Thứ Hai, 22 Tháng Bảy, 2024

ĐAN VIỆN AN PHƯỚC – CHÚA NHẬT I – A MÙA VỌNG

CHÚA NHẬT I – A MÙA VỌNG

Rm 13, 11-14

 I. Mùa Vọng, xưa kia thường gọi là “Mùa Áp”. Như Cha Tổ Phụ Hội Dòng chúng ta, M. Biển Đức Thuận, từng gọi “Mùa Áp: Hãy bắt đầu lại” (DN, 146). Tiếng Latinh là Adventus, bởi động từ Advenire, nghĩa là “đến gần”, là Mùa “trông đợi”, “mong chờ”.

Theo truyền thống Giáo Hội, Mùa Vọng có bốn ý nghĩa sau: – Mùa kỷ niệm thời gian chuẩn bị đón Chúa Kitô  “đã đến” lần thứ nhất; – Mùa chuẩn bị đón Chúa Kitô “sẽ đến” lần thứ hai vào ngày tận thế; – Mùa chuẩn bị đón Chúa Kitô “sẽ đến” viếng thăm vào cuối đời mỗi người chúng ta; – Mùa chuẩn bị tâm hồn Kitô hữu xứng đáng để mừng Lễ Giáng Sinh sắp tới.

Bởi thế chúng ta cần làm một cuộc trở lại cách đặc biệt trong Mùa Vọng này: trở lại với Chúa, trở lại với anh em, và trở lại với chính mình để đón nhận một sức sống mới. Vì, Chúa Cứu Thế Giáng Sinh không chỉ là một biến cố hồng phúc đối với Mẹ Maria xưa kia, nhưng là một biến cố ân phúc đối với mỗi người chúng ta hôm nay. Điều này có nghĩa là Chúa cũng muốn cho chúng ta nên giống như Đức Mẹ là cưu mang, sinh hạ và nuôi dưỡng Chúa lớn lên trong cuộc đời mình. Đây là điều chúng ta đọc thấy trong Phụng Vụ Lễ Giáng sinh: “Một Hài Nhi được sinh ra cho chúng ta”.

 Vậy, phải làm gì để đón nhận “Một Hài Nhi được sinh ra cho chúng ta”.

 II. Đoạn trích thư Rôma 13, 11-14, giới thiệu một suy niệm sống đức tin như thế nào để chờ đợi Chúa Cứu Thế đến.

            Để nói lên tính cách khẩn thiết phải thay đổi lối sống, thánh Phaolô nêu lên thời điểm cánh chung là  “Ngày Thiên Chúa cứu độ chúng ta” sắp đến. Ngài nhắc tín hữu Rôma mau tu sửa cuộc sống mình. “Ðêm sắp tàn, ngày gần đến” diễn tả thời điểm của Ðức Kitô và Giáo Hội Người đang chiếm lĩnh nhân loại. Trong các thư của thánh Phaolô, hình ảnh “ban ngày” thường được dùng để diễn tả cuộc sống mới của Kitô hữu, đối nghịch với ‘đêm tối’ tượng trưng cho đời sống tội lỗi trước khi họ được rửa tội.

Viết cho tín hữu Rôma, thánh Phaolô nhấn mạnh đến đời sống mới này. Ngài xin các tín hữu nhìn vào đời sống mới Kitô hữu của mình với cái nhìn sáng suốt, mở lòng và toàn diện, tựa như mình nhìn rõ mọi vật quanh mình lúc trời sáng nhất, để can đảm nhận ra “những việc làm đen tối” và mau mắn “cầm lấy vũ khí của sự sáng mà chiến đấu”. Thay đổi lối sống phải được thực hiện trên hai phương diện: – tiêu cực là nhận diện lối sống đen tối; – tích cực là sử dụng những vũ khí của sự sáng.

Mô tả lối sống đen tối, thánh Phaolô chỉ trưng dẫn vài điểm tiêu biểu đối với tín hữu sống trong văn hóa Rôma thời ấy, như “chè chén say sưa, chơi bời dâm đãng, cãi cọ ghen tương” (c. 13). Nhưng chắc chắn đó cũng là những tiêu biểu cho lối sống đen tối mọi thời.

            Là một công dân Rôma, thánh Phaolô sử dụng những hình ảnh quen thuộc với người Rôma, để sứ điệp được trình bày một cách cụ thể hơn. Chính ngài đã cụ thể hóa những nhân đức Kitô bằng những hình ảnh quen thuộc như áo giáp của Thiên Chúa (Ep 6,10), áo giáp đức tin, đức mến và mũ giáp là lòng trông cậy (1 Tx 5,8), khí giới công chính (Rm 6,13; 2 Cr 6,7), chiến đấu cho chân lý Tin Mừng (Gl 2,6). Ở đây khi nhắc đến những vũ khí của sự sáng, ngài mời gọi tín hữu Rôma hãy “mặc lấy Chúa Giêsu Kitô.” Mặc lấy Chúa Kitô cũng có nghĩa là trang bị bằng những vũ khí của Người.

 

            III.        Áp dụng cái nhìn của thánh Phaolô vào thời đại chúng ta, chúng ta thấy mình cũng cần phải “loại bỏ những việc làm đen tối”. Lối sống hôm nay làm cho chúng ta sống không còn biết đồng cảm với nhau, không còn biết tôn trọng nhau… Hiểu như thế, “Ngày Cứu Độ” sẽ cho chúng ta ánh sáng để nhận ra “những việc làm đen tối” của chúng ta, và sẽ trang bị cho chúng ta những vũ khí cần thiết cho cuộc chiến đấu cam go của chúng ta với ma quỷ, thế gian và tội lỗi.

            Phụng vụ Lời Chúa Chúa Nhật I Mùa Vọng, là một suy niệm thực hành hết sức thực tế và thích hợp, để giúp chúng ta chuẩn bị tâm hồn mừng Mầu Nhiệm Ngôi Hai Thiên Chúa Nhập Thể.

          Chúng ta cùng nhớ lại và áp dụng Di Ngôn của Cha Tổ Phụ : Mùa Áp: Hãy bắt đầu lại. Bắt đầu lại một cách vui mừng, mạnh mẽ: “Ecce nunc coepi, này tôi bắt đầu”. Chúng ta hãy bắt đầu dọn mình lại cách vui mừng: trước không phải thì sau phải (x. DN 146).

Bài viết liên quan

- Advertisement -spot_img

BÀI VIẾT MỚI