Thứ Bảy, 9 Tháng Mười Hai, 2023

CÁC NGÀI LÀ AI? – lễ CÁC THÁNH NAM NỮ- VP Duyên Thập Tự

TN-214-LR-lễ CÁC THÁNH NAM NỮ

CÁC NGÀI LÀ AI?
(Kh 7,2-4.9-14 / 1Ga 3,1-3 / Mt 5,1-12a)

VP Duyên Thập Tự Lê Văn Đoàn

Hôm nay chúng ta mừng lễ Các Thánh. Trong năm phụng vụ, chúng ta đã cử hành lễ trọng, lễ kính hoặc lễ nhớ những thánh nhân đã được tuyên thánh. Nhưng, trong Nước Thiên Chúa, trên quê trời, có biết bao nhiêu vị thánh đông vô kể, trong đó có những người thân trong gia đình, họ tộc, đồng bào chúng ta. Chúng ta tưởng nhớ đến các ngài một cách đặc biệt trang trọng trong ngày hôm nay.
Mừng kính Các Thánh, chúng ta hỏi xem các ngài là ai. Và khi biết các ngài là ai, thì cũng nhận ra căn tính của chúng ta, để hiểu và sống những gì làm nên cái “là” của chúng ta.
Ba bài đọc Lời Chúa trong thánh lễ hôm nay, gợi nên cho bản thân tôi ba yếu tố căn bản làm nên Các Thánh và cũng làm nên chính căn tính Ki-tô hữu của chúng ta.

1. NHỮNG NGƯỜI CON CỦA THIÊN CHÚA
Trong bài đọc hai, trích thư thứ nhất của thánh Gio-an chương 3 từ câu 1 đến 3, thánh nhân mời gọi chúng ta chiêm nghiệm tình yêu vô cùng của Thiên Chúa: “Anh em thân mến, anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào, người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa – mà thật sự chúng ta là con Thiên Chúa”. Đây là nền tảng ơn gọi của mọi người nói chung và Ki-tô hữu nói riêng. Tất cả mọi người và mỗi chúng ta là con Thiên Chúa, là đối tượng tình yêu tuyệt vời của Thiên Chúa.
Các thánh là những người như chúng ta, các ngài đã là những người con Thiên Chúa như chúng ta bây giờ. Nhưng điều khác giữa các thánh và chúng ta: đó là các ngài đã đạt đến chỗ trọn đầy thiên chức đó. Nghĩa là các ngài đã hoàn toàn trở nên giống Chúa Ki-tô, Người Con của Chúa Cha. Thánh Gio-an đã khẳng định điều đó: “Hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa; nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được tỏ hiện”. Đây là hiện tại của chúng ta. “Chúng ta biết rằng khi Đức Ki-tô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy”. Đây là hiện tại của các thánh. Các ngài đã đạt đến chỗ viên mãn của việc nên giống Chúa Ki-tô. Hiện tại của các thánh là tương lai của chúng ta.
Nên thánh là sống trung thực thiên chức con Thiên Chúa và như thế trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Ki-tô. Việc nên giống Chúa Ki-tô là một hành trình suốt cả cuộc đời Ki-tô hữu với nỗ lực xây dựng một cuộc sống tinh tuyền, như chính thánh Gio-an quả quyết: “Phàm ai đặt hy vọng như thế vào Đức Ki-tô thì làm cho mình nên thanh sạch như Người là Đấng thanh sạch”.
Như vậy, việc nên thánh là một sự đáp trả tình yêu lớn lao của Thiên Chúa dành cho mỗi chúng ta và cũng là nỗ lực cá nhân mỗi người, cùng với ơn Thiên Chúa ban, để bồi đắp cuộc đời mình nên thánh, tinh tuyền như chính Chúa Ki-tô. Nhưng đâu là những nẻo đường cụ thể của hành trình nên thánh?

2. NHỮNG CON NGƯỜI SỐNG CÁC MỐI PHÚC
Trong trích đoạn Tin Mừng theo thánh Mát-thêu chương 5 từ câu 1 đến 12, Chúa Giê-su khởi đầu Bài Giảng Trên Núi bằng việc đưa ra các mối phúc bao gồm tám mối phúc căn bản. Chúng ta có thể nói đó là những nẻo đường dẫn đến sự thánh thiện.
Trước hết, sự thánh thiện là một “phúc”: phúc đây vừa là ân phúc vừa là hạnh phúc. Là ân phúc, vì các mối phúc này là những tặng ân Thiên Chúa ban cho chúng ta qua Chúa Ki-tô. Là hạnh phúc vì các mối phúc làm nên ý nghĩa của cuộc đời chúng ta. Như thế, các mối phúc vừa phát xuất từ Thiên Chúa, vừa được hiện thực trong đời sống cụ thể và bởi chúng ta. Đây là những mối phúc diễn tả mối tương giao thân tình giữa Thiên Chúa và con người, là chúng ta.
Các thánh là những con người đã sống các mối phúc này, mỗi vị thánh với những cung cách khác nhau. Trong hoàn cảnh cụ thể với những tâm tính riêng biệt, các thánh đã hiện thực các mối phúc đó; và những mối phúc đó vừa đem đến cho tha nhân hạnh phúc cũng như giúp các ngài đạt đến cùng đích mà các mối phúc dẫn đưa đến.
Như vậy, để gia nhập cộng đoàn các thánh trên trời – mà một ngày kia sẽ được thực hiện – chúng ta cần đi trên những nẻo đường của các mối phúc như các thánh đã bước đi trên đó. “Tâm hồn nghèo khó, hiền lành, sầu khổ, khao khát nên người công chính, xót thương người, xây dựng hoà bình, bị bách hại vì sống công chính, bị sỉ mạ bách hại vì Chúa Ki-tô”: đó là con đường nên thánh. Chúng ta hãy đón nhận những mối phúc đó như những ân phúc Thiên Chúa ban qua Chúa Ki-tô, và đồng thời hiện thực qua cuộc sống của mình. Chúng ta nên thánh qua con đường các mối phúc. Và nếu như thế, ngày Chúa Ki-tô xuất hiện, chúng ta sẽ được các thánh đón chào vào Nước Trời, quê hương đích thật của chúng ta. Khi ấy, chúng ta được đóng ấn của Thiên Chúa hằng sống.

3. NHỮNG CON NGƯỜI ĐƯỢC ĐÓNG ẤN VÀ TINH TUYỀN
Hôm nay mừng lễ Các Thánh Nam Nữ, Giáo Hội mời gọi chúng ta hướng mắt lên cao để chiêm ngưỡng hoạt cảnh của những con người được cứu độ, của đoàn đông đảo các thánh. Trích đoạn sách Khải Huyền chương 7 từ câu 2 đến 4 và từ câu 9 đến 14, chúng ta như nhìn thấy những con người được thiên thần đóng ấn trên trán và đoàn người đông đảo mặc áo trắng đang tiến bước. Đây là hình ảnh các thánh, cộng đoàn những người đang tiến vào Thành Thánh Giê-ru-sa-lem trên trời.
Các thánh là những con người đã sống một cuộc đời trung tín với Thiên Chúa và đã kiên vững trong đức tin vào Thiên Chúa. Hình ảnh các ngài được đóng ấn Thiên Chúa trên trán, để khẳng định các ngài thuộc sở hữu của Thiên Chúa. Nhưng làm sao các ngài được đóng ấn Thiên Chúa để được đi vào vinh quang thiên quốc, nếu trong cuộc sống tại trần gian, các ngài đã không đánh mất Thiên Chúa của mình và nhất là luôn sống trong sự thuộc trọn về Thiên Chúa. Sự thuộc trọn này diễn tả mối tình trọn đầy Thiên Chúa dành cho các ngài và cũng là sự trọn đầy các ngài dành cho Thiên Chúa.
Hành trình này của các thánh cũng là hành trình của chúng ta. Ấn tín tình yêu mà Thiên Chúa đã ghi trên và trong chúng ta ngày chúng ta lãnh bí tích thánh tẩy và đời sống được nuôi dưỡng bởi muôn vàn ơn thiêng bởi các bí tích, là sức sống giúp chúng ta sống trung tín và trọn vẹn mối tình với Thiên Chúa.
Đồng thời, các thánh là những con người, trong cuộc sống dương thế đã trải qua bao nhiêu “cơn thử thách lớn lao” – thử thách cho đức tin, đức cậy, đức mến và biết bao nhiêu điều khác – mà không phải lúc nào cũng là người dành chiến thắng. Nhưng dù vấp ngã đi nữa, dù có lấm lem bùn nhơ, các ngài đã biết đến với Ai và bằng cách nào để các ngài giữ được sự tinh tuyền. “Họ là những người đã đến, sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên”.
Những điều trên mang đến cho chúng ta niềm hy vọng và sự vững tin, vì – như các thánh – chúng ta trải nghiệm những thử thách trong cuộc sống và không thiếu những vấp ngã, nhưng chính Chúa Ki-tô và Dòng Máu cứu độ của Người thanh tẩy chúng ta sạch hết mọi tội lỗi và làm cho chúng ta nên tinh tuyền.
Hôm nay, mừng lễ Các Thánh Nam Nữ, một ngày của niềm vui lớn lao và dạt dào. Các thánh là những người “được chúc phúc”, nghĩa là các ngài “hạnh phúc”: niềm hạnh phúc của những người con của Thiên Chúa, hạnh phúc của những người được Chúa Ki-tô thánh tẩy và được đóng ấn Thánh Thần. Mừng kính Các Thánh, chúng ta được khuyến khích để nhìn thấy biết bao nhiêu người đang hiện thực ơn gọi nên thánh, những người là thanh phần của đời sống chúng ta, liên quan đến lịch sử cuộc đời chúng ta và vẫn đang hiện diện bên cạnh nơi đây. Các Thánh cũng như những con người này khuyến khích và giúp chúng ta theo đuổi con đường thánh thiện hằng ngày, một sự thánh thiện nghiêm túc và quảng đại, nhờ chính chứng từ thánh thiện của họ. Tạ ơn Chúa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa Nhật II Mùa Vọng, Năm B, Mc 1,1-8: Quan Lộ Tình Yêu

https://youtu.be/7AvSRC6IKKQ?feature=shared QUAN LỘ TÌNH YÊU Chúa Nhật II Mùa Vọng, Năm B: Mc 1,1-8 Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Cứ đến Mùa vọng, chúng ta được gặp lại...

Chúa Nhật II Mùa Vọng, B, Mc 1,1-8: Hãy dọn đường cho Chúa đến

HÃY DỌN ĐƯỜNG CHO CHÚA ĐẾN (Mc 1,1-8) Tùng Linh, Phước Lý Mùa Vọng là mùa mong chờ Chúa đến viếng thăm nhân loại. Lần thứ nhất...

Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội

ĐẤNG VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI (St 3,9-15.20; Lc 1,26-38) M. Bosco, PS. Không có vị thánh nào được Giáo Hội kính nhiều lần trong năm như Đức...

Lễ Đức Maria Vô Nhiễm – Lc 1,26-38

LỄ ĐỨC TRINH NỮ MARIA VÔ NHIỄM Cha M.Phêrô Khoa Lê Trọng Ngọc, Phước Sơn Đôi Nét Lịch Sử: Lễ Đức Trinh Nữ Maria Vô...

Bài Giảng Chúa Nhật I Mùa Vọng, Năm B

https://youtu.be/Iyoo-Pe-h7c?feature=shared
00:09:37

Chúa Nhật I Mùa Vọng, Năm B, Mc 13,33-37: Canh thức đợi chờ

https://youtu.be/Iyoo-Pe-h7c?si=Z5tJUvziDE-fsXMN Canh Thức Đợi Chờ Chúa Nhật I Mùa Vọng, Năm B, Mc 13,33-37 Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Với Chúa nhật thứ I Mùa vọng, Hội thánh...

Chúa Nhật I Mùa Vọng, Năm B, Mc 13,33-37: Tỉnh thức

TỈNH THỨC (Is 63,16b-17, 64,2-7; 1Cr 1,3-9; Mc 13,33-37) Luân An, Phước Lý Sáng sớm ngày 7/10/2023, ước tính 1.000 tay súng Hamas tràn sang lãnh thổ...

Chúa Nhật I Mùa Vọng – B: Canh thức

Chúa Nhật I Mùa Vọng năm B  (Mc 13,33-37) CANH THỨC Hoa Tím Môi trường chúng ta đang sống đầy những ô nhiễm về không khí...

Chúa Nhật XXXIV TN, A: Đức Kitô và kẻ thuộc về Người

ĐỨC KITÔ VÀ KẺ THUỘC VỀ NGƯỜI (1Cr 15,20-28.28) M. Tân Trang, Vĩnh Phước Tin Mừng về cái chết và sự sống lại của Đức Giêsu Kitô...

Chúa Nhật 34, Thường niên, Năm A, Mt 25,31-46: Chúa Giêsu – Vị Vua phục vụ

Chúa Nhật 34, Thường niên, Năm A: Mt 25, 31-46 Chúa Giêsu - Vị Vua Phục Vụ Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay, mô...

Chúa Nhật XXXIV TN, A, Mt 25,31-46: Đức Giêsu – Vua khiêm nhường

ĐỨC GIÊSU - VUA KHIÊM NHƯỜNG (Mt 25,31-46) M. Thomas Aquino Ân, Phước Lý Hôm nay Chúa nhật 34 TN, Chúa nhật cuối cùng của năm Phụng...

Ngày 24-11, Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Phải chăng tử đạo vì chán đời?

Ngày 24-11, Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Phải Chăng Tử Đạo Vì Không Muốn Sống Nữa? Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Hôm nay, toàn thể...