Chủ Nhật, 26 Tháng Năm, 2024

LỄ CHÚA THĂNG THIÊN – NĂM A: KHỞI ĐẦU MỚI (TGM GIUSE NGÔ QUANG KIỆT)

LỄ CHÚA THĂNG THIÊN – NĂM A

KHỞI ĐẦU MỚI

I. TẤM BÁNH LỜI CHÚA

Cv 1,1-11

1,1 Thưa ngài Thê-ô-phi-lô, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả những việc Đức Giê-su làm và những điều Người dạy, kể từ đầu 2 cho tới ngày Người được rước lên trời. Trước ngày ấy, Người đã dạy bảo các Tông Đồ mà Người đã tuyển chọn nhờ Thánh Thần. 3 Người lại còn dùng nhiều cách để chứng tỏ cho các ông thấy là Người vẫn sống sau khi đã chịu khổ hình : trong bốn mươi ngày, Người đã hiện ra nói chuyện với các ông về Nước Thiên Chúa. 4 Một hôm, đang khi dùng bữa với các Tông Đồ, Đức Giê-su truyền cho các ông không được rời khỏi Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa, “điều mà anh em đã nghe Thầy nói tới, 5 đó là : ông Gio-an thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần.”

6 Bấy giờ những người đang tụ họp ở đó hỏi Người rằng : “Thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Ít-ra-en không ?” 7 Người đáp : “Anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt, 8 nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giê-ru-sa-lem, trong khắp các miền Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất.”

9 Nói xong, Người được cất lên ngay trước mắt các ông, và có đám mây quyện lấy Người, khiến các ông không còn thấy Người nữa. 10 Và đang lúc các ông còn đăm đăm nhìn lên trời phía Người đi, thì bỗng có hai người đàn ông mặc áo trắng đứng bên cạnh 11 và nói : “Hỡi những người Ga-li-lê, sao còn đứng nhìn lên trời ? Đức Giê-su, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời.”

 

Ep 1,17-23

1,17 Tôi cầu xin Chúa Cha vinh hiển là Thiên Chúa của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, ban cho anh em thần khí khôn ngoan để mặc khải cho anh em nhận biết Người. 18 Xin Người soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ, đâu là niềm hy vọng anh em đã nhận được, nhờ ơn Người kêu gọi, đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú anh em được chia sẻ cùng dân thánh, 19 đâu là quyền lực vô cùng lớn lao Người đã thi thố cho chúng ta là những tín hữu. Đó chính là sức mạnh toàn năng đầy hiệu lực, 20 mà Người đã biểu dương nơi Đức Ki-tô, khi làm cho Đức Ki-tô chỗi dậy từ cõi chết, và đặt ngự bên hữu Người trên trời. 21 Như vậy, Người đã tôn Đức Ki-tô lên trên mọi quyền lực thần thiêng, trên mọi tước vị có thể có được, không những trong thế giới hiện tại, mà cả trong thế giới tương lai. 22 Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Đức Ki-tô và đặt Người làm đầu toàn thể Hội Thánh ; 23 mà Hội Thánh là thân thể Đức Ki-tô, là sự viên mãn của Người, Đấng làm cho tất cả được viên mãn. 

Mt 28,16-20

28,16 Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến. 17 Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. 18 Đức Giê-su đến gần, nói với các ông : “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. 19 Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, 20 dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”

  

II. TẤM BÁNH CHIA SẺ

Chúa Giê-su lên trời. Đó là kết thúc công trình cứu độ nhân loại. Bài Tin mừng lễ Thăng Thiên năm A là đoạn cuối cùng trong Tin mừng theo thánh Mát-thêu. Tường thuật lời nói cuối cùng của Chúa Giê-su trên dương thế: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”. Tưởng rằng việc lên trời cùng với lời nói cuối cùng là lời kết đóng lại. Như

Khởi đầu đó là Chúa Giêsu được tôn vinh. Được trở thành vua vũ trụ. Được tôn “lên trên mọi quyền lực thần thiêng, … Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Đức Ki-tô”. Người “được trao toàn quyền trên trời dưới đất”.

 Như thế Chúa Ki-tô khởi đầu một vương quốc mới. Vương quốc Chúa Ki-tô trải rộng vô biên đến toàn thể vũ trụ. Bao trùm cả trên trời dưới đất. Quy phục muôn vật muôn loài.

 Vương quốc không còn đau khổ vì Chúa Giê-su đã vượt qua khổ đau. Không còn bất công vì Chúa đã chịu mọi nỗi oan ức. Không còn chết chóc vì Chúa đã chiến thắng tử thần. Không còn oán ghét hận thù vì Chúa đã hoà giải tất cả. Không bao giờ tàn lụi vì vượt mọi thời gian.

 Vương quốc tràn đầy tình yêu vì Chúa về cùng Chúa Cha. Ba Ngôi Thiên Chúa hiệp thông trong tình yêu nguồn mạch của mọi tình yêu và sự sống. Tình yêu hiệp thông vô cùng phong phú trào tràn thông ban tình yêu và sự sống cho toàn thể vũ trụ.

 Khởi đầu mới đem đến cho thế giới niềm hi vọng. Hi vọng cho thế giới và con người, sau những điêu tàn đổ nát lại được phục hồi. Sau cảnh chết chóc tang thương lại có sự sống. Sau những phù du hư ảo đạt đến tồn tại vĩnh cửu. Và còn hơn thế nữa con người và vũ trụ được nâng lên một tầm vóc mới. Được viên mãn cùng Chúa Ki-tô. Như lời thư Ê-phê-sô: “Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Chúa Ki-tô và đặt Người làm đầu toàn thể Hội Thánh; mà Hội Thánh là thân thể Chúa Ki-tô, là sự viên mãn của Người, Đấng làm cho tất cả được viên mãn”.

 Hi vọng đó là muôn loài được quy tụ về vương quốc mới không phải như những thần dân, nhưng như những người con trong gia đình Thiên Chúa. Vì mọi người sẽ được rửa tội “nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”. Nhân danh gia đình Ba Ngôi Thiên Chúa. Nhân danh tình yêu tràn đầy sự sống viên mãn từ Chúa Ba Ngôi tràn lan khắp vũ trụ. Quy tụ để được yêu thương. Quy tụ để yêu thương. Quy tụ để hạnh phúc.

 Hi vọng đó là con người được thừa hưởng gia nghiệp lớn lao của gia đình Thiên Chúa. Gia nghiệp đó là toàn thể vũ trụ thuộc về con người. Đó là sự sống tràn đầy viên mãn. Là tình yêu hiệp thông phong phú trong Chúa Ba Ngôi. Là sự sống không bao giờ vơi cạn.

 Nhưng khởi đầu mới đặt con người trước một trách nhiệm. Không được mơ mộng hão huyền như lời thiên sứ nói với các tông đồ: “Hỡi những người Ga-li-lê, sao còn đứng nhìn trời? Chúa Giê-su, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời”.

 Không mơ mộng đứng ngắm nhìn trời đất, nhưng phải bắt tay ngay vào nhiệm vụ cuối cùng Chúa trao ban: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ”. Giáo hội không ù lì nhưng năng động. Không ngồi yên nhưng ra đi. Không thụ động nhưng hoạt động. Không chỉ quy tụ nhưng còn biến muôn dân thành môn đệ. Không chỉ rửa tội nhưng còn dạy dỗ.

 Như thế ngày lễ Thăng Thiên ban cho ta niềm vui lớn lao. Vì Chúa Giê-su đã đạt đến tột đỉnh vinh quang, thống trị một vương quốc mới bao trùm vũ trụ trong thời gian và không gian.

 Chúa về trời ban cho ta niềm hi vọng lớn lao. Vì muôn loài muôn vật sẽ được cùng Chúa đạt đến tầm vóc viên mãn.

 Nhưng Chúa lên trời để lại cho ta sứ mạng lớn lao. Đó là phải qui tụ muôn loài, rửa tội cho mọi người và làm cho họ nên môn đệ của Chúa.

 Nhưng lời Chúa hứa khiến chúng ta an tâm thi hành nhiệm vụ. Vì “Chúa ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế”.

 Ngày lễ Chúa Thăng Thiên được Giáo hội đặt làm Ngày Quốc Tế Truyền Thông. Thế giới bùng nổ thông tin đang loan đi những tin tức thất thiệt gây buồn phiền và tuyệt vọng. Chúng ta hãy nghe lời thư Ê-phê-sô, loan cho thế giới biết rõ “đâu là niềm hi vọng anh em đã nhận được, …đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú anh em được chia sẻ cùng dân thánh, đâu là quyền lực vô cùng lớn lao Thiên Chúa đã thi thố”.

 Lạy Chúa Giê-su chiến thắng lên trời vinh hiển. Chúa là niềm vui và là niềm hi vọng của chúng con. Xin cho chúng con biết loan cho thế giới biết niềm hi vọng lớn lao Chúa đã thông ban. Để thế giới tràn đầy niềm vui tươi hạnh phúc. Amen.

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Nên Giống Thiên Chúa Ba Ngôi – Lễ Thiên Chúa Ba Ngôi, Năm B, Mt 28,16-20

NÊN GIỐNG THIÊN CHÚA BA NGÔI Lễ Thiên Chúa Ba Ngôi, Năm B, Mt 28,16-20 Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Hôm nay, chúng ta long trọng mừng...

Chúa Nhật VIII TN, B – Lễ Chúa Ba Ngôi: Chiêm ngưỡng Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi

  CHIÊM NGƯỠNG MẦU NHIỆM THIÊN CHÚA BA NGÔI M. Alberto Vũ Bá Đạt, Phước Lý Hôm nay, chúng ta vui mừng cử hành và chiêm ngưỡng...

Lễ Chúa Ba Ngôi, Mt 28,16-20: Mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi

SUY NIỆM LỄ CHÚA BA NGÔI (Mt 28,16-20) Đan viện Phước Hải Ngày nay, khoa học kỹ thuật phát triển, người ta đã khám phá ra...

Lễ Chúa Ba Ngôi: Làm nghĩa tử của Thiên Chúa là một đặc ân

  LÀM NGHĨA TỬ CỦA THIÊN CHÚA LÀ MỘT ĐẶC ÂN M. Gregorio, Đan viện Vĩnh Phước Khi xem những bộ phim về chế độ nô...

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Ga 20,19-23: Vai trò của Chúa Thánh Thần

VAI TRÒ CỦA CHÚA THÁNH THẦN (Ga 20,19-23) M. Michael Thành, Phước Vĩnh     Trong quyển “Chúa Thánh Linh Đấng Ban Sự Sống Và Tình Yêu”,...

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Ga 20,19-23; Cv 2,1-11: Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Ga 20,19-23; Cv 2,1-11 Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. “Thánh Thần Chúa chan...

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Ga 20,19.23: “Chúa Thánh Thần làm chủ tể thời gian”

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (Ga 20,19-23) CHÚA THÁNH THẦN LÀM CHỦ TỂ THỜI GIAN   Hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống,...

Lễ Chúa Giêsu Lên Trời, Năm B, Mc 16,15-20 : Trời là như thế nào?

Lễ Chúa Giêsu Lên Trời, Năm B, Mc 16,15-20 Trời là như thế nào? Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Năm 1961, khi phi thuyền đầu tiên của...

Chúa Nhật VI Phục Sinh, Năm B, Ga 15,9-17: Yêu như Thầy

Chúa Nhật VI Phục Sinh, Năm B, Ga 15,9-17 Yêu như Thầy Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Phụng vụ lời Chúa, Chúa nhật VI Phục sinh...

Chúa Nhật VI Phục Sinh, Ga 15,9-17: Hãy yêu thương nhau

HÃY YÊU THƯƠNG NHAU (Cv 10,25-26.34-35.44-48; 1Ga 4,7-10; Ga 15,9-17) Minh Triệu, Phước Lý Bản văn Tin Mừng hôm nay, thánh sử Gioan kể lại lời Chúa...

Lễ Chúa Thăng Thiên, Mc 16,15-20: Chúa Giêsu lên trời, đưa mọi người lên trời với Người

THỨ 5 TUẦN VI PHỤC SINH, NĂM B CHÚA THĂNG THIÊN (Mc 16,15-20) Phạm Công Danh, Thiên Phước Đoạn cuối của Tin Mừng thánh Marcô mà Giáo Hội...

Chúa Nhật IV Phục Sinh, Năm B, Ga 10,11-18: Chúa Giêsu – Mục Tử của các mục tử

Chúa Nhật IV Phục Sinh, Năm B, Ga 10,11-18 Chúa Giêsu Mục Tử Của Các Mục Tử Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Để diễn tả mối...