Thứ Bảy, 13 Tháng Tư, 2024

Thánh Lễ Ban Ngày Giáng Sinh: NGÀY ÁNH SÁNG: Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt

Lễ Ban Ngày

NGÀY ÁNH SÁNG

 

 Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt

I.TINH BỘT: Ý chính của các bài đọc

Is 52,7-10

Một tin vui mừng khiến Sion rạng rỡ: Chúa trở lại Sion. Chúa phục hồi Giêrusalem điêu tàn.  Chúa an ủi dân Người. Muôn dân sẽ được chiêm ngưỡng quyền năng của Chúa.

Tv 97,1.2-4.5-6

Reo lên hỡi toàn thể địa cầu. Đàn lên. Hát lên. Kèn thổi vang lên. Vì Thiên Chúa đã biểu dương ơn cứu độ cho muôn dân. Và ân tình tín nghĩa cho Israel.

Dt 1,1-6

Thiên Chúa đã dùng Thánh Tử mà sáng tạo muôn loài. Nay Thiên Chúa lại gửi Người xuống trần tẩy trừ tội lỗi. Để Người trở thành Trưởng Tử. Quy phục muôn loài. Và đưa con người đạt tới tầm vóc viên mãn.

Ga 1,1-18

Ngôi Lời là ánh sáng. Ánh sáng tạo dựng kéo nhân loại ra khỏi đêm tối hư vô. Ánh sáng cứu độ rửa nhân loại sạch mọi bóng đêm tội lỗi. Ánh sáng mặc khải cho loài người thấy vinh quang Thiên Chúa. Ánh sáng ân sủng đưa con người đến sự sống đời đời.

II.TINH LUYỆN: Tổng hợp ý chính của các bài đọc

Isaia tiên báo sẽ có ngày nhân loại được tận mắt thấy Chuá trở lại thế gian. Chúa hiển trị. Chúa sẽ phục hồi dân Chúa. An ủi dân Chúa. Biểu dương quyền lực của Chúa.

Khi được thấy ơn cứu độ của Chúa toàn thể địa cầu sẽ hân hoan mừng rỡ. Sẽ trổi vang đàn nhạc. Sẽ reo hò tung hô. Vì ánh sáng mới đã bừng lên soi sáng toàn thể thế giới.

Lời tiên báo ấy ứng nghiệm vào Chúa Giêsu. Vì đã đến thời Thiên Chúa không dùng trung gian nữa. Nhưng gửi chính Con Một xuống trần để dạy dỗ muôn dân. Ngôi Lời là ánh sáng. Xưa đã là ánh sáng tạo dựng. Nay là ánh sáng cứu độ. Đem ánh sáng của Thiên Chúa chiếu soi trên nhân loại.

Ngôi Hai Thiên Chúa giáng trần mặc thân xác phàm nhân. Lời thành xác phàm cho nhân loại được tận mắt chiêm ngưỡng dung nhan Thiên Chúa. Chúa Giêsu là Thiên Chúa Cứu, cho nhân loại được thấy ơn cứu độ. Ơn cứu độ không chỉ tha thứ tội vạ nhân loại. Nhưng còn tuôn đổ ân sủng phục hồi địa vị con người. Sinh ra một nhân loại mới. Những người được sinh ra bởi Thiên Chúa chứ không bởi xác thịt. Nhân loại được tắm gội trong đại dương ân sủng và sự thật do Chúa Giêsu đem đến. Đó chính là ánh sáng Chúa Cứu Thế chiếu trên nhân loại.

III.TINH CHẾ: Một bài đề nghị

Ngày lễ Chúa Giáng Sinh khắp nơi trên thế giới đều chăng kết đèn sao rực rỡ. Không phải chỉ trong các nhà thờ mà còn khắp nơi. Đường phố. Hàng quán. Tư gia. Quả thật ngày lễ Chúa Giáng Sinh là một ngày tràn ngập ánh sáng. Không phải là ánh sáng của đèn sao. Nhưng vì Chúa Giêsu chính là nguồn ánh sáng của thế giới.

Chúa Giêsu là ánh sáng tạo dựng. Lời Chúa hôm nay cho biết Thiên Chúa đã nhờ Ngôi Lời mà sáng tạo muôn loài. Thoạt tiên là hư vô. Không có gì hiện hữu. Tất cả chìm trong bóng tối. Thiên Chúa đã dùng Lời mà tạo dựng nhân loại. Kéo con người khỏi hư vô để đưa vào hiện hữu. Hiện hữu là ánh sáng. Vì hiện hữu là được thấy ánh sáng mặt trời. Và được chiêm ngưỡng dung nhan Thiên Chúa. Ngôi Lời chính là ánh sáng chiếu vào bóng tối hư vô. Cho muôn loài được hiện hữu. Được thấy ánh sáng sự sống. Như Tin mừng Gioan viết: “Điều đã được tạo thành ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.”

Chúa Giêsu là ánh sáng cứu độ. Khốn thay, con người đã đánh mất ánh sáng vì phạm tội. Tội lỗi là bóng tối. Vì tội lỗi dẫn đến cái chết. Cái chết là bóng tối khủng khiếp. Bị giam cầm trong âm ty. Bị tử thần canh giữ. Là nơi tối tăm, khóc lóc, nghiến răng. Một lần nữa thế gian lại chìm trong bóng tối sự chết. Chính vì thế Thiên Chúa đã gửi Con Một Người xuống trần gian. Để cứu chuộc trần gian. Để chiếu vào trần gian ánh sáng của Thiên Chúa. Như Tin mừng Gioan diễn tả: “Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian, và chiếu soi mọi người.”

Chúa Giêsu là ánh sáng phẩm giá. Con người tội lỗi không chỉ được cứu chuộc mà còn được nâng cao. Thật là một kỳ tích. Một biến đổi ngoạn mục. Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa đã trở thành con loài người. Để loài người được làm con Thiên Chúa. Và cách sinh ra thật giống nhau. Chúa Giêsu sinh xuống đời không phải do loài người. Nhưng do quyền năng Thiên Chúa. Thì con người được sinh lại làm con Thiên Chúa cũng không phải do loài người. Nhưng do Thiên Chúa. Như Tin mừng Gioan diễn tả: “Còn những ai đón nhận tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Họ được sinh ra, không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa.” Ôi tuyệt vời. Chúa Giêsu chiếu ánh sáng vào con người. Để nâng cao phẩm giá con người. Từ nô lệ trở thành tự do. Từ loài người trở thành con Thiên Chúa.

Chúa Giêsu là ánh sáng tình yêu. Tất cả những gì Thiên Chúa làm đều là vì yêu thương chúng ta. Từ tạo dựng đến cứu độ. Từ vị trí loài người đến vị trí làm con Thiên Chúa. Tất cả là vì yêu thương. Và Chúa Giêsu chính là ánh sáng tình yêu của Thiên Chúa. Nhờ Chúa Giêsu ta thấy được tình yêu của Thiên Chúa. Như lời thư Do thái: “Thuở xưa nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử.” Qua Chúa Giêsu Thiên Chúa đến ở cùng chúng ta. Qua Chúa Giêsu Thiên Chúa chịu chết vì yêu thương chúng ta. Qua Chúa Giêsu chúng ta được trở nên con Thiên Chúa. Chúa Giêsu chính là ánh sáng tình yêu của Thiên Chúa chiếu vào thế gian. Làm biến đổi thân phận chết chóc của chúng ta. Đưa chúng ta vào hưởng ánh sáng tình yêu của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu là ánh sáng hạnh phúc. Với tất cả những ánh sáng nhận được, con người thật hạnh phúc. Hạnh phúc vì được hiện hữu. Hạnh phúc vì được cứu chuộc. Hạnh phúc vì được yêu thương. Hạnh phúc vì phẩm giá làm con Thiên Chúa. Nhưng hạnh phúc nhất là được chiêm ngưỡng Thiên Chúa. Isaia nói lên niềm vui: ‘Kìa nghe chăng quân canh gác của ngươi cùng cất tiếng reo hò vang dậy; họ sẽ được tận mắt thấy Đức Chúa đang trở về Sion.” Vịnh gia mời gọi ta: “Toàn cõi đất này đã xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, mừng vui lên, reo hò đàn hát.” Còn Gioan thì xác tín đến cảm động: “Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người.” Được chiêm ngưỡng Tôn Nhan Thiên Chúa đó là hạnh phúc vô cùng. Tưởng chỉ có thể được ở trên thiên đàng. Nhưng nay với Con Chúa giáng trần, con người đã được hạnh phúc chiêm ngưỡng Thiên Chúa ngay ở trần gian. Chúa Giêsu chính là ánh sáng chiếu lên hạnh phúc đó.

Chúa Giêsu mời gọi ta làm chứng cho ánh sáng. Chúa Giêsu giáng trần đã chiếu làn ánh sáng chói lọi trên chúng ta. Chúng ta hãy đến hưởng nguồn ánh sáng. Và chúng ta hãy làm chứng cho ánh sáng. Như thánh Gioan Tẩy giả: “Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đến để làm chúng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin.” Gioan làm chứng vì ông đã được ánh sáng chiếu soi.

Ông được ánh sáng tạo dựng chiếu soi khi cha mẹ đã già mà còn được Chúa cho sinh ra ông. Ông đã làm chứng bằng cuộc sống hoàn toàn tuân theo Lời Chúa hướng dẫn.

Ông được ánh sáng cứu độ soi chiếu khi còn trong lòng mẹ đã được khỏi tội tổ tông. Ông đã làm chứng bằng cuộc sống xa lánh tội lỗi, không bao giờ thoả hiệp với tội ác.

Ông được ánh sáng phẩm giá soi chiếu khi được Chúa phong làm người đi mở đường cho Đấng Cứu Thế. Ông làm chứng bằng thái độ can đảm làm chứng cho sự thật.

Ông được ánh sáng tình yêu soi chiếu khi được Chúa đến tận nhà viếng thăm. Ông làm chứng bằng đáp lại tình yêu đến hi sinh tính mạng vì làm chứng cho Chúa.

Ông được ánh sáng hạnh phúc soi chiếu khi là vị tiên tri có vinh hạnh được thấy Đấng Cứu Thế và được làm phép rửa cho Chúa. Ông làm chứng bằng niềm vui mừng vì Chúa được lớn lên còn ông được nhỏ lại.

Hôm nay Chúa mời gọi chúng ta hãy ra đi làm chứng cho ánh sáng mà chúng ta đã lãnh nhận.

Chúa Giêsu hiện hữu ở trần gian để chu toàn thánh ý Chúa Cha. Ta hãy làm chứng cho ánh sáng hiện hữu bằng luôn tuân theo thánh ý Chúa.

Chúa Giêsu đã hiến mình chịu chết để cứu độ nhân loại. Ta hãy làm chứng cho ánh sáng cứu độ bằng cuộc sống xa lánh tội lỗi.

Chúa Giêsu đã hạ mình thẳm sâu, đã huỷ mình ra không, để được Chúa Cha tôn vinh. Ta hãy làm chứng cho ánh sáng phẩm giá bằng thái độ siêu thoát danh, lợi, thú trần gian.

Chúa Giêsu đã yêu thương đến nỗi hiến mình chịu chết vì yêu. Ta hãy làm chứng cho ánh sáng tình yêu bằng cuộc sống bác ái, quên mình phục vụ anh em.

Chúa Giêsu đã xuống trần cho loài người được hạnh phúc sống với Chúa và chiêm ngưỡng dung nhan Thiên Chúa. Ta hãy làm chứng cho ánh sáng hạnh phúc bằng cuộc sống kết hợp với Chúa, đặc biệt trong bí tích Thánh Thể và yêu thương phục vụ người nghèo.

IV.TINH HOA: Gợi ý xét mình và chia sẻ

1.Những bóng tối nào đang vây phủ trên thế giới hôm nay?

2.Chúa giáng trần đã chiếu lên những loại ánh sáng nào? Ánh sáng ấy còn cần thiết trong thời đại này không?

3.Vì sao ánh sáng của Chúa chưa được nhiều người nhận biết? Tôi có trách nhiệm gì về việc này?

4.Gioan Tẩy giả đã làm chứng cho Chúa thế nào?

5.Tôi phải làm gì để ánh sáng của Chúa chiếu toả khắp nơi?

V.TINH LỰC: Thực hành Lời Chúa

1.Tôi chiếu lên ánh sáng hiện hữu bằng cuộc sống xứng đáng với nhân phẩm con người. Không thoả hiệp với cái xấu. Tự hào vì được làm con Thiên Chúa.

2.Tôi chiếu lên ánh sáng hạnh phúc bằng quên mình phục vụ anh em bé nhỏ chung quanh tôi.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 25/3, Lễ Truyền Tin: Lc 1,26-38: Xin Mẹ dạy con hai tiếng “Xin Vâng”

Ngày 25/3, Lễ Truyền Tin: Lc 1,26-38 Xin Mẹ Dạy Con Hai Tiếng “Xin Vâng” Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy mỗi...

Lễ Truyền Tin – Lời đáp Xin vâng, chương trình cứu độ được thực hiện

Lời đáp Xin vâng, chương trình cứu độ được thực hiện (Lc 1,26-38) Đaminh Hạnh Lê Văn Chương, Phước Hiệp Trước khi suy niệm về ngày Lễ...

Chúa Nhật II – Kính Lòng Chúa Thương Xót, Ga 20,19-31: Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời

Chúa Nhật II – Kính Lòng Chúa Thương Xót, Ga 20,19-31 Chúa Ấp Ủ Tôi Suốt Cả Cuộc Đời Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm...

Chúa nhật II Phục Sinh: Niềm tin của ông Tôma và niềm tin của chúng ta

CHÚA NHẬT II PS - B NIỀM TIN CỦA ÔNG TOMA VÀ NIỀM TIN CỦA CHÚNG TA (Ga 20,19-31)   Lm. Vĩnh Nghiêm, An Phước Không có điều gì...

Chúa Nhật Phục Sinh, Ga 20,1-9: Chúa đã sống lại thật, Alleluia!

Chúa Nhật Phục Sinh, Ga 20,1-9 Chúa Đã Sống Lại Thật Alleluia Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Đọc các bài báo về những vụ án hình sự...

Chúa Nhật Phục Sinh, Ga 20,1-9: “Chúa Giêsu đã chiến thắng tử thần, Người đã phục sinh”

“CHÚA GIÊSU ĐÃ CHIẾN THẮNG TỬ THẦN, NGƯỜI ĐÃ PHỤC SINH” (Ga 20,1-9) Vp. Bảo Tịnh, Phước Lý  Chúa Giêsu đã phục sinh. Đó là trọng tâm...

Chúa Nhật Lễ Lá, Năm B, Mc 14,1-15,47: Chúa Giêsu đã chết một cái chết đau đớn trong tâm hồn

CHÚA GIÊSU ĐÃ CHẾT MỘT CÁI CHẾT ĐAU ĐỚN TRONG TÂM HỒN (Mc 14,1-15,47)  M. Galgano Trần Quốc Toàn Tin mừng hôm nay tường thuật cho chúng...

Chúa Nhật Lễ Lá, Năm B, Mc 14,1-15,47: Tình trung tín – Tình phản bội

Chúa Nhật Lễ Lá, Năm B, Mc 14,1-15,47 Tình Trung Tín - Tình Phản Bội Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Thiên Chúa luôn yêu thương con người...

Chúa Nhật Lễ Lá, Năm B, Mc 11,1-10: Người tôi tớ của Thiên Chúa đi vào con đường khổ nạn

NGƯỜI TÔI TỚ CỦA THIÊN CHÚA ĐI VÀO CON ĐƯỜNG KHỔ NẠN  M. Gioan XXIII Tấn, Phước Lý  Trong cuộc kiệu lá hôm nay, Hội Thánh...

Thánh Giuse giáo dân (Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

Lễ Thánh Giuse 19.03.2024 THÁNH GIUSE GIÁO DÂN 2 Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt Nếu đưa ra câu hỏi: Ai là...

Ngày 19-3, Thánh Giuse Bạn Trăm Năm Đức Maria: Thánh Giuse uy quyền

Ngày 19-3, Thánh Giuse Bạn Trăm Năm Đức Maria, Mt 1,16.18-21.24 / Lc 2,41-51 Thánh Giuse Uy Quyền Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Hợp với Hội Thánh...

Chúa Nhật V Mùa Chay, Năm B, Ga 12,20-33: Hạt lúa đơm bông cánh đồng rạng rỡ

Chúa Nhật V Mùa Chay, Năm B, Ga 12,20-33 Hạt Lúa Đơm Bông Cánh Đồng Rạng Rỡ Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Khi nhìn thấy đồng lúa...