinh nhật của Mẹ. Thật vậy, ngày Mẹ được sinh ra là ngày Thiên Chúa hiện thực những ân phúc mà Người ban cho Mẹ, vì Thiên Chúa có ý định trên cuộc đời Mẹ. Mẹ là Đấng đầy ân sủng, Mẹ vô nhiễm nguyên tội, nơi Mẹ chỉ có sự thánh thiện, vì Mẹ có đầy Thiên Chúa. Ngày Mẹ sinh ra, Mẹ cũng tuân theo điều kiện của một thụ tạo, của một con người theo luật tự nhiên. Có thể những người hiện diện và ngày cả song thân không thể nhìn thấy “huyền nhiệm thánh thiện” nơi Mẹ, nhưng bản chất Mẹ là thế vì Thiên Chúa đã thánh hoá và thánh hiến Mẹ ngay từ giây phút đầu tiên của hiện hữu. Ngày sinh nhật của Mẹ là ngày ân phúc vì hôm nay một thụ tạo được chào đời lại có thể mang trong mình sự thánh thiện và ân sủng trọn đầy. Và chính nơi đây, nơi sự thánh thiện này, Mẹ là niềm hy vọng của nhân loại mới, nhân loại được sinh ra bởi Mẹ thay cho nhân loại sa ngã ngày xưa bởi bà E-và.

Nếu ngày sinh của Mẹ Ma-ri-a là ngày ân phúc mà Mẹ là Mẹ chúng ta, thì ân phúc đó của Thiên Chúa cũng đổ tràn trên chúng ta, và mang đến cho cuộc sống chúng ta những ý nghĩa và giá trị cứu độ. Đó là giá trị của sự thánh thiện. Chúng ta hãy tạ ơn Thiên Chúa đã cho một thụ tạo thánh thiện được sinh ra trên cõi trần gian này, để minh chứng rằng nơi đây ân sủng Thiên Chúa tác động, và Thiên Chúa vẫn muốn thánh hoá mọi người để họ được hưởng vinh quang. Và vinh quang đã khởi đầu từ cuộc sống này, bằng cuộc sống thánh thiện.

 2. NGÀY ÂN PHÚC MỞ RA CHO ÂN PHÚC CỨU ĐỘ

Trong trích đoạn Tin Mừng theo thánh Mát-thêu chương 1 từ câu 18 đến 23, thánh sử đã ghi lại sự kiện sứ thần Thiên Chúa được sai đến với thánh Giu-se trong giấc mộng để cho biết sự việc Đức Ma-ri-a mang thai và thai nhi đó là ai, để ngài đón nhận.

Giáo Hội cho chúng ta đọc và nghe trích đoạn Tin Mừng này trong ngày lễ sinh nhật của Mẹ Ma-ri-a, để chúng ta hiểu rõ hơn ý nghĩa của cuộc đời của Mẹ. Cuộc đời của Mẹ luôn liên kết với Chúa Giê-su cho công cuộc cứu độ nhân loại. Thật vậy, ngày sinh nhật của Mẹ có ý nghĩa và ý nghĩa trọn đầy là vì hướng tới ngày sinh của Chúa Giê-su, Ngôi Lời nhập thể, Con Thiên Chúa làm người. Chính sự liên kết bền chặt giữa Mẹ Ma-ri-a và Con của Mẹ đã mở ra cho việc hiện thực công trình cứu độ của Thiên Chúa Cha. Sứ thần nới với thánh Giu-se: “Người con bà  

cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi”.

Ngày sinh nhật của Mẹ Ma-ri-a là ngày ân phúc, vì đó là ngày hướng tới ngày sinh của Chúa Giê-su, Đấng ban ân phúc cứu độ. Ánh nhìn này giúp chúng ta khám phá ra ý nghĩa và giá trị tuyệt vời của ngày chào đời và cuộc sống: Thiên Chúa đã sai Con Một của Người đến trong trần gian này với tư cách một con người trọn vẹn – và cũng là Thiên Chúa trọn vẹn – được một trinh nữ sinh hạ và sống kiếp phàm nhân. Chúa Giê-su cứu độ tất cả những gì người đã đảm nhận trong cuộc sống nhân loại. Như vậy, chính nơi đây, nơi trần gian, trong lòng cuộc sống này, ơn cứu độ được thực hiện; chính nơi đây chứ không phải nơi khác, cho con cháu A-dam chứ không phải cho các thiên thần. Và Mẹ là người đã sinh ra trong trần gian này và đã sinh hạ Đấng Cứu Độ trong và cho trần gian này. Nếu nơi Mẹ tràn đầy ân phúc, nếu Con mẹ mang đến ân phúc cứu độ, thì cuộc sống con người là mảnh đất đón nhận ân phúc đó.

Nhân ngày mừng sinh nhật Mẹ Ma-ri-a, chúng ta cảm tạ Thiên Chúa Ba Ngôi đã thực hiện công trình cứu độ và Mẹ Ma-ri-a đã được chọn để cộng tác vào công cuộc đó. Chúng ta cũng cám ơn Mẹ, vì nhờ Mẹ, nhờ ngày Mẹ được sinh ra, mà bao ân phúc được ban xuống trên trần gian này, trong lòng cuộc sống nhân loại.

 3. SINH NHẬT MẸ : NGÀY ÂN PHÚC CHO ĐOÀN CON

Trong trích thư gửi giáo đoàn Rô-ma, thánh Phao-lô còn khẳng định: “Những ai Thiên Chúa đã biết trước, thì Người đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với Con của Người, để Con của Người làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc”. Đây là hình ảnh đẹp của mối tương giao giữa Chúa Giê-su Ki-tô và các Ki-tô hữu, đó là Chúa Giê-su Ki-tô hiện diện giữa họ như Người Anh Cả giữa các em. Hình ảnh thân thương. Hình ảnh gần gũi.

Như trên kia đã nói, Mẹ Ma-ri-a đã được Thiên Chúa chọn để hạ sinh Đấng Cứu Thế là Con của Chúa Cha, vì thế ngày sinh nhật của Mẹ Ma-ri-a mang dấu ấn của ngày ân phúc vì liên kết với ngày sinh của Con của Mẹ là Chúa Giê-su, và cũng vì thế cả cuộc đời của Mẹ liên kết bền chặt với Người Con Yêu Dấu này. Vậy, nếu Chúa Giê-su Ki-tô hiện diện với các Ki-tô hữu như Người Anh Cả giữa đàn em đông đúc, mà Mẹ Ma-ri-a là Mẹ của Chúa, nên Mẹ cũng hiện diện giữa các Ki-tô hữu như Người Mẹ giữa đàn con đông đúc. Chính Chúa Giê-su, khi trên thánh giá lúc hấp hối, đã trao Đức Mẹ cho thánh Gio-an và trao thánh Gio-an cho Đức Mẹ. Thánh Gio-an là đại diện cho loài người, để từ đây nhân loại có mối tương giao yêu thương với Mẹ Ma-ri-a. Khi chúng ta mừng sinh nhật của Mẹ Ma-ri-a, chúng ta được mời gọi sống thân tình, đầy tình yêu mến con thảo, với Mẹ Ma-ri-a. Mẹ luôn theo dõi chúng ta trên hành trình chúng ta trở nên những người con ngoan của Cha Trên Trời và những người em đồng hình với Người Anh Cả Giê-su Ki-tô. Mẹ nhìn mỗi chúng ta với ánh mắt yêu thương của người Mẹ hiền.

Hôm nay mừng lễ sinh nhật Mẹ Ma-ri-a, chúng ta cảm tạ Thiên Chúa Ba Ngôi, Đấng đã thánh hiến một thụ tạo trở nên hoàn toàn tinh tuyền, thánh thiện và đầy tràn ân sủng, để qua Đức Trinh Nữ đó, chương trình cứu độ được thực hiện, mang lại niềm hy vọng cho tất cả những ai sống trên trần gian này. Hướng về Mẹ nhân ngày sinh nhật của Mẹ, chúng ta cảm nghiệm tình yêu thương dạt dào của Mẹ trên cuộc đời mỗi chúng ta. Trong mọi tình huống cuộc sống, chúng ta hãy nhìn lên Ngôi Sao và kêu tên Mẹ “Ma-ri-a”.

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Theo sát Đức Giêsu trên con đường yêu thương

THEO SÁT ĐỨC GIÊSU TRÊN CON ĐƯỜNG YÊU THƯƠNG  Suy niệm Chúa Nhật Lễ Lá: Mt 26,14–27 Gregorio – An Phước           Sự...

Chúa Nhật Lễ Lá, Năm A: Mt 26,14-27,66 – Tôi là ai trong tương quan với Chúa?

Chúa Nhật Lễ Lá, Năm A: Mt 26,14-27,66 Tôi Là Ai Trong Tương Quan Với Chúa? Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Chúa Nhật hôm nay được gọi...

Chúa Nhật V, Mùa Chay, Năm A: Ga 11,1-45 – Ai tin Tôi sẽ không phải chết

Chúa Nhật V, Mùa Chay, Năm A: Ga 11,1-45 Ai Tin Tôi Sẽ Không Phải Chết Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng Chúa Nhật V, Mùa...

Suy niệm Lời Chúa CN V Mùa Chay, Năm A: Thần Khí sự sống

THẦN KHÍ SỰ SỐNG (Ed 37,12-14; Rm 8,8-11; Ga 11,1-45) FM. Đaminh Minh, Thiên Phước  Xuyên suốt các Bài đọc của Chúa Nhật V Mùa Chay, năm...

Suy niệm Lời Chúa Lễ Truyền Tin, Lc 1,26-38: Thiên Chúa mời gọi và lời đáp trả của con người

THIÊN CHÚA MỜI GỌI VÀ LỜI ĐÁP TRẢ CỦA CON NGƯỜI (Is 7,10-14; 8,10; Dt 10,4-10; Lc 1,26-38) Tùng Linh, Phước Lý Lịch sử cứu độ là...

Ngày 25/3, Lễ Truyền Tin: Lc 1,26-38 – Xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng

Ngày 25/3, Lễ Truyền Tin: Lc 1,26-38 Xin Mẹ Dạy Con Hai Tiếng Xin Vâng Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy mỗi...

Lễ Thánh Giuse – Bạn Trăm Năm Đức Maria: Mt 1,16.18-21.24 – Thánh Giuse ngủ

Lễ Thánh Giuse Bạn Trăm Năm Đức Maria: Mt 1,16.18-21.24 Thánh Giuse Ngủ Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Trong ngày lễ Thánh Giuse Bạn Trăm Năm Đức...

Chúa Nhật 4, Mùa Chay, Năm A: Ga 9,1-41 – Thái độ của tôi trước tình yêu của Chúa

Chúa Nhật 4, Mùa Chay, Năm A: Ga 9,1-41 Thái Độ Của Tôi Trước Tình Yêu Của Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Câu chuyện Tin Mừng...

Suy niệm Lời Chúa Lễ Thánh Giuse 19.3

 CHA THÁNH GIUSE TRỞ NÊN CÔNG CHÍNH NHỜ LÒNG TIN (2Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a) Mai Lệ Thi, CĐ Phước Thiên Đối với những người Do...

Giuse công chính và vâng phục

GIUSE CÔNG CHÍNH VÀ VÂNG PHỤC Mt 1,16.18-21.24a M. Bosco Hùng, PS Thánh Giuse được Giáo Hội mừng kính hôm nay với danh hiệu “bạn trăm năm...

Suy niệm Tin Mừng Ga 9,1-41, CN IV Mùa Chay, A: Tình yêu và sự chữa lành

TÌNH YÊU VÀ SỰ CHỮA LÀNH (1Sm 16,1b.6-7.10-13; Ep 5,8-14; Ga 9,1-41) Viết Trung, PL Con người được Thiên Chúa tạo dựng giống hình ảnh của Ngài...

Khát Nước Trường Sinh – Suy niệm Tin Mừng: Ga 4,5-42; Chúa nhật 3, Mùa Chay, Năm A

Khát Nước Trường Sinh Suy niệm Tin Mừng: Ga 4,5-42 ; Chúa nhật 3, Mùa Chay, Năm A Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Nước không thể thiếu...