Chủ Nhật, 14 Tháng Bảy, 2024

ĐAN VIỆN AN PHƯỚC – THÁNH LỄ TIỆC LY

TRƯỚC THỐNG HỐI

 

Chiều nay, chúng ta bước vào Tam Nhật Vượt Qua. Tam Nhật Vượt Qua được bắt đầu bằng Thánh Lễ Tiệc Ly. Trong Thánh Lễ Tiệc Ly, Chúa Giêsu quy tụ các Tông Đồ để trao lại cho các ông một tặng phẩm thần linh là Bí Tích Thánh Thể, và truyền cho các ông hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Ngài. Phần cuối của bữa tiệc, Chúa Giêsu hành động và  trăng trối những lời tâm huyết để xây dựng cộng đoàn Hội Thánh đó là: “Luật yêu thương”.

Như thế, Thánh Lễ chiều nay, chúng ta tưởng niệm 3 việc :

– Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể;

– Chúa Giêsu lập Bí Tích Truyền Chức Thánh (Linh Mục Thừa Tác);

– Chúa Giêsu lập Giới Luật Yêu Thương.

 

SUY NIỆM

 

            I.          Khi biết đến “Giờ” Chúa Cha đã định, Chúa Giêsu quy tụ các môn đệ và nói : “Thầy đã ao ước từ lâu được dùng bữa tiệc Vượt qua này với chúng con”. Chúa Giêsu chủ động tổ chức và sai các môn đệ sắp đặt bữa tiệc.

 

II.         Chính trong bữa tiệc này (như thánh Phaolô viết trong thư gửi tín hữu Côrintô), Chúa Giêsu cầm lấy bánh và nói : “Này là Mình Thầy bị nộp vì các con”; tiếp đó, Ngài cầm chén rượu và nói tiếp : “Này là Máu Thầy, Máu Giao ước vĩnh cửu, Máu đổ ra vì các con”. Thánh Phaolô kết luận : Mỗi khi chúng ta ăn bánh và uống chén này là tham dự vào trong cái chết của Chúa Giêsu. Thánh Phaolô cho biết, điều này ngài nhận từ chính Chúa Giêsu (thư thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô được viết khá gần với cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu).

Chiều nay chúng ta lập lại Thánh Lễ Tiệc Ly mà Chúa Giêsu đã cử hành cách đây hơn 2000 năm. Chúa Giêsu cử hành qua vị Chủ Tế do chính Ngài thiết lập. Việc cử hành Thánh Lễ Tiệc Ly gắn liền với việc Chúa Giêsu thiết lập chức Linh Mục Thừa Tác. Hai điều này không thể tách rời được. Tin Mừng Nhất Lãm tường thuật việc Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể rất chi tiết. Tin Mừng theo thánh Gioan không tường thuật sự kiện này, vì trong chương sáu, thánh Gioan đã nói cách rõ ràng về Bánh Ban Sự Sống.

Bí tích Thánh Thể chính là Bánh Ban Sự Sống. Vào chỗ đáng lý phải tường thuật Bí Tích Thánh Thể như Tin Mừng Nhất Lãm, thánh Gioan lại tường thuật việc Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ, là ngài có ý nói : khi chúng ta đã đón nhận Bí Tích Thánh Thể, chúng ta cũng phải sống như Chúa Giêsu, phải chấp nhận hy sinh mình cho anh em, như Chúa Giêsu nói : “các con hãy yêu nhau như Thầy đã yêu thương các con”. Thiết lập Bí Tích Thánh Thể, thiết lập chức Linh Mục Thừa Tác, và đưa ra lệnh truyền “hãy yêu thương nhau”, ba mầu nhiệm này liên kết chặt chẽ và không thể tách rời.

 

III.        Cử hành Thánh Lễ Tiệc Ly là cử hành Mầu Nhiệm Tình Yêu. Tình Yêu đó diễn tả trong Bí Tích Thánh Thể. Chúng ta liên kết chặt chẽ với Bí Tích Thánh Thể bằng những việc suy gẫm Lời Chúa, chầu Thánh Thể và nhất là Rước Lễ. Vì Hội Thánh xuất phát từ Bí Tích Thánh Thể.

Bí Tích Thánh Thể  hiện diện trên trần gian nhờ có Bí Tích Truyền Chức Thánh trong Hội Thánh. Chúng ta sốt sắng cầu xin Thiên Chúa ban cho Hội Thánh có nhiều Linh Mục thánh thiện như ‘lòng Chúa mong muốn’. Đó chính là những Linh Mục nhân từ, đầy Lòng Chúa Thương Xót, là những Linh Mục phải luôn mang ‘mùi của chiên’ như ĐTC Phanxico nhắc lại.

Chúa Giêsu còn muốn chúng ta chia sẻ sự sống của Ngài cho anh em. Nên cử hành Mầu Nhiệm Tình Yêu cũng là việc chúng ta  múc lấy sức mạnh từ Bí Tích Thánh Thể, để biết tôn trọng nhau như anh em trong một Gia Đình Thánh do Chúa thiết lập. Biết tôn trọng sẽ biết quan tâm đồng cảm giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh sống.

Đó là chúng ta cử hành Mầu Nhiệm Tình Yêu trong cuộc sống thường nhật, như Chúa Giêsu đang cử hành Thánh Lễ Tiệc Ly này. 

Bài viết liên quan

- Advertisement -spot_img

BÀI VIẾT MỚI