Chủ Nhật, 14 Tháng Bảy, 2024

ĐAN VIỆN AN PHƯỚC – CHÚA NHẬT 8 – TN – A

I. Dường như chúng ta vẫn quen thực hành lời nói : “Hãy tự giúp mình rồi trời sẽ giúp”, bằng cách kiếm tiền bạc. Thứ tiền bạc đó dần dần được nâng lên địa vị là một vị thần -Thần Tài- có sức mạnh vạn năng… Vậy mà hôm nay Chúa Giêsu lại nói : “đừng lo lắng cho ngày mai”.

 II. Để giúp chúng ta hiểu tại sao “đừng lo lắng cho ngày mai”, Chúa Giêsu dạy chúng ta trước hết hãy quan sát thế giới Thiên Chúa đã sáng tạo.  Mọi sự trong đó đều biểu lộ vẻ đẹp giá trị của chúng và sự chăm sóc của Thiên Chúa. Tất cả đều nói lên một chân lý: “Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp” (St 1,10).

Dường như mọi tạo vật nói với chúng ta rằng: Hãy nhìn kỹ chúng tôi trong vẻ đẹp và an vui Chúa đã ban cho chúng tôi, để bạn có thể nhận biết Thiên Chúa là Đấng nào và Người làm gì cho tất cả chúng ta. Chim trời hát lên điệp khúc ấy. Những bông huệ ngoài đồng tán dương ý kiến “Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp”. Chúng sống trong sự quan phòng chăm sóc của Thiên Chúa. Nói khác đi, chúng sống theo mục đích Chúa đã sáng tạo chúng, cho nên chúng không một chút lo lắng.  Mặc dù số phận của chúng là nay còn mai mất, nhưng chúng vẫn an tâm vì chúng luôn được Thiên Chúa cho ăn cho mặc.  Sống trong tình yêu thương chăm sóc của Thiên Chúa, đối với tạo vật thế là đủ rồi.

            Quan sát tạo vật, chúng ta nhận biết được quyền năng và tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng, còn chúng ta thì sao?  Chúa Giêsu trả lời ngay cho chúng ta biết: “Ôi, những kẻ kém lòng tin!”  Chúng ta khác các tạo vật ở điểm là chúng ta “kém lòng tin”.  Kém lòng tin có nghĩa là:

            – Chúng ta sống mà không nhìn nhận tình yêu quan phòng của Thiên Chúa là “Cha trên trời”.

            – Chúng ta sống mà không nhận biết sự quý giá của chính mình trước tôn nhan Thiên Chúa.

            – Chúng ta sống mà không sống theo mục đích là “trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người”.

            Vì những lý lẽ trên nên chúng ta mới lo lắng đủ chuyện về của ăn áo mặc. Trừ một điều phải ưu tiên lo lắng thì chúng ta lại chẳng quan tâm, là tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người. Tìm kiếm Nước Thiên Chúa là lắng nghe Tin Mừng nói cho chúng ta biết phải trở nên mẫu người như Chúa Giêsu mong muốn. Tìm kiếm đức công chính của Thiên Chúa là đáp lại tình yêu cứu độ Người tỏ ra cho chúng ta qua Con Một Người. Chúa Giêsu đến để dạy và giúp chúng ta sắp xếp lại cuộc sống cho đúng với thứ tự ưu tiên của mọi vấn đề.  Người mời gọi chúng ta nhìn vào cuộc sống của chính Người để học hỏi và soi gương.

            Chắc hẳn Chúa Giêsu không dạy chúng ta đừng làm gì cả, mà cứ mù quáng dựa vào sự quan phòng chăm sóc của Thiên Chúa. Chúa Giêsu không cổ võ thái độ thụ động và ỷ nại để hưởng nhàn, vì “Nhàn cư vi bất thiện!” nghĩa là sự lười biếng ở không là nguồn phát sinh mọi tội lỗi. Các tín hữu chỉ cần bình tâm làm việc để kiếm cơm áo hôm nay và phó thác tương lai cho Chúa quan phòng như lời cầu trong Kinh Lạy Cha: “Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày” (Mt 6,11).

Chúng ta hãy đọc kỹ lại lời Chúa Giêsu: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho”. Trước hết có nghĩa là cũng còn những việc tiếp theo sau nữa. Ngoài việc tìm Nước Chúa và đức công chính Người, chúng ta vẫn còn những việc bổn phận hằng ngày phải làm. Chúng ta vẫn phải kiếm cơm ăn áo mặc, chứ không phải Chúa kiếm sẵn cho chúng ta. Người chỉ “thêm cho” chúng ta để chúng ta khỏi phải lo lắng mà thôi.

            Thực ra Chúa Giêsu không hoàn toàn nói về ý nghĩa những lo lắng vật chất, nhưng Người muốn đem lại cho đời sống chúng ta một sự quân bình.  Cuộc đời chúng ta không chỉ đo lường bằng tiền bạc, xe hơi nhà lầu hay chức tước, nhưng còn bằng những kho tàng thiêng liêng Chúa đặt nơi tâm hồn chúng ta.  Chúa Quan phòng luôn để ý “thêm cho” chúng ta sau khi chúng ta đã chu toàn bổn phận và tìm kiếm Nước Thiên Chúa.  Sống trong xã hội “ngày nào có cái khổ của ngày ấy”, điều quan trọng là chúng ta có đủ lòng tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa hay không.                            

 

III.        Tin Mừng hôm nay tiếp tục Bài Giảng Trên Núi. Chúa Giêsu dạy chúng ta về thái độ phải có đối với tiền bạc vật chất : Chúng ta không được coi Tiền Bạc là ông chủ, mà phải bắt Tiền Bạc phục vụ mình như đầy tớ. Chúng ta không nên quá lo tìm kiếm cái ăn cái mặc, vì tin vào tình thương của Chúa quan phòng. Điều phải quan tâm trước hết là chúng ta “lo tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Ngài, còn các điều khác Ngài sẽ ban thêm cho”. Dù thế giới chúng ta đang sống, theo Đức Thánh Cha Phanxicô, đang là “một thế giới mà đồng tiền thống trị và điều khiển mọi sự “, nhưng chúng ta quyết tâm sống sung mãn trong từng giây phút hiện tại, bằng cách chu toàn các việc bổn phận với lòng mến Chúa yêu người, và tín thác cậy trông triệt để vào tình thương quan phòng của Thiên Chúa.

Bài viết liên quan

- Advertisement -spot_img

BÀI VIẾT MỚI