Thứ Năm, 25 Tháng Bảy, 2024

CHÚA NHẬT II MC – NĂM B: SỐNG THÂN MẬT VỚI CHÚA (TGM GIUSE NGÔ QUANG KIỆT)

SỐNG THÂN MẬT VỚI CHÚA 

I. TẤM BÁNH LỜI CHÚA

St 22,1-2.9a.10-13.15-18

22,1 Sau các việc đó, Thiên Chúa thử lòng ông Áp-ra-ham. Người gọi ông : “Áp-ra-ham !” Ông thưa : “Dạ, con đây !” 2 Người phán : “Hãy đem con của ngươi, đứa con một yêu dấu của ngươi là I-xa-ác, hãy đi đến xứ Mô-ri-gia mà dâng nó làm lễ toàn thiêu ở đấy, trên một ngọn núi Ta sẽ chỉ cho.”

9 Tới nơi Thiên Chúa đã chỉ, ông Áp-ra-ham dựng bàn thờ tại đó, xếp củi lên, trói I-xa-ác con ông lại, và đặt lên bàn thờ, trên đống củi. 10 Rồi ông Áp-ra-ham đưa tay ra cầm lấy dao để sát tế con mình.

11 Nhưng sứ thần của ĐỨC CHÚA từ trời gọi ông : “Áp-ra-ham ! Áp-ra-ham !” Ông thưa : “Dạ, con đây !” 12 Người nói : “Đừng giơ tay hại đứa trẻ, đừng làm gì nó ! Bây giờ Ta biết ngươi là kẻ kính sợ Thiên Chúa : đối với Ta, con của ngươi, con một của ngươi, ngươi cũng chẳng tiếc !” 13 Ông Áp-ra-ham ngước mắt lên nhìn, thì thấy phía sau có con cừu đực bị mắc sừng trong bụi cây. Ông Áp-ra-ham liền đi bắt con cừu ấy mà dâng làm lễ toàn thiêu thay cho con mình. 15 Sứ thần của ĐỨC CHÚA từ trời gọi ông Áp-ra-ham một lần nữa 16 và nói : “Đây là sấm ngôn của ĐỨC CHÚA, Ta lấy chính danh Ta mà thề : bởi vì ngươi đã làm điều đó, đã không tiếc con của ngươi, con một của ngươi, 17 nên Ta sẽ thi ân giáng phúc cho ngươi, sẽ làm cho dòng dõi ngươi nên đông, nên nhiều như sao trên bầu trời, như cát ngoài bãi biển. Dòng dõi ngươi sẽ chiếm được thành trì của địch. 18 Mọi dân tộc trên mặt đất sẽ cầu chúc cho nhau được phúc như dòng dõi ngươi, chính bởi vì ngươi đã vâng lời Ta.”

Rm 8,31b-34

8,31 Có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta ? 32 Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta ? 33 Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn ? Chẳng lẽ Thiên Chúa, Đấng làm cho nên công chính ? 34 Ai sẽ kết án họ ? Chẳng lẽ Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đã chết, hơn nữa, đã sống lại, và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta ?

Mc 9,2-10

9,2 Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. 3 Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. 4 Và ba môn đệ thấy ông Ê-li-a cùng ông Mô-sê hiện ra đàm đạo với Đức Giê-su. 5 Bấy giờ, ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng : “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay ! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.” 6 Thực ra, ông không biết phải nói gì, vì các ông kinh hoàng. 7 Bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Và từ đám mây, có tiếng phán rằng : “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người.” 8 Các ông chợt nhìn quanh, thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giê-su với các ông mà thôi.

9 Ở trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại. 10 Các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu “từ cõi chết sống lại” nghĩa là gì.

 

II. TẤM BÁNH CHIA SẺ 

Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu  ấy là một  tình yêu sáng tạo không bao giờ ngừng nghỉ. Thiên Chúa vẫn từng phút từng giây đổ tràn tình yêu của Người  vào đời sống ta. Tình yêu  ấy là một tình yêu tha thứ. Thiên  Chúa là người   Cha nhân hậu sẵn sàng tha thứ và đón nhận những đứa con hoang đàng  trở về. Tình yêu ấy là một  tình yêu mong đợi. Thiên Chúa mong đợi ta hiểu biết tình yêu của Người, đền đáp tình yêu của Người, đến sống thân mật với Người. 

Niềm khao khát  sống  thân  mật  được   tỏ bày qua việc Chúa Giêsu đưa ba môn đệ thân tín lên ngọn  núi cao. Chỉ chọn riêng ba người vì sự thân  mật không  thể có giữa đám đông. Sự thân mật  chỉ có trong một nhóm nhỏ, vì sự thân  mật  là mối  tương giao giữa tâm hồn với tâm hồn.  Chúa  muốn  gặp gỡ riêng  ta với Người, muốn có cuộc  trò chuyện riêng tư với từng người. Chúa Giêsu đưa họ  lên núi cao. Núi cao là  nơi yên tĩnh. Tình thân mật không  thích những   chỗ  ồn ào. Tình thân  mật được phát triển ngoài thiên nhiên, trong thanh vắng.  Lên núi cao là bỏ lại sau lưng những phiền toái trần tục, để dành hết tâm tư, thời giờ cho cuộc  gặp gỡ với Thiên Chúa. Trong Cựu  ước, núi cao là nơi Chúa  ngự.  Lên núi cao có nghĩa là đến gặp Chúa. Trong gặp gỡ thân mật, Chúa  sẽ mặc khải cho ta biết nhiều  điều về Chúa và về bản thân ta. 

Trước hết Chúa cho ta hiểu  biết về Người. Chúa đưa ta vào đời sống thâm  sâu của Người.  Đó là sự sống của Ba Ngôi Thiên Chúa.  Sự sống của Ba Ngôi   là tình yêu, một tình yêu không ngừng trao tặng  và không  ngừng  nhận  lãnh.  Tình yêu   đó là nguồn mạch  sự sống và là nguồn mạch  hạnh  phúc. Sự sống và hạnh  phúc ấy đổ tràn vào tâm hồn những  ai đến sống thân mật với Chúa.  Ai đã một lần nếm  cảm hạnh  phúc ấy rồi, vĩnh  viễn không  thể tách rời Thiên  Chúa  được  nữa. Chính vì thế, sau khi nhìn ngắm dung nhan Chúa Giêsu và sau khi nghe lời Chúa  Cha nói:  “Đây   là Con Ta yêu dấu”,  thánh  Phêrô cảm nhận  được niềm  hạnh  phúc ngập  tràn đến độ muốn  ở lại mãi mãi trên núi, không  muốn  trở xuống  nữa. Chúng  ta nhớ lại hai môn đệ Gioan và An rê, sau một buổi chiều  sống với Đức Giêsu  đã quyết định theo làm môn đệ của Người.  Thánh  Phaolô  sau khi được đưa lên tầng trời thứ ba đã mạnh  dạn nói: “Ai có thể tách chúng  ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng  là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo?.. Không,  không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta” (Rm 8,35-39). 

Sau khi cho ta hiểu biết Người, Chúa cho ta hiểu biết chương trình của Người. Chương trình của Chúa là chương trình của tình yêu. Tình yêu được minh chứng qua sự hi sinh quên mình. Chúa Cha, vì yêu thương ta, đã đành  hi sinh Con Một yêu quí của Người. Tình yêu  ấy được  diễn  tả qua hành động của Abraham mà ta nghe trong bài đọc thứ nhất. Chúa Con, vì yêu thương ta, đã chấp  nhận  liều  mạng sống như lời Người  nói: “Không   có tình yêu nào lớn lao bằng tình yêu của người dám hi sinh mạng sống mình cho bạn hữu”. Chương trình tình yêu của Chúa để cứu chuộc ta được thực hiện qua sự đau khổ và cái chết trên thập giá của Đức Giêsu. 

Sau cùng, trong thân mật với Chúa,  Chúa cho ta hiểu biết về bản thân mình. Gần bên Chúa quyền năng, ta thấy mình chỉ là cát bụi. Sống trong trái tim dịu dàng của Chúa, ta thấy mình quá độc  ác dữ tợn. Hưởng nếm tình yêu của Chúa rồi, ta thấy mình chỉ là phường  bội nghĩa  vong ân. Uống vào suối nguồn sự sống của Chúa,  ta khám phá ra những mầm mống chết chóc mà ta ấp  ủ trong mình. Tiếp cận với nguồn  ánh sáng tinh tuyền  của Chúa, ta thấy mình chỉ là bóng  tối nhơ uế. 

Hiểu  biết những  sự thực  về Chúa  và về bản thân,  ta sẽ có một  cái nhìn khác  về con người  và thế giới.  Ta sẽ  nhìn mọi người bằng ánh mắt của Thiên  Chúa. Ta sẽ nhìn thế giới như thể nó đã được biến hình trong Chúa Giêsu. Ta sẽ nhìn thấy tình yêu Chúa dành cho mỗi người.  Mỗi người  đều là kết quả của tình yêu cứu độ của Chúa.  Ta cũng  sẽ nhìn thấy con đường mình phải đi là con đường thánh giá. Chính những đau khổ  sẽ thanh luyện,  giúp ta nên tinh tuyền  để càng ngày càng gần gũi thân mật với Chúa hơn.

 Lạy Chúa, xin thanh tẩy tâm hồn con. Amen

 

III. TẤM BÁNH HÓA NHIỀU

 1- Bạn đã có kinh nghiệm về sống thân mật với Chúa chưa?

 2- Sống thân mật với Chúa ta sẽ được hiểu biết gì?

 3- Trong mùa Chay này, bạn có dành thời giờ để sống thân mật với Chúa không?

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa Nhật XVII TN, B, Ga 6,1-15: Từ những điều bé nhỏ

  TỪ NHỮNG ĐIỀU BÉ NHỎ (2V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15) M. Tân Trang, Vĩnh Phước Sự kiện xảy ra gần biển hồ Galile, lúc sắp đến...

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-3 Con chiên –  Mục tử

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-3 Con chiên -  Mục tử Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Lời Chúa hôm nay gợi lên cho chúng...

Chúa Nhật XVI TN, B: Tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa

  TÌNH YÊU VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA FM. Paul Nguyễn, PV Chiêm ngưỡng dung mạo lòng thương xót của Đức Giêsu qua trình thuật...

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: Cần lánh riêng ra một nơi

    CẦN LÁNH RIÊNG RA MỘT NƠI (Mc 6,30-34) M. Pacômiô Nguyễn Sơn Vinh, Phước Hiệp Theo quan niệm của Kitô giáo, con người gồm xác và hồn....

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: “Hãy tìm nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi”

     “HÃY TÌM NƠI THANH VẮNG MÀ NGHỈ NGƠI” (Mc 6,30-34) Đức Minh, Phước Lý Tin Mừng Chúa nhật XVI hôm nay tường thuật về cuộc hội ngộ...

Chúa Nhật XV TN, B, Mc 6,7-13: Thực hiện lệnh truyền của Chúa

THỰC HIỆN LỆNH TRUYỀN CỦA CHÚA (Mc 6,7-13) Lm. Trần Văn Long, Fatima Đôi khi nhìn những người ăn xin, những người tàn tật trên đường phố,...

Lễ thánh Biển Đức, Mt 19,27-29: Con đường đi tới hạnh phúc

CON ĐƯỜNG ĐI TỚI HẠNH PHÚC (Cn 2,1-9; 1Cr 1,26-31; Mt 19,27-29) M. Gioan Tân, Thiên Phước Có thể nói hạnh phúc là mục đích sống và...

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6: Kitô hữu – Ngôn sứ giữa đời

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6 Kitô hữu - Ngôn sứ giữa đời Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Ngôn sứ có bị rẻ rúng...

Chúa Nhật XIV TN, B, Mc 6,1-6: Không nhận ra Chúa

    KHÔNG NHẬN RA CHÚA (Mc 6,1-6) Tùng Linh, Phước Lý Năm 1958, sau khi Đức Giáo Hoàng Piô XII qua đời, các báo chí mô tả ngài...

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43: Hai phép lạ của lòng tin

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43 Hai phép lạ của lòng tin Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin không chỉ là loan tin,...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: Hai cái đụng

  HAI CÁI ĐỤNG (Mc 5,21-43) M. Bosco, PS Đức tin của con người là yếu tố có thể tác động đến Thiên Chúa. Các phép lạ xảy...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: “Đừng sợ, chỉ cần tin thôi”

    „ĐỪNG SỢ, CHỈ CẦN TIN THÔI“ (Mc 5,21-43) Đăng Khoa, Phước Lý "Đừng sợ, chỉ cần tin thôi". Đó là lời trấn an của Chúa Giêsu trước...