Thứ Hai, 26 Tháng Hai, 2024

CN VI TN – A: KHÔN NGOAN (ĐỨC TGM GIUSE NGÔ QUANG KIỆT)

Chúa nhật 6 thường niên A

KHÔN NGOAN

 

Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt

I.TẤM BÁNH LỜI CHÚA: Hc 15,15-20; 1Cr 2,6-10; Mt 5,17-37

Hôm ấy, trên một ngọn núi kia, Ðức Giêsu dạy các môn đệ rằng:

17 “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ.  Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. 18 Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng không thể qua đi được, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. 19 Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời. 20 Vậy Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.

21 Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người.  Ai giết người, thì đáng bị đưa ra tòa. 22 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai giận anh em mình, thì phải bị đưa ra tòa.  Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì phải bị đưa ra trước Thượng Hội Ðồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì phải bị lửa hoả ngục thiêu đốt. 23 Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, 24 thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. 25 Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa, quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. 26 Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả heat đồng xu cuối cùng.

27 Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Chớ ngoại tình. 28 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi.  29 Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn toàn thân bị ném vào hỏa ngục.  30 Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn toàn thân phải sa hỏa ngục.

31 Luật còn dạy rằng: Ai rẫy vợ, thì phải cho vợ chứng thư ly dị. 32 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình; và ai cưới người đàn bà bị rẫy, thì cũng phạm tội ngoại tình.

33 Anh em còn nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Ðức Chúa. 34 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: đừng thề chi cả.  Ðừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa. 35 Ðừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân Người. Ðừng chỉ Giêrusalem mà thề, vì đó là thành của Ðức Vua cao cả. 36 Ðừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi tóc hóa trắng hay đen được. 37 Nhưng hễ “có” thì phải nói “có”, “không” thì phải nói “không”. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.”

II.TẤM BÁNH CHIA SẺ

Đời sống luôn đặt ta trước lựa chọn. Sách Huấn ca hôm nay nói với ta: “Trước mặt con Người đã đặt lửa và nước, con muốn gì, hãy đưa tay ra mà lấy. Trước mặt con người là cửa sinh cửa tử, ai thích gì, sẽ được cái đó”. Có những lựa chọn chỉ ảnh hưởng nhất thời. Nhưng có những lựa chọn ảnh hưởng cả một đời. Ai cũng muốn lựa chọn điều tốt. Nhưng trong thế giới vàng thau lẫn lộn chọn được điều tốt không phải dễ. Nhất là với những lựa chọn ảnh hưởng đến vận mệnh đời đời của ta. Vì thế cần rất khôn ngoan. Nhưng khôn ngoan của Chúa lại khác khôn ngoan của người đời. Thánh Phaolô cảnh báo chúng ta: “Điều chúng tôi giảng dậy cho các tín hữu trưởng thành là một lẽ khôn ngoan, nhưng không phải là lẽ khôn ngoan của thế gian…Trái lại chúng tôi giảng dạy lẽ khôn ngoan nhiệm mầu của Thiên Chúa”. Lẽ khôn ngoan của Thiên Chúa là gì? Thưa là sống công chính hơn người Pharisêu.

Người Pharisêu nổi tiếng là người công chính, giữ Lề Luật nghiêm nhặt. Vậy sống công chính hơn người Pharisêu là thế nào? Chúa Giêsu dạy ta.

Trước hết phải giữ luật từ bên trong tâm hồn. Người Pharisêu giữ luật theo hình thức. Bên ngoài không ai phê phán, bắt tội là được. Nhưng Chúa Giêsu không hài lòng với việc tuân giữ bề ngoài, mà phải tuân giữ từ bên trong tâm hồn: “Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người…Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Bất cứ ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà”. Không được giết người. Đó là phần ngọn. PHải diệt trừ cả phần gốc đó là ghen ghét tức giận trong lòng.

Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Chớ ngoại tình. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Bất cứ ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi”. Không được ngoại tình, đó là tội ai cũng thấy. Nhưng không được thèm muốn. Đó là căn nguyên của tội. Đó là nhơ uế trong tâm hồn. Phải thanh tẩy tội lỗi ngay từ trong tâm hồn.

Kế đó, phải hoà giải với anh em. Người ta thường chú ý tới Thiên Chúa. Sợ tội lỗi chống lại Thiên Chúa. Và coi thường tha nhân. Nhưng Chúa dạy ta phải hoà giải với tha nhân trước. Đó là điều kiện được hoà giải với Chúa: “Vậy nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình”. Còn hơn thế nữa cả khi ta không bất bình, nhưng vì nên cớ cho người khác bất bình, ta vẫn phải hoà giải. Đó là triệt hạ tận gốc rễ những tranh chấp oán hờn.

Tiếp đến, phải tránh xa dịp tội. Không những phải tránh tội mà còn phải tránh xa dịp tội. Dịp tội chưa phải là tội. Nhưng là khả năng có thể dẫn đến tội. Đó là trừ khử mọi mầm mống, nguy cơ có thể dẫn đến tội. Vì thế Chúa dạy: “Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục”.  Tội nguy hiểm như bệnh dịch. Mau lây lan. Và hiểm hoạ chết người. Vì thế phải quyết liệt ngăn chặn từ trứng nước. Kể cả phải huỷ hoại một phần thân thể. Thật quyết liệt.

Không những phải tránh dịp tội cho mình mà còn phải tránh cho người khác nữa: “Thầy bảo cho anh em biết…bất cứ ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình”. Thật là quan tâm trách nhiệm. Ngăn ngừa cho mình khỏi phạm tội là chưa đủ. Còn phải ngăn ngừa cho người khác nữa. Nếu không ta phải mang trách nhiệm vì người khác phạm tội. Thực vậy, ở nơi khác Chúa cũng dạy: “Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn.” (Mc 9,42). Đó là coi tội lỗi là một chất độc nguy hiểm. Kẻ đi gieo chất độc cũng có tội như người phạm tội.

Sau cùng Chúa dạy ta phải ngay thẳng. Sự gian dối đang hoành hành trên thế giới. Hàng giả đang là một vấn đề nhức nhối trên thị trường. Nói gian nói dối đang gây nên nhiều vấn đề vì không biết ai thật ai giả. Nói một nửa sự thật lại càng nguy hiểm hơn. Vì gây hiểu lầm. Tệ hại hơn nói dối hai lần. Vì thế Chúa dạy ta: “Hễ ‘có’ thì nói ‘có’, ‘không’ thì nói ‘không’. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ”.

Những gì Chúa dạy đối với thế gian là dại dột. Vì người ta nhờ nói khéo, quanh co, và bề ngoài mà thủ lợi. Còn những người con cái của Chúa sống chân thật, giữ luật không phải ở hình thức bề ngoài, không phải giữ trước mặt người đời, mà còn giữ trước mặt Thiên Chúa, sẽ bị thiệt thòi vì mất nhiều mối lợi lộc trần gian. Những người sống như thế bị thế gian cho là khờ dại. Nhưng trước mặt Thiên Chúa đó là khôn ngoan. Vì đem lại cho ta sự sống đời đời. Và còn nữa, chính những giả dối, khéo léo che đậy, trình diễn bề ngoài khiến cho thế giới ngày nay có nhiều vấn đề. Chỉ khi sống thành thực từ trong lòng theo lời Chúa dạy, ta mới đem đến hoà bình cho thế giới, tình huynh đệ bác ái cho những người chung quanh.

III.TẤM BÁNH HOÁ NHIỀU

1.Bạn đã bao giờ bị người đời chê cười là khờ dại khi tuân giữ luật Chúa chưa?

2.Lời Chúa dạy hôm nay có ích lợi gì cho xã hội không?

3.Theo ý bạn, Lời Chúa dạy hôm nay có khả thi không?

4.Bạn có dám sống theo Lời Chúa dạy hôm nay không?

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa Nhật II Mùa Chay, B, Mc 9,2-10: Biến hình với Chúa

BIẾN HÌNH VỚI CHÚA (St 22,1-2.9a.10-13.15-18; Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10) Tùng Linh, Phước Lý Bài Tin Mừng hôm nay, thánh Marcô tường thuật sự kiện Chúa Giêsu...

Chúa Nhật II Mùa Chay, B, Mc 9,2-10: Hai mẫu gương quảng đại

CHÚA NHẬT THỨ II MÙA CHAY NĂM B HAI MẪU GƯƠNG QUẢNG ĐẠI FM. Giacobe Nguyễn Vĩnh Nghiêm, AP      Trong lịch sử cứu độ, chúng...

Chúa Nhật II Mùa Chay, B: Sống thân mật với Chúa (Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

Chúa Nhật II mùa Chay năm B SỐNG THÂN MẬT VỚI CHÚA Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt I. TẤM BÁNH LỜI CHÚA: Mc 9,1–9 Hôm ấy, Chúa...

Chúa Nhật II Mùa Chay, B: “Hãy vâng nghe lời Người” (Đan viện Fatima, Thụy Sĩ)

Chúa nhật 2 MC - B "HÃY VÂNG NGHE LỜI NGƯỜI" Đv. Đức Mẹ Fatima, Thụy Sĩ Bài Tin Mừng của thánh sử Marco nói về việc...

Chúa Nhật I Mùa Chay, B, Mc 1,12-15: Vào hoang địa

VÀO HOANG ĐỊA (St 9,8-15; 1Pr 3,18-22; Mc 1,12-15) FM. JB. Danh (Thiên Phước) Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ rao giảng Tin Mừng bằng việc vào...

Chúa Nhật VI TN – Mồng Hai Tết, Mt 15,1-6: “Ngươi hãy thờ kính cha mẹ”

“NGƯƠI HÃY THỜ CHA KÍNH MẸ” (Mt 15,4) Đức Minh, Phước Lý Đạo Hiếu là một di sản quý báu, một truyền thống tốt đẹp được...

Chúa Nhật V TN – B, Mc 1,29-39: Việc phụ nhưng quan trọng

VIỆC PHỤ NHƯNG QUAN TRỌNG (Mc 1,29-39) M. Bosco, PS Trong một vở kịch thường nhân vật chính được chú ý hơn các nhân vật phụ. Tuy...

02/02 Dâng Chúa Giêsu trong đền thánh, Lc 2,22-40: Trở nên con người của sự gặp gỡ

TRỞ NÊN CON NGƯỜI CỦA SỰ GẶP GỠ  (Ml 3,1-4; Dt 2,14-18; Lc 2,22-40) Mai Lệ Thi, Cđ Phước Thiên Có thể nói, gặp gỡ là một trong...

Chúa Nhật IV TN – B, Mc 1,21-28: Đức Giêsu – Đấng uy quyền

ĐỨC GIÊSU - ĐẤNG UY QUYỀN (Đnl 18,15-20; 1Cr 7,32-35; Mc 1,21-28) Tùng Linh, Phước Lý Sau khi tuyển chọn bốn môn đệ đầu tiên là Simon,...

Lễ Các Thánh Tổ Phụ Dòng Xitô: Roberto, Alberico và Stephano

CHẤP NHẬN LỘI NGƯỢC DÒNG (Mc 10,24b-30) M. Marcellino Nguyễn Đình Minh, Phước Hiệp Trong cuộc sống của con người, tiền bạc và quyền lực luôn luôn...

Chúa Nhật III TN – B: Chúa Giêsu gọi bốn môn đệ đầu tiên

Chúa Nhật III thường niên năm B Chúa Giêsu Gọi 4 Môn Đệ Đầu Tiên Tin Mừng Nước Thiên Chúa đến trần gian do từ nguồn...

Chúa Nhật III TN, B, Mc 1,14-20: Lời mời gọi lạ lùng

LỜI MỜI GỌI LẠ LÙNG  Vĩnh Nghiêm, AP       Trong Cựu Ước Thiên Chúa gọi các ngôn sứ qua các biến cố hoặc qua...