Thứ Năm, 25 Tháng Bảy, 2024

Lễ Chúa Thăng Thiên, Mc 16,15-20: Chúa Giêsu lên trời, đưa mọi người lên trời với Người

THỨ 5 TUẦN VI PHỤC SINH, NĂM B

CHÚA THĂNG THIÊN

(Mc 16,15-20)

Phạm Công Danh, Thiên Phước

Đoạn cuối của Tin Mừng thánh Marcô mà Giáo Hội cho chúng ta nghe trong ngày lễ Chúa Giêsu lên trời hôm nay, gợi cho chúng ta ba ý tưởng chính: Chúa Giêsu sai các tông đồ đi rao giảng Tin Mừng cho mọi thụ tạo, Người lên trời và hành trình rao giảng Tin Mừng của các tông đồ. Ba ý tưởng chính này cho chúng ta thấy toàn bộ sứ mệnh của Đức Kitô kết thúc một cách tốt đẹp. Người lên trời kết thúc một giai đoạn của lịch sử cứu độ, mở ra một giai đoạn lịch sử mới là thời hoạt động của Chúa Thánh Thần.

  1. Chúa Giêsu sai các tông đồ đi rao giảng Tin Mừng

Đức Giêsu hiện ra với Nhóm Mười Một và nói với các ông rằng: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo” (Mc 16,15). Sau khi Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá, các tông đồ sợ hãi, tụ tập lại một nơi, hoặc bỏ về quê nhà… Các ông quên mất lời khẳng định của Thầy mình: “Con Người phải chịu đau khổ, bị các kỳ mục, thượng tế cùng luật sĩ loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày sống lại” (Mc 8,31). Giờ đây Chúa Giêsu hiện ra với các ông trong 40 ngày để củng cố đức tin cho các ông về sự phục sinh của Người. Giáo Hội cho chúng ta nghe trong tuần bát nhật phục sinh về các bằng chứng để chứng thực Đức Giêsu đã phục sinh: tảng đá lăn ra một bên, ngôi mộ trống, Chúa Giêsu gọi Maria theo đúng cách gọi quen thuộc, lính canh báo cáo xác Chúa Giêsu bị mất mà không thấy người nào đem đi cả, Chúa Giêsu bẻ bánh cho hai môn đệ đi về Emmau, Chúa Giêsu hiện ra với các tông đồ khi phòng đóng kín, Chúa Giêsu nói Tôma xỏ ngón tay vào lỗ đinh đặt bàn tay vào cạnh sườn Mình, Chúa Giêsu ăn cá nướng trước mắt các tông đồ, Chúa Giêsu đứng trên bờ biển kêu Phêrô thả lưới bắt được 153 con cá… Chúa Giêsu phục sinh làm cho các tông đồ tin tưởng chắc chắn Người là Đấng Messia, là Con Thiên Chúa làm người, là Chúa các chúa, là Đấng đã chết và sống lại. Dù là người cứng tin nhất như Tôma cũng phải thốt lên: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con” (Ga 20,28). Các tông đồ hoàn toàn tin tưởng và làm chứng về sự phục sinh của Chúa Giêsu, lời chứng của các ngài truyền lại cho chúng ta, cho Giáo Hội qua Kinh Thánh và thánh truyền. Với niềm tin đó, các ngài sẵn sàng nhận lệnh của thầy mình đi khắp tứ phương thiên hạ rao giảng về Đức Kitô chết và phục sinh, ai tin và chịu phép rửa thì được sống, ai không tin thì bị kết án.

  1. Chúa Giêsu Lên trời

“Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa” (Mc 16,19). Chúa Giêsu lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa là một mầu nhiệm mà chúng ta chưa hiểu thấu. Chúa Giêsu với thân xác phục sinh, Người không bị giới hạn bởi không gian và thời gian, Người về với Chúa Cha, mạc khải một chân trời mới, một quê hương mới, đó là thiên đàng. Thiên đàng là một tình trạng hạnh phúc, là một nơi có Thiên Chúa ngự trị. Ở đâu có Thiên Chúa thì ở đó là thiên đàng. Chúa Giêsu là một con người có hồn có xác như chúng ta, Người đã lên thiên đàng. Người là người đầu tiên lên thiên đàng, điều này cho chúng ta niềm hy vọng là cũng được lên thiên đàng với Người. Đức Maria, mẹ của Chúa Giêsu, Mẹ cũng được hồn xác lên trời, là con người thứ hai được ở trên thiên đàng. Vậy chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng chúng ta cũng được lên thiên đàng với Mẹ và Chúa Giêsu con của Mẹ. Điều này là khả dĩ, nếu chúng ta lấy Đức Kitô là mẫu, sống theo con đường Người đã đi, và nên đồng hình đồng dạng với Người, chắc chắn chúng ta sẽ được rước lên thiên đàng cùng cách thức mà Người đã lên trời trước mắt các tông đồ. Đức Kitô là đầu, Giáo Hội là thân mình Đức Kitô, chúng ta là chi thể của Đức Kitô. Chi thể của Đức Kitô cũng sẽ được cùng Đức Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa Cha, nếu chúng ta luôn gắn kết với Đức Kitô như cành nho gắn kết với thân nho vậy. Đức Kitô lên trời thế nào thì chúng ta cũng lên trời như vậy.

Đức Kitô lên trời kết thúc một giai đoạn Thiên Chúa mạc khải Con của Người cho nhân loại, đó chính là Ngôi Lời nhập thể. Mười ngày nữa Thiên Chúa lại mạc khải cho chúng ta Ngôi Ba là Thánh Thần. Thánh Thần sẽ làm cho các tông đồ nhớ lại những gì Đức Kitô đã dạy, và sẽ giúp các ngài thi hành nhiệm vụ được trao là rao giảng Tin Mừng cho hết mọi loài trên trần gian này.

  1. Chúa Giêsu đồng hành với các tông đồ trong việc rao giảng Tin Mừng

“Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng” (Mc 16,20). Đức Kitô từ nay không còn hiện diện với các tông đồ cách hữu hình nữa, Người đồng hành với họ bằng một cách thức mới, đó là một Đức Kitô phục sinh, vượt không gian thời gian, luôn ở bên cạnh các ông, trong lòng các ông nhờ Thánh Thể. Chúa Giêsu không còn bên cạnh họ như hai con người với nhau, nhưng qua sức sống và tình yêu mãnh liệt của Người ở trong họ. Và ngoài Chúa Giêsu còn có Thánh Thần tác động trong họ. Thánh Thần thánh hóa các tông đồ, biến đổi họ từ những kẻ ngu dốt, sợ sệt thành những người can đảm đầy khôn ngoan. Thánh Thần đồng hành với các ông qua các dấu lạ mà các ông có thể làm nhân danh Đức Kitô. Các dấu lạ đó là: trừ quỷ, uống nhằm thuốc độc cũng không sao, chữa lành các loại bệnh tật, nói nhiều thứ tiếng… Các dấu lạ chứng thực rằng các tông đồ nói thật: Đức Kitô mà các ngươi đã giết chết, nay Người đã sống lại, Người là Thiên Chúa, là Đấng Messia, là Đấng giải phóng dân Người, là Đấng cứu độ trần gian. Chính Thánh Thần là Đấng tác động trong các lời rao giảng của các ngài, đồng thời cũng tác động người nghe giúp họ hiểu và tin theo Đức Kitô.

Đức Kitô lìa bỏ các tông đồ, Người lên trời, ngự bên hữu Chúa Cha. Người đi dọn chỗ cho họ, để họ cũng được lên trời với Người. Sứ mệnh của các ngài bây giờ là tiếp tục con đường của Đức Kitô, Thầy của mình. Làm chứng cho muôn dân biết Đức Kitô đang sống, hãy tin vào Người, hãy ăn năn sám hối, cải thiện đời sống và chịu phép rửa. Chỉ có một con đường cứu độ duy nhất là con đường Giêsu, ai tin và làm theo thì được sống, ai không tin thì bị luận phạt. Đức Kitô sẽ không phạt ai, nếu Người không cho họ cơ hội để biết Người. Cơ hội đó Người trao cho các tông đồ, chính các tông đồ và toàn thể Giáo Hội phải có trách nhiệm làm cho mọi người biết về Đức Kitô. Nếu họ không được biết về Đức Kitô là lỗi của họ và lỗi của cả chúng ta, những người kitô hữu, có Đức Kitô mà không trao ban cho anh em mình.

Tóm lại: Đức Kitô lên trời, ngự bên hữu Chúa Cha. Người đi là có lợi cho chúng ta, những người còn đang sống. Người đi để dọn chỗ cho chúng ta trên trời. Người đi để ban Thánh Thần cho chúng ta. Người đi nhưng Người vẫn ở lại với chúng ta qua thân thể phục sinh của Người là chính Mình và Máu Thánh Người. Việc chính của chúng ta là theo gương các tông đồ và môn đệ Đức Kitô, can đảm sống và làm chứng cho muôn dân biết Đức Kitô đã chết và phục sinh. Ai tin và chịu phép rửa thì sẽ được cứu độ, ai không tin thì sẽ bị luận phạt. Tin tưởng vào Chúa Thánh Thần, chính Người là tác nhân chính giúp các kitô hữu biết cách rao giảng và làm chứng cho Đức Kitô, cũng chính Ngài sẽ tác động trong tâm trí và trong lòng người ta, để họ biết mở tâm hồn đón nhận Lời Chúa và Mình Máu Thánh Chúa. Thánh Gioan khẳng định: “Tất cả mọi người đều được Thiên Chúa dạy dỗ” (Ga 6,45 ). Thiên Chúa sẽ cho mỗi người cơ hội nhận biết Người. Cơ hội đó diễn ra trong cuộc sống hàng ngày, qua quy luật tự nhiên, qua sự kỳ diệu của vũ trụ, qua mối tương quan con người với con người, qua internet, qua sách báo, phim ảnh… qua những người kitô hữu, nhân chứng sống hôm nay. Mỗi người chúng ta hãy nắm bắt cho được cơ hội Chúa gửi đến để tin và sống, trong khi chờ đợi ngày Người trở lại đón chúng ta về với Người.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Cáo phó

“Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn con...

Chọn?

  CHỌN...? Cũng như bao thiếu nữ, lúc đó tôi mới...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa Nhật XVII TN, B, Ga 6,1-15: Từ những điều bé nhỏ

  TỪ NHỮNG ĐIỀU BÉ NHỎ (2V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15) M. Tân Trang, Vĩnh Phước Sự kiện xảy ra gần biển hồ Galile, lúc sắp đến...

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-3 Con chiên –  Mục tử

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-3 Con chiên -  Mục tử Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Lời Chúa hôm nay gợi lên cho chúng...

Chúa Nhật XVI TN, B: Tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa

  TÌNH YÊU VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA FM. Paul Nguyễn, PV Chiêm ngưỡng dung mạo lòng thương xót của Đức Giêsu qua trình thuật...

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: Cần lánh riêng ra một nơi

    CẦN LÁNH RIÊNG RA MỘT NƠI (Mc 6,30-34) M. Pacômiô Nguyễn Sơn Vinh, Phước Hiệp Theo quan niệm của Kitô giáo, con người gồm xác và hồn....

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: “Hãy tìm nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi”

     “HÃY TÌM NƠI THANH VẮNG MÀ NGHỈ NGƠI” (Mc 6,30-34) Đức Minh, Phước Lý Tin Mừng Chúa nhật XVI hôm nay tường thuật về cuộc hội ngộ...

Chúa Nhật XV TN, B, Mc 6,7-13: Thực hiện lệnh truyền của Chúa

THỰC HIỆN LỆNH TRUYỀN CỦA CHÚA (Mc 6,7-13) Lm. Trần Văn Long, Fatima Đôi khi nhìn những người ăn xin, những người tàn tật trên đường phố,...

Lễ thánh Biển Đức, Mt 19,27-29: Con đường đi tới hạnh phúc

CON ĐƯỜNG ĐI TỚI HẠNH PHÚC (Cn 2,1-9; 1Cr 1,26-31; Mt 19,27-29) M. Gioan Tân, Thiên Phước Có thể nói hạnh phúc là mục đích sống và...

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6: Kitô hữu – Ngôn sứ giữa đời

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6 Kitô hữu - Ngôn sứ giữa đời Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Ngôn sứ có bị rẻ rúng...

Chúa Nhật XIV TN, B, Mc 6,1-6: Không nhận ra Chúa

    KHÔNG NHẬN RA CHÚA (Mc 6,1-6) Tùng Linh, Phước Lý Năm 1958, sau khi Đức Giáo Hoàng Piô XII qua đời, các báo chí mô tả ngài...

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43: Hai phép lạ của lòng tin

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43 Hai phép lạ của lòng tin Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin không chỉ là loan tin,...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: Hai cái đụng

  HAI CÁI ĐỤNG (Mc 5,21-43) M. Bosco, PS Đức tin của con người là yếu tố có thể tác động đến Thiên Chúa. Các phép lạ xảy...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: “Đừng sợ, chỉ cần tin thôi”

    „ĐỪNG SỢ, CHỈ CẦN TIN THÔI“ (Mc 5,21-43) Đăng Khoa, Phước Lý "Đừng sợ, chỉ cần tin thôi". Đó là lời trấn an của Chúa Giêsu trước...