Thứ Ba, 5 Tháng Ba, 2024

NGHI THỨC TƯỞNG NIỆM CHA TỔ PHỤ

NGHI THỨC TƯỞNG NIỆM CHA TỔ PHỤ

Cách đây 97 năm, vào ngày đại lễ kính Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, Cha Tổ Phụ đã dâng thánh lễ đầu tiên trên núi Phước Sơn – Quảng Trị để khai sinh một dòng chuyên về chiêm niệm dành cho người việt nam. Trong tâm tình cảm tạ Thiên Chúa và tri ân Cha Tổ Phụ, Tổng Hội năm 2014 và Hội Đồng Quản Trị đã quyết định dành 3 năm để chuẩn bị mừng bách chu niên lập dòng. Đây là thời gian đặc biệt dành cho anh chị em trong Hội Dòng, là con cái của Cha Tổ Phụ, trở về với đoàn sủng đặc biệt mà Thiên Chúa đã ban cho Người Cha đáng kính của mình. Mỗi năm, một chủ đề sẽ được đề ra để giúp các đan sĩ Xitô Thánh Gia học hỏi và sống triệt để hơn ơn gọi đan tu chiêm niệm.

– Năm thứ nhất: Noi gương Cha Tổ Phụ, đan sĩ Xitô Thánh Gia “SAY MÊ THIÊN CHÚA”

– Năm thứ hai: Cùng Cha Tổ Phụ, đan sĩ Xitô Thánh Gia “SỐNG HUYỀN NHIỆM HIỆP THÔNG”

– Năm thứ ba: Từ cội nguồn Phước Sơn – Quảng Trị đến sự phát triển của Hội Dòng ngày nay và hướng đến tương lai.

Trong đường hướng đó, Viện Phụ Hội Trưởng Gioan Thánh Giá đã chủ sự nghi thức tưởng niệm Cha Tổ Phụ và khai mạc năm thứ nhất tại cộng đoàn Phước Sơn. Sau khi tham dự đại lễ Đức Maria Lên Trời, Cộng Đoàn đã quy tụ bên mộ của Cha Tổ Phụ và cử hành nghi thức cách trang nghiêm và sốt sắn. Lời của Cha Tổ Phụ trối lại vẫn còn đó: “Chúng ta nên nhớ điều này, mọi sự thế gian thảy đều vô lối, vô ích, chóng qua cả, trừ sự kính mên Chúa và làm tôi Người đáng cho chúng ta chăm lo mà thôi. Vậy, cám ơn Chúa đã kêu gọi chúng ta vào Dòng, để lo một việc cao trọng ấy…” giúp con cái Ngài bước vào năm đầu tiên là noi gương Ngài sống “SAY MÊ THIÊN CHÚA”.

Video

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Kinh xin ơn nhờ lời chuyển cầu của cha Henri Denis Biển Đức Thuận

    Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, vì lòng thương vô cùng Chúa đã sai Con Một Chúa xuống thế làm người, sống cuộc...

Hạnh Tích Cha Benoit (R. P. Henri Denis Cố Thuận)

        HẠNH TÍCH CHA BENOIT (R.P. HENRI DENIS CỐ THUẬN)             Nihil obstat: F.M. Bernard Mendiboure Tu viện trưởng Thánh mẫu Phước Sơn Vĩnh Linh, Quảng Trị Die 21 martii 1943 Imprimatur Franciscus Maria...

Gương đức hạnh của Cha Henri Denis Biển Đức Thuận – Tổ Phụ Hội Dòng Xitô Thánh Gia

Gương Đức Hạnh Của Cha Henri Denis Biển Đức Thuận - Tổ Phụ Hội Dòng Xitô Thánh Gia Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Ngày 18/11/2018, Tòa...

Phần I. Vài nét về cha tổ phụ Henri Denis Benoit

Thoát thai từ cái nôi Phước Sơn Quảng...

Phần II – Cha Tổ Phụ và HDXTTGVN

PHẦN II. CHA TỔ PHỤ VÀ HỘI DÒNG XITÔ...

Phần III, Từ ngày cha Tổ Phụ tạ thế đến nay. (Alberto Vũ Bá Đạt)

Hội Dòng Xitô Thánh Gia sau ngày cha...

TIỂU SỬ CHA BIỂN ĐỨC THUẬN

  TIỂU SỬ CHA BIỂN ĐỨC THUẬN, ĐẤNG SÁNG LẬP PHƯỚC...

Nén Hương Lòng

 Nén Hương Lòng                     Chúng con thắp nén hương...

KINH XIN ƠN NHỜ LỜI CHUYỂN CẦU CỦA CHA BIỂN ĐỨC THUẬN

  KINH XIN ƠN NHỜ LỜI CHUYỂN CẦU CỦA CHA BIỂN...

CHA TÔI (thơ:M.Ngọc Nữ)

  CHA TÔI   Cha tôi: Cố Thuận – Henri, Quê ở...