Thứ Hai, 26 Tháng Hai, 2024

MÓN QUÀ TÌNH YÊU – CN VI PS- Vp Duyên Thập Tự

MÓN QUÀ TÌNH YÊU

(Cv 10, 25-26.34-35.44-48 ; 1Ga 4,7-10; Ga 15, 9-17)

Vp. Duyên Thập Tự Lê Văn Đoàn

Chúa nhật VI phục sinh xoay quanh chủ đề tình yêu. Tình yêu ở đây là tình yêu Thiên Chúa, Đấng luôn đi bước trước và cũng là tình yêu của các môn đệ Chúa khi Chúa ban cho họ điều răn yêu thương.

Tình yêu hay yêu thương là vấn đề quá bình thường, vì đã là con người thì ai cũng biết yêu thương. Yêu thương đã được ghi sâu trong tâm khảm con người. Nhưng tình yêu luôn mang tính chất thần linh, nghĩa là Thiên Chúa, trong đức tin Kitô giáo, là chính tình yêu. Người là nguồn của tình yêu và là gương mẫu của tất cả tình yêu con người dành cho nhau. Tình yêu đó mang tính trao ban.

Hôm nay, khi suy niệm các bài đọc Kinh Thánh của Chúa Nhật VI Phục Sinh năm B, tôi khám phá ra những quà tặng quí báu của tình yêu. MÓN QUÀ TÌNH YÊU.

 1. CON MỘT CỦA CHA

Trích đoạn bài đọc thứ hai là thư thứ nhất của thánh Gioan chương 4 từ câu 7 đến 10. Trong trích đoạn thư này, thánh nhân đã nêu lên những yếu tố rất căn bản, nền tảng, quan trọng khi nói về Thiên Chúa. Thánh nhân đề cập đến lời mời gọi “hãy yêu thương nhau” và đặt tình yêu thương dành cho nhau đó trên nền tảng của chính tình yêu Thiên Chúa.

– Trước hết, thánh Gioan định nghĩa Thiên Chúa và qua công thức ngắn gọn này diễn tả yếu tính của Thiên Chúa, và có thể nói là căn tính của Thiên Chúa: “Thiên Chúa là tình yêu”. Đây là một định nghĩa trên mọi định nghĩa và bao trùm toàn bộ phẩm tính của Thiên Chúa. Tình yêu là từ ngữ nhân loại không thể lột tả hết bản tính của Thiên Chúa; nhưng dầu sao, từ ngữ này cũng đã nói lên điều căn bản và quan trọng nơi Thiên Chúa. Không dừng lại ý niệm mà là chính kinh nghiệm. Ai đã có kinh nghiệm thế nào là yêu thương, thì cũng hiểu biết thế nào là tình yêu, và qua đó, biết thế nào là Thiên Chúa; như chính thánh Gioan khẳng định: “Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa… vì Thiên Chúa là tình yêu”.

– Nhưng tình yêu, để có thể hiểu được, cần phải được diễn tả ra bên ngoài. Một tình yêu mà chỉ ở trong nội tâm, dừng lại nơi tâm tình bên trong, sẽ là một tình yêu không nhập thể. Vậy đâu là tình yêu của Thiên Chúa?

– Một xác tín quan trọng nền tảng, đó là Thiên Chúa luôn đi bước trước trong tình yêu, trong tất cả mọi sự. Tình yêu đi bước trước đó luôn mang tính sáng tạo và trao ban. Thiên Chúa trao ban cho con người tất cả mọi sự khi đặt con người ngay trung tâm của công cuộc sáng tạo với quyền làm chủ. Và hơn tất cả, đây một diễn tả tuyệt vời của tình yêu Thiên Chúa. Thánh Gioan viết: “Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai Con Một xuống trần gian, để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống.” Lời khẳng định của thánh Gioan lập lại chính lời của Chúa Giêsu khi Người nói với ông Ni-cô-đê-mô (mà trong tuần Bát Nhật Phục Sinh chúng ta đã đề cập đến): “Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16). Ban Con Một là diễn tả đẹp nhất của tình yêu của Thiên Chúa Cha, vì Người Con Một là quí đẹp nhất của Chúa Cha, là chính bản thân Chúa Cha. Quí đẹp nhất của Chúa Cha và là quà tặng đẹp nhất cho chúng ta.

Chúa Cha ban tặng Con Một của Người để làm gì? Thánh Gioan trả lời: “Tình yêu cốt ở điều này: không phải chúng ta yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội chúng ta.” Quà tặng qúi đẹp nhất trở thành của lễ đền tội nhân loại. Chúng ta cần đi vào thinh lặng để hiểu và cảm nghiệm tình yêu này của Thiên Chúa Cha và của Chúa Giêsu. Và mỗi ngày, chúng ta hãy mở rộng tâm hồn để đón nhận Chúa Giêsu Kitô. Đón nhận quà tặng quí đẹp này, là cách thức xứng hợp nhất để đáp trả tình yêu của Chúa Cha, Đấng yêu thương nhân loại biết chừng nào!

2. CHÚA THÁNH THẦN

Món quà thứ hai của tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại, đó là Chúa Thánh Thần. Đây là quà tặng quí đẹp thứ hai mà Chúa Cha ban cho con người, cho các môn đệ Chúa Giêsu Kitô.

Trích đoạn bài đọc thứ nhất là sách Công Vụ Tông Đồ chương 10, từ câu 25 đến 26, câu 34 đến 35 và từ câu 44 đến 48. Đây là trình thuật về việc tông đồ Phê-rô vào nhà ông Co-nê-li-ô. Ông là một người dân ngoại và là một viên đại đội trưởng Rôma. Chúng ta nhận ra một vài yếu tố liên quan đến quà tặng là Chúa Thánh Thần.

– Trong trích đoạn này, tác giả sách Công Vụ Tông Đồ, thánh Luca, viết: “Ông Phê-rô còn đang nói những điều đó, thì Thánh Thần đã ngự xuống trên tất cả những người đang nghe lời Thiên Chúa. Những tín hữu thuộc giới cắt bì cũng đến đó với ông Phê-rô đều kinh ngạc vì thấy Thiên Chúa cũng ban Thánh Thần xuống cả trên các dân ngoại nữa.” Điều đó cho thấy Thiên Chúa Cha luôn tự do và hào phóng vô biên. Người ban Thánh Thần cho bất cứ ai, mà không cần phải có điều kiện nào, có chăng là những người khao khát Thiên Chúa và lắng nghe Lời Chúa, như trường hợp ông Co-ne-li-ô và những người hiện diện trong nhà ông để nghe tông đồ Phê-rô. Thiên Chúa Cha ban nhưng không Chúa Thánh Thần. Đây là quà tặng quí đẹp thứ hai mà Chúa Cha ban cho. Hay nói đúng hơn, Người Con Một của Chúa Cha và Chúa Thánh Thần là hai quà tặng tuyệt vời nhất, giá trị nhất, mà Chúa Cha trao ban cho nhân loại, cho chúng ta. Thánh I-rê-nê, để diễn tả về hai quà tặng này, đã dùng hình ảnh: hai bàn tay của Thiên Chúa Cha. Hai bàn tay trao ban hai quà tặng. Thiên Chúa Ba Ngôi đến với con người. Tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi được ban tặng cho nhân loại.

– Rồi trước sự kiện Chúa Thánh Thần được ban xuống cho những người dân ngoại này, tông đồ Phê-rô nói rằng: “Những người này đã nhận được Thánh Thần cũng như chúng ta, thì ai có thể ngăn cản chúng ta lấy nước làm phép rửa cho họ?” Rồi ông truyền làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Giêsu Kitô.”

Thật là đẹp, thật là qúi cho ông Co-nê-lio và những người dân ngoại hôm đó có mặt ở nhà ông để nghe lời giảng của tông đồ Phê-rô. Họ đã nhận được hai quà tặng: Chúa Thánh Thần và Chúa Giêsu Kitô. Và nơi đâu, có Chúa Thánh Thần và Chúa Giêsu Kitô, nơi đó có Chúa Cha, và nơi đó có Giáo Hội. Họ đã được gia nhập đoàn chiên của Chúa, cộng đoàn của những người được mời gọi yêu thương nhau.

 3. ĐIỀU RĂN CỦA THẦY

Thiên Chúa Ba Ngôi đã được trao ban cho nhân loại như quà tặng tuyệt mỹ, sung mãn sự sống và tràn ngập yêu thương. Vì Thiên Chúa là tình yêu, nên nơi đâu có Thiên Chúa, nơi đó cũng tràn ngập yêu thương. Vậy đâu là quà tặng quí đẹp nhất mà con người trao tặng cho nhau?

Chúng ta đang suy niệm về quà tặng tình yêu, và trích đoạn Tin Mừng này giúp chúng ta nhận ra đâu là quà tặng chúng ta cao đẹp, đầy ý nghĩa mà chúng ta dành cho nhau.

Chúa Giêsu nói và lập đi lập lại nhiều lần trong chương 15 Tin Mừng theo thánh Gioan. Chúa nói: “Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy thương yêu nhau như Thầy đã yêu thương anh em.”

– Khi chúng ta nghe Chúa Giêsu sử dụng từ “điều răn”, chúng ta có ý tưởng gì và cảm thấy thế nào? Phải chăng là điều gì áp đặt, không thoải mái, và cũng nặng nề. Nếu như thế, thì đâu còn hương vị của tình yêu nữa. Và nếu quan niệm như thế, thì cũng sẽ né tránh yêu thương.

– Nhưng khi Chúa Giêsu sử dụng từ điều răn, là Chúa muốn diễn tả sự cao quí mà Thiên Chúa trao ban. Chúng ta hẳn còn nhớ ông Mô-sê đã lên núi Si-nai bốn mươi ngày đêm để đón nhận hai tấm bia chứng ước, ghi khắc Mười Điều Răn. “Những bia ấy có viết cả hai mặt, mặt trước cũng như mặt sau. Những bia ấy là do Thiên Chúa làm ra, chữ là chữ của Thiên Chúa, khắc trên các bia” (Xh 32,15-16). Hình ảnh hai tâm bia chứng ước ghi Thập Điều – Mười điều răn – nơi sách Xuất Hành gợi cho chúng ta thấy sự cao quí của điều Thiên Chúa muốn và đã được diễn tả, ngày xưa trên đá, nay bằng lời của Chúa Giêsu Kitô. Điều răn là những gì khao khát của Chúa, là lời tâm huyết của Chúa, là điều Chúa hằng cưu mang và muốn các môn đệ của Người đón nhận.

– Như vậy, điều răn “yêu thương nhau như Chúa yêu thương” là quà tặng chúng ta dành cho nhau. Quá tặng cao quí nhất, quà tặng cần thiết nhất, quà tặng mang lại nhiều lợi ích nhất. Điều đó mời gọi chúng ta trao tặng cho nhau một cách hào phóng bằng yêu một cách quảng đại, không so đo tính toán và chân thật bằng việc làm, và cũng là đón nhận với tâm tình biết ơn bằng đáp trả tình yêu như vậy. Tình yêu đáp trả tinh yêu. Tình yêu trao trở thành tình yêu nhận. Và tình yêu nhận trở thành tình yêu trao.

Đẹp lắm Kitô giáo của chúng ta! Đẹp lắm Giáo Hội của chúng ta! Đẹp lắm đoàn chiên của Chúa! Vì nơi đó, Thiên Chúa Ba Ngôi luôn trao tặng chính Người. Vì nơi đó, các thành viên đang yêu thương nhau bằng chính tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi.

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa Nhật II Mùa Chay, B, Mc 9,2-10: Biến hình với Chúa

BIẾN HÌNH VỚI CHÚA (St 22,1-2.9a.10-13.15-18; Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10) Tùng Linh, Phước Lý Bài Tin Mừng hôm nay, thánh Marcô tường thuật sự kiện Chúa Giêsu...

Chúa Nhật II Mùa Chay, B, Mc 9,2-10: Hai mẫu gương quảng đại

CHÚA NHẬT THỨ II MÙA CHAY NĂM B HAI MẪU GƯƠNG QUẢNG ĐẠI FM. Giacobe Nguyễn Vĩnh Nghiêm, AP      Trong lịch sử cứu độ, chúng...

Chúa Nhật II Mùa Chay, B: Sống thân mật với Chúa (Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

Chúa Nhật II mùa Chay năm B SỐNG THÂN MẬT VỚI CHÚA Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt I. TẤM BÁNH LỜI CHÚA: Mc 9,1–9 Hôm ấy, Chúa...

Chúa Nhật II Mùa Chay, B: “Hãy vâng nghe lời Người” (Đan viện Fatima, Thụy Sĩ)

Chúa nhật 2 MC - B "HÃY VÂNG NGHE LỜI NGƯỜI" Đv. Đức Mẹ Fatima, Thụy Sĩ Bài Tin Mừng của thánh sử Marco nói về việc...

Chúa Nhật I Mùa Chay, B, Mc 1,12-15: Vào hoang địa

VÀO HOANG ĐỊA (St 9,8-15; 1Pr 3,18-22; Mc 1,12-15) FM. JB. Danh (Thiên Phước) Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ rao giảng Tin Mừng bằng việc vào...

Chúa Nhật VI TN – Mồng Hai Tết, Mt 15,1-6: “Ngươi hãy thờ kính cha mẹ”

“NGƯƠI HÃY THỜ CHA KÍNH MẸ” (Mt 15,4) Đức Minh, Phước Lý Đạo Hiếu là một di sản quý báu, một truyền thống tốt đẹp được...

Chúa Nhật V TN – B, Mc 1,29-39: Việc phụ nhưng quan trọng

VIỆC PHỤ NHƯNG QUAN TRỌNG (Mc 1,29-39) M. Bosco, PS Trong một vở kịch thường nhân vật chính được chú ý hơn các nhân vật phụ. Tuy...

02/02 Dâng Chúa Giêsu trong đền thánh, Lc 2,22-40: Trở nên con người của sự gặp gỡ

TRỞ NÊN CON NGƯỜI CỦA SỰ GẶP GỠ  (Ml 3,1-4; Dt 2,14-18; Lc 2,22-40) Mai Lệ Thi, Cđ Phước Thiên Có thể nói, gặp gỡ là một trong...

Chúa Nhật IV TN – B, Mc 1,21-28: Đức Giêsu – Đấng uy quyền

ĐỨC GIÊSU - ĐẤNG UY QUYỀN (Đnl 18,15-20; 1Cr 7,32-35; Mc 1,21-28) Tùng Linh, Phước Lý Sau khi tuyển chọn bốn môn đệ đầu tiên là Simon,...

Lễ Các Thánh Tổ Phụ Dòng Xitô: Roberto, Alberico và Stephano

CHẤP NHẬN LỘI NGƯỢC DÒNG (Mc 10,24b-30) M. Marcellino Nguyễn Đình Minh, Phước Hiệp Trong cuộc sống của con người, tiền bạc và quyền lực luôn luôn...

Chúa Nhật III TN – B: Chúa Giêsu gọi bốn môn đệ đầu tiên

Chúa Nhật III thường niên năm B Chúa Giêsu Gọi 4 Môn Đệ Đầu Tiên Tin Mừng Nước Thiên Chúa đến trần gian do từ nguồn...

Chúa Nhật III TN, B, Mc 1,14-20: Lời mời gọi lạ lùng

LỜI MỜI GỌI LẠ LÙNG  Vĩnh Nghiêm, AP       Trong Cựu Ước Thiên Chúa gọi các ngôn sứ qua các biến cố hoặc qua...