Chủ Nhật, 14 Tháng Bảy, 2024

THÁNH THẦN VÀ HIỂU BIẾT- Suy niệm Thứ 2 Tuần VII PS – Vp. Duyên Thập Tự

MÙA PHỤC SINH – TUẦN VII – thứ hai

THÁNH THẦN VÀ HIỂU BIẾT

(Cv 19,1-8 / Ga 16,29-33)

VP Duyên Thập Tự Lê Văn Đoàn

Hôm qua chúng ta đã mừng Chúa Giêsu Kitô lên trời, và chúa nhật tới sẽ là lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Giữa hai thời điểm đó – Chúa Giêsu Thăng Thiên và Chúa Thánh Thần hiện xuống – Giáo Hội có truyền thống tốt lành là sống bầu khí cầu nguyện một cách đặc biệt để cầu xin điều Chúa Cha hứa ban. Giáo Hội giống như cộng đoàn các Tông Đồ cùng với Đức Trinh Nữ Maria tụ họp tại nơi các ngài trú ngụ, để thiết tha cầu nguyện mong chờ Chúa Thánh Thần hiện xuống. “Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria thân mẫu Đức Giêsu, và với anh em của Đức Giêsu’ (Cv 1,14). Trong tuần này, tôi sẽ cùng với anh chị em suy niệm thêm về Chúa Thánh Thần; và luôn dựa trên những trích đoạn Kinh Thánh mỗi ngày.

Hôm nay, tôi xin chia sẻ với anh chị em về CHÚA THÁNH THẦN và HIỂU BIẾT. Và ơn hiểu biết là một trong bảy ơn của Chúa Thánh Thần.

1. CHÚNG CON TIN THẦY TỪ THIÊN CHÚA MÀ ĐẾN

Trích đoạn Tin Mừng hôm nay là đoạn tiếp trích đoạn mà chúng ta đã suy niệm với nhau (vào ngày thứ bảy) về sự rõ ràng, khi Chúa Giêsu nói với các Tông Đồ rằng Người sẽ nói rõ về Chúa Cha, không úp mở. Trích đoạn Tin Mừng hôm nay là chương 16 từ câu 29 đến 33. Vậy đâu là phản ứng của các Tông Đồ khi Chúa nói rõ về Chúa Cha?

“Các môn đệ thưa với Chúa rằng: “Bây giờ Thầy nói rõ, chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa. Giờ đây chúng con nhận ra là Thầy biết hết mọi sự, và Thầy không cần phải có ai hỏi Thầy. Vì thế, chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến.”

Đây là phản ứng của các môn đệ Chúa. Họ tin là Thầy của mình xuất phát từ Thiên Chúa. Nhưng dựa vào đâu mà họ tin là Thầy của mình phát xuất từ Thiên Chúa? Họ dựa vào sự hiểu biết của Chúa Giêsu: Chúa biết hết mọi sự. Họ tin vào sự hiểu biết của Chúa. Vì Chúa hiểu biết nên Chúa mới có thể nói cho các ông những chân lý mà chúng ta thường gọi là các chân lý mạc khải.

Đức tin của các ông dựa vào sự hiểu biết của các ông về sự hiểu biết của Chúa. Đức tin là một sự hiểu biết, vì đức tin tìm để hiểu. Và đức tin cũng là hiểu để tin. Có sự qua lại giữa hiểu và tin. Nhưng sự hiểu biết ở đây không dừng lại trên phương diện lý trí, nó không phủ nhận lý trí, nhưng vượt trên. Nghiã là đức tin là một sự hiểu biết cao hơn, một sự hiểu biết thần linh, là sự hiểu biết mà Chúa Thánh Thần ban cho. Đây là một sự hiểu biết vượt trên cái thường tình. Phải chăng vì thế mà Chúa Giêsu nói tiếp với các Tông Đồ về sự kiện là các ông sẽ bị phân tán và để Chúa cô độc. Đây sẽ là một thách đố cho đức tin của các ông, khi mà các ông đối diện với nghịch cảnh trong đó Thầy các ông rơi vào sự cô đơn và các ông cũng bị “tan đàn xẻ nghé”. Hỏi rằng lúc đó còn tin nữa không? Lúc đó, các ông sẽ không hiểu: không hiểu tại sao Thầy mình lại rơi vào hoàn cảnh như vậy và các ông cũng như bị dồn vào ngõ cụt. Không thể hiểu được tại sao Thầy biết hết mọi sự, phát xuất từ Thiên Chúa mà lại bị như thế? Tại sao các ông tin vào Chúa mà lại sa vào thảm cảnh như vậy? Đây sẽ là nơi của thách đố đức tin. Đức tin sẽ không phải là một sự “hiểu biết suông”, mà phải là một “trải nghiệm sống”. Đòi hỏi phải sống đức tin. Đòi hỏi phải hiểu biết thật sự.

Chúa Giêsu nói với các Tông Đồ: “Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.” Khi nói những điều đó, Chúa Giêsu muốn nói lên rằng tin vào Chúa – và đó là một sự hiểu biết thật sự – là ở trong Chúa. Tin không phải chỉ là tin có Chúa – vì ma quỉ cũng tin có Chúa mà – nhưng là tin vào, là phó thác, là tin tưởng dấn thân hoàn toàn vào Chúa. Và đó mới là sự hiểu biết thật, một sự hiểu biết từ bên trong Chúa và từ trong trái tim mình. Và đó là tin vào Chúa, tin vào sự chiến thắng của Chúa. Và đó cũng là đức tin của chúng ta, như thánh Gioan đã khẳng định: “Điều làm cho chúng ta thắng được thế gian, đó là lòng tin của chúng ta” (1Ga 5,4).

2. HỌ CHỊU PHÉP RỬA NHÂN DANH CHÚA VÀ THÁNH THẦN NGỰ XUỐNG TRÊN HỌ

Chúng ta đang nói đến đức tin, nói đến sự hiểu biết thần linh, mà Chúa Thánh Thần giúp chúng ta tin vào Chúa Giêsu Kitô. Điều đó cũng được đề cập đến trong trích đoạn sách Công Vụ Tông Đồ hôm nay, chương 19 từ câu 1 đến 8.

Chúng ta cùng với Tông Đồ Phao-lô trên bước đường truyền giáo của ngài. Hôm nay ngài đến Ê-phê-sô, nơi đây ngài gặp một số môn đệ và hỏi họ: “Khi tin theo, anh em đã nhận được Thánh Thần chưa?” Họ trả lời: “Ngay cả việc có Thánh Thần, chúng tôi cũng chưa hề nghe nói.” Ông hỏi: “Vậy anh em đã chịu phép rửa nào?” Họ đáp: “Phép rửa của ông Gioan.” Ông Phao-lô nói: “Ông Gioan làm một phép rửa tỏ lòng sám hối, và ông bảo tin vào Đấng đến sau ông, tức là Đức Giêsu.” Nghe nói thế, họ chịu phép rửa nhân danh Chúa Giêsu. Và khi ông Phao-lô đặt tay trên họ, thì Thánh Thần ngự xuống trên họ…”

Trình thuật trên cho chúng ta nhận ra một điều quan trọng là đức tin vào Chúa Giêsu Kitô luôn đi đôi với sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Phép rửa nhân danh Chúa Giêsu Kitô luôn kết hợp với việc Chúa Thánh Thần ngự xuống. Điều đó cho thấy đức tin vào Chúa rất cần đến sự hiểu biết mà Chúa Thánh Thần ban cho. Thánh Phao-lô viết: “Không ai có thể nói “Đức Giêsu là Chúa” mà không phải bởi Chúa Thánh Thần” (1Co 12,3). Hiểu biết Đức Giêsu là Chúa và tuyên xưng như vậy, là do Chúa Thánh Thần.

Như vậy, chính Chúa Thánh Thần dẫn chúng ta đến sự hiểu biết sâu rộng hơn về Chúa Giêsu Kitô. Những người môn đệ mà Tông Đồ Phao-lô gặp trên kia, họ là môn đệ nhưng chưa có điều quan trọng của môn đệ là phép rửa nhân danh Chúa Giêsu Kitô và sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Họ có thể mang danh xưng là “môn đệ” nhưng để “thật sự là” và “thật sự sống” với tư cách môn đệ, thì cần đức tin vào Chúa Giêsu Kitô và hoạt động của Chúa Thánh Thần. Đó cũng là điều cần cho chúng ta. Đừng hài lòng với danh hiệu kitô hữu, nhưng cần thiết là và thật sự sống như kitô hữu, những người có đức tin sống động vào Chúa Giêsu Kitô và ngày càng đi sâu vào sự hiểu biết Chúa.

3. XIN CHO HIỂU BIẾT CHÚA HƠN

Như chúng ta nói trên kia, trong tuần này, chúng ta được mời gọi sống cầu nguyện thiết tha, sốt sắng, để xin Chúa Thánh Thần đến. Chắc chắn Thiên Chúa Cha sẽ ban cho chúng ta Chúa Thánh Thần. Chính Chúa Giêsu đã khẳng định: “Anh em là những kẻ xấu, mà còn biết cho con mình những của tốt lành, phương chi Cha trên trời, Người sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin Người” (Lc 11,13). Vậy, chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta ƠN HIỂU BIẾT. Trước khi là sự hiểu biết về những thực tại trần gian với giá trị và chỗ đứng của nó, thì ơn hiểu biết phải mang tính thần linh, nghĩa là hiểu biết và yêu mến Chúa. Xin thêm đức tin, nghĩa là xin thêm sự hiểu biết và kính mến Chúa. Và đây là một lời cầu xin Chúa Thánh Thần trong kinh Veni Creator: Xin Ngự đến, lạy Thánh Thần Sáng Tạo

Xin Chúa thương cho biết Cha chí nhân
Mở lòng soi tỏ cho biết Chúa Con
Và vững tâm luôn giữ một niềm tin
Ở Thánh Linh bởi Chúa Cha và Con. Amen

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thứ Bảy Tuần XIV Thường niên, Is 6,1-8 (năm chẵn) Ơn gọi của Isaia và ơn gọi của mỗi chúng ta

Thứ Bảy Tuần XIV Thường niên, Is 6,1-8 (năm chẵn) Ơn gọi của Isaia và ơn gọi của mỗi chúng ta   Lasan Ngô Văn Vỹ,...

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23 Kitô hữu khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23 Kitô hữu khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Chúa Giêsu ví...

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23; Hs 14,2-10 (năm chẵn) Cậy dựa nơi Thiên Chúa

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23; Hs 14,2-10 (năm chẵn) Cậy dựa nơi Thiên Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Trong bài trích sách ngôn...

Thứ Năm Tuần XIV Thường niên, Mt 10, 7-15 Được cho không phải cho không

Thứ Năm Tuần XIV Thường niên, Mt 10, 7-15 Được cho không phải cho không Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu sai...

Thứ Tư Tuần XIV, Thường niên, Mt 10,1-7 Thi hành sứ vụ Chúa trao

Thứ Tư Tuần XIV, Thường niên, Mt 10,1-7 Thi hành sứ vụ Chúa trao Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay, tường thuật việc...

Thứ Ba Tuần XIV Thường niên, Mt 9,32-38 Cánh “đồng lúa” chín đang cần “thợ gặt”

Thứ Ba Tuần XIV Thường niên, Mt 9,32-38 Cánh “đồng lúa” chín đang cần “thợ gặt” Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay thuật lại...

Thứ Hai Tuần XIV Thường niên, Mt 9,18-26 Chạm vào Chúa

Thứ Hai Tuần XIV Thường niên, Mt 9,18-26 Chạm vào Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay thuật lại hai phép lạ của lòng...

Thứ Bảy Tuần XIII Thường niên, Mt 9,14-17: Tâm thế mới trong Nước Thiên Chúa

Thứ Bảy Tuần XIII Thường niên, Mt 9,14-17 Tâm thế mới trong Nước Thiên Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Người ta ăn chay với nhiều mục...

Thứ Sáu Tuần XIII Thường niên, Mt 9,9-13: Phải chăng Chúa đã chọn lầm Mátthêu?

Thứ Sáu Tuần XIII Thường niên, Mt 9,9-13 Phải chăng Chúa đã chọn lầm Mátthêu? Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Ơn gọi của Mátthêu khiến cho chúng...

Thứ Năm Tuần XIII Thường niên, Mt 9,1-8: Khiêng người bại liệt đến với Chúa

Thứ Năm Tuần XIII Thường niên, Mt 9,1-8 Khiêng người bại liệt đến với Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Ngày nay bệnh bại liệt, bệnh...

Ngày 3/7, Kính Thánh Tôma Tông Đồ, Ga 20,24-29: Tôma cứng lòng tin?

Ngày 3/7, Kính Thánh Tôma Tông Đồ, Ga 20,24-29 Tôma cứng lòng tin? Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Các sách Tin Mừng cho ta thấy thánh Tôma...

Thứ Tư Tuần XIII Thường niên, Mt 8,28-34: Từ bỏ ma quỷ giữa đời thường

Thứ Tư Tuần XIII Thường niên, Mt 8,28-34 Từ bỏ ma quỷ giữa đời thường Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Liệu có ma quỷ trong thế giới...