Chủ Nhật, 3 Tháng Mười Hai, 2023

TUYÊN KHẤN SƠ KHỞI & NGÂN KHÁNH KHẤN DÒNG (Nữ Đan Viện Xi-tô Vĩnh Phước)

        BÀI GIẢNG CỦA VIỆN PHỤ M. GIOAN THÁNH GIÁ 

                 VIỆN PHỤ HỘI TRƯỞNG HỘI DÒNG XITÔ THÁNH GIA       

           Anh chị em thân mến, các bài đọc chúng ta vừa nghe trong thánh lễ này mang lại cho chúng ta dư âm gì, mang lại cho chúng ta cái nhìn gì về những con người này? Con người đã hai mươi lăm năm đi theo Chúa và những con người tuyên khấn lần đầu là những tập sinh này chút nữa đây sẽ tuyên khấn. Bản thân tôi khi suy niệm các bài đọc này, tôi thấy những con người này không phải là những con người mất, sau hai mươi lăm năm được nhiều lắm và bao nhiêu năm theo Chúa cũng tuyên khấn để nói lên một hành động cuộc đời của mình ĐƯỢC. Chính vì thế, tôi xin chia sẽ ba cái được mà các bài đọc trong Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe được trích đoạn đó: – Được chăm sóc, được lớn lên từng ngày, được tăng thêm hoa trái làm vinh danh Chúa và được cộng tác với ân sủng để cho thân thể mình lớn lên. Bài đọc một gợi cho chúng ta cái được thứ nhất: Đó là được Thiên Chúa chăm sóc và lớn lên từng ngày. Chúng ta vừa nghe Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia, ngài đã nói: “Hỡi Giacop, hỡi Israel hãy lắng nghe”. Lắng nghe điều gì? Hãy lắng nghe Đức Chúa đã nắn ngươi từ lúc ngươi còn ở trong lòng mẹ. Chắc chắn rằng nếu Thiên Chúa có bàn tay nhào nắn, là một nghệ nhân tuyệt vời với tất cả sự yêu thương, chăm chú, với tất cả nghệ thuật và kỹ thuật. Từ trong lòng mẹ, ngươi đã khởi đầu giai đoạn đầu tiên của sự hiện diện này, đã có một tình thương chăm sóc trong âm thầm. Lòng mẹ như là cung lòng của Thiên Chúa Cha mà Chúa Giêsu Kitô ở trong đấy, thì cung lòng của người mẹ, mà thân xác của người mẹ đang ở sau những người con này, cũng đã cưu mang như ai nắn ngươi lên nếu không phải là một Thiên Chúa yêu thương từng giây từng phút, từng nhịp đập của con tim của đứa bé mà chưa được hình thành, rồi dần dần những chi thể được hình thành theo thời gian, nhưng luôn luôn có một tình yêu chăm sóc và nuôi dưỡng. Chăm sóc bằng điều gì? Ngôn sứ Isaia đã nói: “này đây ta chăm sóc ngươi và dòng dõi ngươi bằng Thần Khí và phúc lành”, không phải bằng cương thường vật chất. Bằng Thần Khí là bằng cái gì tuyệt vời nhất. Thần Khí Chúa là sức sống, là sức mạnh, là nguồn sống Thiên Chúa Cha chăm sóc từ khi còn ở trong lòng mẹ mới được khai nôi bằng Thần Khí, sự sống và bằng phúc lành của Thiên Chúa. Phúc lành của Chúa Cha là gì? Là chính Chúa Giêsu Kitô. Chính vì thế, với tất cả tình yêu và quyền năng. Tất cả chúng ta được chăm sóc bằng phúc lành và Thần Khí. Không phải ngẫu nhiên ngày hôm nay một người chị em mừng hai mươi lăm năm khấn dòng và 9 chị em sắp sửa tuyên khấn; không phải ngẫu nhiên mà các chị em đó hiện diện ở trần gian, cũng không phải ngẫu nhiên mà sống trong đời đan tu này. Nhưng có một bàn tay đã nắn nên, đã dẫn đưa, đã dìu dắt tới hôm nay và mãi mãi bằng phúc lành và Thần Khí. Cho nên những người nữ tu cũng như tất cả mọi người trong chúng ta là những người được Thiên Chúa chăm sóc bằng phúc lành và Thần Khí. Nên chút nữa, chín chị em chúng con sắp sửa tuyên khấn ba lời khấn của Giáo Hội, hai lời khấn của Biển Đức – Xitô chúng ta. Chúng con được hay mất? Chúng con được ! Chúng ta cùng hiệp thông tâm tình với các chị em để xác tín cái được của Thiên Chúa, lòng thương xót của Thiên Chúa cho chúng ta được uốn nắn, được dẫn dắt và được yêu thương. – Nhưng Thiên Chúa dẫn dắt yêu thương cũng phải đưa đến một thành quả nào đó, một cùng đích nào đó. Cái đích đó là sinh hoa kết quả. Một cây trồng phải đâm hoa, phải tỏa hương. Một cây trồng phải mong chờ trái chín mọng để làm vui lòng người trồng, để có thể chia sẻ trong cuộc sống. Nên cái được thứ hai là được thêm hoa trái làm vinh danh Chúa. Bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe, thánh Gioan đã nói: “Cành nào ở trong Thầy sẽ sinh hoa kết quả mà cành nào có quả rồi sẽ có trái hơn nữa”. Thiên Chúa không bao giờ để cho chúng ta hài lòng về những gì chúng ta có trong hiện tại mà luôn luôn hướng về một cái gì đó lớn hơn, phong nhiêu hơn, tràn đầy hơn để đạt tới sự sung mãn tuyệt vời. Nhưng Chúa cũng nói để sinh hoa trái là phải cắt tỉa, cho nên được thêm hoa trái vì vinh danh Chúa thì chúng ta cũng thấy hạnh phúc khi được cắt tỉa. Một cây nho mà cứ để cành lá xum xuê thì đẹp nhưng tìm mãi chẳng thấy trái nào. Cây nho hay bất cứ cây nào cũng thế cần phải cắt tỉa. Và như thế lòng thương xót của Chúa là cắt tỉa chúng ta để chúng ta mang sức sống, hội tụ sức sống, hội tụ năng lực để sinh hoa kết quả chứ không phải phô diễn cành lá xum xuê mà chẳng có kết quả. Hai mươi lăm năm đã khấn rồi, bao nhiêu năm ở trong nhà Chúa nay sắp tuyên khấn, chị em chúng con có vui khi được cắt tỉa không? Có lúc nào cảm thấy buồn khi cắt tỉa không? Nếu ngày đó đã xảy ra thì sẽ không sinh hoa kết trái cho ngày hôm nay. Lòng thương xót của Thiên Chúa đã cắt tỉa chúng ta để cuộc đời chúng ta đạt tới ý nghĩa cho vinh danh Thiên Chúa. Điều làm vinh danh Thiên Chúa là anh em sinh hoa kết quả càng ngày càng nhiều, bội thu và trở thành môn đệ của Thầy. Cuộc sống của chúng ta cũng vậy, chúng ta được cắt tỉa bằng Lời Chúa. Khi chúng ta đối diện với Lời Chúa, thì Lời Chúa như là chiếc gươm sắc bén hai lưỡi, cách để phân tâm với can, xương với tủy, để chúng ta thấy lộ ra rằng đâu là điều chúng ta tập chú vào Thiên Chúa và năng lực cho vinh quang Chúa. Cám ơn Chúa vì chín chị em sắp tuyên khấn, vì một chị em mừng hai mươi lăm năm khấn dòng đã đi vào hành trình Thiên Chúa uốn nắn và cắt tỉa để sinh hoa kết quả cho vinh danh Chúa; và chút nữa chị sẽ nhắc lại lời tuyên khấn, nhắc lại lời mình đã kết ước với Chúa; hay chin chị em kia chút nữa sẽ hiên ngang trước mặt Chúa trước mặt Giáo Hội để đọc lên lời tuyên khấn, này đây con là hoa trái của lòng thương xót Chúa mà bao năm Chúa đã uốn nắn, cắt tỉa con. – Nhưng thưa anh chị em, được Thiên Chúa chăm sóc bằng Thần Khí và phúc lành, được Thiên Chúa cắt tỉa, dẫn dắt để sinh hoa trái, nhưng không phải chỉ hoa trái đó cho vinh danh Chúa mà thôi. Mối tình của Thiên Chúa với con người, mối tình của Chúa Giêsu Kitô – Đấng Tình Quân và với chị em. Đây không phải là mối tình của hai người mà còn nhiều hơn nữa cho vinh danh Thiên Chúa bằng cách cho nhiều người được lớn lên. Chính vì thế, cái được thứ ba là được cộng tác với ân sủng của Thiên Chúa để thân thể lớn lên. Chúng ta vừa nghe bài đọc thứ hai của thánh Phaolo trong thứ Roma chương 12 câu 1 – 13, đã nói rằng: “Anh em hãy hiến dâng thân mình anh em làm của lễ sống động, thánh thiên làm đẹp lòng Thiên Chúa”, và ngay sau đó ngài đã nhấn mạnh những đoàn sủng khác nhau, những đặc sủng khác nhau để xây dựng những thân thể khác nhau trong Đức Giêsu Kitô. Chúng ta được mời gọi sống trong Giáo Hội và lớn hơn được sống trong thế giới để cho thân thể được lớn lên, thân thể thánh là chính Chúa Giêsu Kitô được lớn lên trong Giáo Hội, được lớn lên trong thế giới này, đó là cái được tuyệt vời của chúng ta: được cộng tác với Chúa. Chính vì thế, Chúa tôn trọng chúng ta khi ban cho chúng ta mỗi người một đoàn sủng, mỗi người một cuộc sống gia đình hay đời sống thánh hiến. Tất cả những đoàn sủng mà Chúa ban cho mỗi người chúng ta để thân thể chúng ta được lớn lên. Hết sức vui mừng vì chúng ta sống ở trần gian này có ý nghĩa và đó là niềm vui của chúng ta, được cộng tác với Chúa để Giáo Hội lớn lên, được cộng tác với Chúa để Chúa Giêsu Kitô được lớn lên trong anh chị em của chúng ta. Một cái được mà không chỉ dành riêng cho những người sống đời thánh hiến mà cho tất cả mọi người. Kính thưa anh chị em, chúng ta được nhiều lắm, được Chúa Giêsu Kitô, được Thần Khí, được tất cả những gì tuyệt vời nhất như thánh Gioan đã nói: “Từ nguồn sung mãn của Ngài chúng ta nhận hết ơn này đến ơn khác”. Người chị em hai mươi lăm năm khấn dòng và các chị em tuyên khấn ngày hôm nay, đều nằm trong ân huệ tuyệt vời là Chúa Giêsu Kitô là niềm vui và hạnh phúc của chúng ta.

        Ngày hôm nay khi chúng ta dâng thánh lễ này, chúng ta chúc cho các chị em sắp khấn và chị mừng ngân khánh, chúc các chị luôn nhìn thấy được những “cái được”, dù có những cái mất, nhưng những cái mất nhỏ sẽ được tỉa sạch. Chúng ta cùng cầu nguyện cho các chị và cầu nguyện cho các gia đình đã được con, lại được con trong nhà Chúa, và được hơn thế nữa. Chúng ta tiếp tục…. để rồi chút nữa đây các chị em với tất cả lòng sốt sắng, sẽ nói lên ước muốn của mình qua lời tuyên khấn sơ khởi.

 

  

 

 

 

 

CA ĐOÀN

 VIỆN PHỤ THẨM VẤN CÁC TẬP SINH

CÁC TÂN KHẤN SINH

 CHỊ MỪNG NGÂN KHÁNH NHẮC LẠI LỜI KHẤN

CHỊ VIỆN TRƯỞNG TRAO BAN BÌNH AN CHO CHỊ MỪNG

NGÂN KHÁNH

HÌNH LƯU NIỆM

VIỆN PHỤ TỔNG QUYỀN & VIỆN PHỤ HỘI TRƯỞNG

CHIA SẺ NIỀM VUI VỚI CỘNG ĐOÀN

 CÁC TÂN KHẤN SINH HÁT BÀI ƠN NGHĨA SINH THÀNH

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thứ 6 Tuần Thánh

Đi đàng thánh giá: Vì yêu, Chúa đã chấp nhận trở nên đồng phận với loài người yếu đuối, mỏng giòn, nghèo khó, để rồi...

Thứ 5 Tuần Thánh

TAM NHẬT THÁNH “ Đây là điều răn của Thầy, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,...

Đây nén hương xuân, nén hương ân tình …

CHƯƠNG TRÌNH VUI XUÂN NGÀY MÙNG 2 TẾT QUÝ MÃO  2023 TRONG TINH THẦN HIỆP HÀNH “Đây nén hương xuân, nén hương ân tình, nén hương thành...

Cáo phó

“Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn con trong tay Cha” (Lc 23,46) CÁO PHÓ Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh Đan Viện Xitô Thánh...

Nhịp đập thể thao

NHỊP ĐẬP THỂ THAO Ngay từ giây phút khởi đầu, nhịp đập thể thao đón xuân của Cộng Đoàn Vĩnh Phước chúng ta được khai...

Đôi lời chuyện vãn đầu xuân ….

ĐÔI LỜI CHUYỆN VÃN ĐẦU NĂM…       “Mùa xuân sang ta chúc nhau, bao ước muốn bao hy vọng, cùng rủ nhau mau bay về… về...

Mừng Thượng thọ Cửu tuần chị M. Têrêsa Avila Lưu Thị Nhàn

Mừng Thượng thọ Cửu tuần chị Maria Têrêsa Avila Lưu Thị Nhàn Tuổi già là ân phúc Chúa ban không chỉ riêng cho bản thân...

Kỷ yếu 50 Năm Hồng Ân Đan Viện Vĩnh Phước

XIN CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM NỘI DUNG KỶ YẾU