Thứ Hai, 22 Tháng Bảy, 2024

ĐAN VIỆN AN PHƯỚC CÓ THÊM TÂN PHÓ TẾ – THẦY M. LEONARDO NGUYỄN THẾ MẠNH

Sáng ngày 27/4/2018, tại đan viện Heiligenkreuz, nước Áo, thầy M. Leonardo Nguyễn Thế Mạnh, thuộc đan viện Xitô Thánh Mẫu An Phước, đã được lãnh chức Phó tế.

Cộng đoàn Đan viện xin chúc mừng thầy !

Xin mọi người cùng hiệp thông cầu nguyện cho thầy !

Đan viện An Phước

Nguồn ảnh: Stift Heiligenkreuz

Bài viết liên quan

- Advertisement -spot_img

BÀI VIẾT MỚI